Sześć lat dobrej zmiany dla seniorów

Materiał informacyjny Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
Udostępnij:
Przywrócenie niższego wieku emerytalnego było jedną ze sztandarowych obietnic Zjednoczonej Prawicy, która pod hasłem „Dobrej zmiany” przejęła rządy w Polsce w 2015 roku. To był jednak dopiero początek działań, zapewniających seniorom większe bezpieczeństwo finansowe, wsparcie i możliwość uczestnictwa we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Działania te przypomniano i podsumowano w środę, 1 grudnia, w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej na debacie „Polityka Senioralna – 6 lat za nami”.

Polityka rodzinna to jeden z podstawowych filarów całej działalności rządów Prawa i Sprawiedliwości, a w jej ramach szczególną uwagę poświęcono szeroko rozumianemu dobrostanowi polskich seniorów.

- Obiecaliśmy Polakom przywrócenie podniesionego przez naszych poprzedników wieku emerytalnego – i dotrzymaliśmy słowa. Położyliśmy kres groszowym podwyżkom świadczeń. Wprowadziliśmy nowe roczne świadczenie – trzynastą emeryturę, a w tym roku wypłacamy także czternastkę. Przeznaczamy wiele milionów złotych rocznie na aktywizację seniorów. Wszystko dlatego, że zależy nam na naszych rodzicach, dziadkach, sąsiadach – na wszystkich osobach starszych. Chcemy zapewnić im godną, bezpieczną i możliwie aktywną jesień życia – powiedziała minister Marlena Maląg na brifingu prasowym poprzedzającym debatę „Polityka Senioralna – 6 lat za nami”.

Zauważyła też, że to nie koniec ambitnych zamierzeń rządu. – W Polskim Ładzie, czyli wielkim planie rozwoju dla Polski na kolejne lata, nie zapomnieliśmy o seniorach. W ramach reformy systemu podatkowego od emerytury i renty do 2500 zł miesięcznie nie będzie odprowadzany podatek dochodowy. W praktyce oznacza to po prostu powiększenie tych świadczeń o kwotę podatku. Emeryci i renciści o wyższych świadczeniach zapłacą podatek tylko od kwoty przekraczającej 2,5 tys. zł. Na zmianach skorzysta ponad 90 proc. seniorów. Wiemy, że była to oczekiwana społecznie zmiana, a my słuchamy Polaków – zapewniła minister Maląg.
Przewodnicząca sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny Urszula Rusecka zaznaczyła z kolei, że przeprowadzanie tak wielu korzystnych zmian dla seniorów nie byłoby możliwe dzięki dobrze układającej się współpracy rządu i większości parlamentarnej.

10 razy więcej

W trakcie samej debaty, w której uczestniczył wiceminister Stanisław Szwed, przypomniano, usystematyzowano i podsumowano działania rządu w ciągu ostatnich 6. lat, poświęcone poprawie sytuacji polskich seniorów. Podstawową konkluzją uczestników spotkania było stwierdzenie, że polityka senioralna rządu Prawa i Sprawiedliwości opiera się na dwóch filarach. Pierwszym są programy i działania zapewniające bezpieczeństwo finansowe osób starszych, m.in. waloryzacja świadczeń, trzynasta, a w tym roku również czternasta emerytura. Drugi filar to programy wspierające szeroko pojętą aktywność osób starszych. Za te obszary odpowiadają programy „Senior+” oraz „Aktywni+” – ten drugi wcześniej funkcjonował pod nazwą Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych ASOS.

Fundamentalną zmianę na lepsze w ciągu ostatnich 6. lat w polityce polskich władz wobec seniorów można też podsumować inaczej: w 2015 r. państwowe wsparcie dla seniorów wynosiło łącznie 3,62 mld zł. W tym roku zgodnie z szacunkami ministerstwa, będzie to ok. 36 mld zł.

Dodatkowe emerytury

Trzynasta emerytura po raz pierwszy wypłacona została w 2019 r., a od 2020 r. jest gwarantowana ustawowo jako dodatkowe, roczne świadczenie pieniężne dla wszystkich emerytów i rencistów – bez żadnego kryterium dochodowego. Odpowiada ona wysokości najniższej emerytury, aktualnie jest to więc 1250,88 zł. Co ważne, ta wypłata jest wolna od wszelkich czy egzekucji komorniczych. Trafia ona do 9,8 mln emerytów. W sumie w latach 2019-2021 na ten cel przeznaczone zostało 35,6 mld zł.
Z kolei czternasta emerytura, jako kolejne, dodatkowe świadczenie dla seniorów, pojawia się w 2021 r. jej wypłata rozpoczęła się w listopadzie i właśnie dobiega końca. Dla osób pobierających świadczenia w wysokości do 2900 zł brutto, czternasta emerytura przyznana została w wysokości najniższej emerytury, tzw. w kwocie 1250,88 zł brutto, tak jak trzynasta emerytura. W przypadku seniorów, których emerytura jest wyższa, zastosowano zasadę „złotówka za złotówkę”, a więc czternasta emerytura jest zmniejszana o kwotę przekroczenia ponad 2900 zł brutto. W ten sposób ok. 8 mln osób otrzymało świadczenie w pełnej wysokości, a ok. 1,2 mln – w wysokości odpowiednio pomniejszonej. Na ten cel przeznaczono ok. 11 mld zł.

