1. Gazeta Pomorska
  2. Komunikaty
  3. SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO
Wróć do listy komunikatów

SPRZEDAŻ BEZPRZETARGOWA. AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO

Dyrektor Oddziału Regionalnego 

Agencji Mienia Wojskowego w Krakowie

działając zgodnie z art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021., poz. 1899 z późn. zm.)

podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w biurze

Oddziału przy ul. Montelupich 3 w Krakowie (I piętro), został wywieszony

wykaz nieruchomości lokalowej, przeznaczonej do sprzedaży – w trybie

bezprzetargowym, na rzecz osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu,

zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Gwareckiej 11/3.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu

12/211-40-54.

Oddział Regionalny w Krakowie

31-155 Kraków • ul. Montelupich 3

Tel.: +48 12 211-40-24 • Fax: +48 12 211-40-05

email: [email protected] • www.amw.com.pl