Emerytury z KRUS nie należą do wysokich, więc rolnicy cieszą się na dodatkową wypłatę tego świadczenia. Sprawdzamy, ile dostanie emeryt i rencista oraz kiedy spodziewać się przelewu lub listonosza.

13-tka dla emerytów i rencistów - kiedy i ile na rękę dostaniemy Emerytury Plus?

Projekt ustawy zakłada, że wypłata nastąpi w maju 2019 roku. Każdy emeryt i rencista (łącznie ok 9,72 mln osób) dostanie Emeryturę+ w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto (po waloryzacji 1 marca 2019). W praktyce do naszych rąk (czyli netto) dostaniemy 888,25 zł.

"Jednorazowe świadczenia pieniężne czyli tzw.

Emeryturę + otrzyma każdy emeryt pobierający emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową", zapowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało taki projekt. To samo dotyczy rencistów.

Co z osobami pobierającymi emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych? Im również obiecuje się Emeryturę Plus.

Ile osób otrzyma w 2019 roku wypłatę trzynastek dla emerytów i rencistów?

Emerytura Plus jednorazowo trafi w 2019 roku do ponad 9,72 mln osób. W tym gronie jest 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Łącznie na wypłatę "trzynastki" potrzeba 10,7 mld złotych. Skąd rząd zamierza wziąć te pieniądze? "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych", czytamy na stronie resortu.

  • 8200 tys. - emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych,
  • 101 tys. - zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
  • 282 tys. - renty socjalne,
  • 1141 tys. - emerytury i renty z KRUS

Jest spore grono ludzi, którzy otrzymują emerytury zarówno z KRUS, jak i ZUS. Co w takim przypadku? Jeśli prawa do świadczeń zbiegają się i są wypłacane przez 2 organy, decyzję wyda i pieniądze wypłaci ZUS. "W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne". Jedna Emerytura+ przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Przeczytaj też: Emerytura z KRUS i ZUS - czy można pobierać jednocześnie? Od czego zależy jej wysokość?

To dopiero założenia, ustawa jeszcze nie weszła w życie. Projekt jest po etapie konsultacji publicznych, trwa jego opiniowanie. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada jednak, że "ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, których termin wypłaty wypada 1 maja (w dzień wolny od pracy). Pierwsze wypłaty nastąpią więc 30 kwietnia".

Czy trzeba złożyć wniosek o dodatkową wypłatę emerytury?
Nie trzeba. Emerytura Plus zostanie wypłacona z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Czyli jeśli przynosi nam ją listonosz, to tak będzie również z "trzynastką".

Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Oficjalnym celem wprowadzenia jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie, tak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. "W planach mamy, by podobne świadczenie wypłacić również w 2020 roku" - zapowiada na swojej stronie ministerstwo.

Emerytura PLUS, czyli majowa "trzynastka" według eksperta:

Komentarz na ten temat przygotował Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Pisze on m.in. o tym, że "Jednorazowy zasiłek, choć tak kosztowny, nie rozwiązuje problemu najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych. Pochłania natomiast środki, które przyniosłyby większe korzyści, gdyby zostały przeznaczone na ochronę zdrowia i opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Dzięki poprawie jakości opieki zdrowotnej moglibyśmy dłużej i produktywniej pracować, dzięki czemu wzrosłyby dochody zarówno pracowników jak i emerytów (wysokość emerytury jest pochodną wysokości wynagrodzeń i długości pracy). Rozwój instytucji opieki nad osobami niesamodzielnymi przyniósłby korzyści emerytom, którzy takiej opieki potrzebują, a jednocześnie opiekunom, zazwyczaj kobietom, które często rezygnują przedwcześnie z pracy, nie mogąc pogodzić obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Jeremi Mordasewicz jest zdania, że "jednorazowe zasiłki podważają wiarę w stabilność systemu ubezpieczeniowego i przewidywalność świadczeń. U jednych osób rozbudzają oczekiwania na podobne zasiłki w przyszłości, u drugich zaś obawy o bankructwo systemu i redukcję wypracowanych świadczeń w przyszłości. W obu przypadkach osłabiają motywację do pracy i rzetelnego opłacania składek emerytalnych i rentowych" [źródło" konfederacjalewiatan.pl].

________________
Agro Pomorska odcinek 54, premiera 12.03.2019