Waloryzacje świadczeń emerytalno-rentowych

W 2015 r. najniższa emerytura wynosiła 880,45 zł, tymczasem od 1 marca 2021 r. najniższa emerytura (renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinna i renta socjalna) wynosi 1250,88 zł. Oznacza to, że minimalna emerytura jest większa w stosunku do stanu z 2015 r. aż o ponad 42 proc! A w projekcie ustawy budżetowej na 2022 r. przyjęto wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w wysokości 104,89 proc., co oznacza, że kwota minimalnej emerytury wzrośnie o kolejne 61,17 zł, do poziomu 1312,05 zł. Koszt waloryzacji świadczeń emerytalno-rentowych w 2022 r. wyniesie ponad 12,8 mld zł.

W ciągu 6 lat rządów Zjednoczonej Prawicy wzrosła też znacząco, bo aż o 25 proc., wysokość przeciętnej emerytury: z 2096 zł w 2015 r. do 2618 zł w 2021 r.

Aktywni seniorzy z plusem

Poza bezpośrednim zwiększeniem wysokości świadczeń należnych polskim seniorom, nie mniej ważnym, a znacznie trudniejszym do zrealizowania zadaniem, jakie postawił sobie rząd PiS, jest szeroko rozumiane wsparcie aktywności społecznej osób starszych i likwidacja różnorakich barier, z którymi się zmagają. Służą temu przede wszystkim dwa sztandarowe rządowe programy: „Senior+” i „Aktywni+”. Ten pierwszy program to wsparcie dla jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu i prowadzeniu Dziennych Domów i Klubów dla seniorów. Celem programu jest zwiększenie uczestnictwa społecznego osób starszych. O sukcesie programu świadczy, że o ile w 2015 r. istniało 99 takich placówek, oferujących miejsca dla niespełna 2,8 tys. osób, to dzisiaj w całej Polsce działa 966 placówek „Senior+” (305 Dziennych Domów „Senior+” i 661 Klubów „Senior+”), które w sumie dysponują miejscami dla 23,4 tys. seniorów! Więc znów możemy tu użyć określenia: 10 razy więcej! I to nie koniec dobrych zmian w tym obszarze, bo budżet programu „Senior+” na lata 2021-2025 to w sumie 300 mln zł.

„Aktywni+” to z kolei program, na który rząd przeznaczy w latach 2021-2025 200 mln zł. „Aktywni+” to kontynuacja zakończonego wraz z 2020 r. programu ASOS (Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020), w ramach którego dotowane były projekty wspierające szeroko rozumiane aktywności społecznej osób w wieku starszym. Dzięki programowi zrealizowano 2,7 tys. projektów z udziałem 1,4 mln osób starszych.

Ministerstwo rodziny jak najbliżej seniorów

By jak najlepiej rozpoznawać rzeczywiste potrzeby seniorów i optymalnie wprowadzać w życie dedykowane im programy rządowe, z rekomendacji MRiPS trwa proces powoływania pełnomocników ds. polityki senioralnej przy wojewodach.

- Chcę serdecznie podziękować panu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za to, że pozytywnie odpowiedział na mój wniosek o powołanie pełnomocników, a obecnej tutaj pani minister Maląg i panu ministrowi Szefernakerowi, wiceszefowi MSWiA, serdeczne dziękuję za pracę włożoną w przygotowanie tego projektu - powiedziała w trakcie środowego spotkania Joanna Borowiak, przewodnicząca sejmowej komisji ds. polityki senioralnej. - Ci pełnomocnicy mają być przede wszystkim ambasadorami seniorów w regionach, mają wsłuchiwać się w potrzeby, w głosy seniorów i wspierać również samorządy – podkreśliła posłanka Borowiak.

W województwach łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim i śląskim tacy pełnomocnicy już działają. Ważną rolę, jaką w realizacji polityki senioralnej rządu mają do spełnienia wojewodowie, podkreślał także wiceminister Paweł Szefernaker. - Wzmacniamy urzędy wojewódzkie, żeby były otwarte dla samorządów i żeby można było jak najprościej korzystać także z tych programów, na które Polacy czekali przez lata – powiedział. Pełnomocnicy nie tylko będą koordynowali realizację wypracowanych wcześniej rozwiązań, ale także wspierali tworzenie nowych – w oparciu o stały monitoring potrzeb seniorów w swoim województwie. Ich rolą będzie także m.in. reprezentowanie interesów osób starszych oraz podejmowanie interwencji w celu zabezpieczenia potrzeb osób starszych na terenie województwa oraz przeciwdziałanie dyskryminacji osób starszych ze względu na wiek.

Materiał oryginalny: Sześć lat dobrej zmiany dla seniorów - Polska Times

Dodaj ogłoszenie