Ułatwienia w spłacie pożyczek dla przedsiębiorców w województwie kujawsko-pomorskim

Materiał partnera zewnętrznego BGK
Kryzys związany z koronawirusem zaburzył płynność finansową wielu małych i średnich przedsiębiorców. Udogodnienia w spłacie pożyczek unijnych to szansa na poprawę sytuacji polskich firm. Na jakie wsparcie mogą liczyć firmy z województwa kujawsko - pomorskiego?

Właściciele mikro-, małych i średnich firm z województwa kujawsko-pomorskiego, dotkniętych skutkami pandemii, mogą liczyć na ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych. To efekt współpracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego , który jest dysponentem pieniędzy z Regionalnego Programu Operacyjnego, oraz Banku Gospodarstwa Krajowego, który zarządza tymi środkami.

Wspólnie z resortami finansów, rozwoju czy funduszy wypracowaliśmy różne formy wsparcia: wyższe gwarancje kredytowe, możliwość zawieszenia spłat zaciągniętych pożyczek. Zachęcam, by przedsiębiorcy pytali o dostępne rozwiązania w swoich bankach lub w instytucjach finansujących współpracujących z BGK – mówi Marcin Wiecki, dyrektor Regionu Kujawsko-Pomorskiego.

Przedsiębiorcy spłacający pożyczki unijne mogą liczyć na szereg udogodnień w spłacie kapitału. Nowe warunki spłaty obowiązują już od 20 marca i dotyczą również tych, którzy zdecydują się zaciągnąć pożyczkę unijną w najbliższej przyszłości.

Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych obejmują:

  • dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,
  • wakacje kredytowe - możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowania działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

W jaki sposób skorzystać ze wsparcia w spłacie pożyczek unijnych?

Pożyczkobiorcy, których płynność finansowa pogorszyła się w związku z sytuacją wywołaną koronawirusem, powinni skontaktować się bezpośrednio z instytucją finansującą, z którą zawarli umowę na udzielenie pożyczki. 

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie pod kątem tego, czy sytuacja pożyczkobiorcy faktycznie pogorszyła się lub czy istnieje znaczne ryzyko wystąpienia takich problemów w najbliższej przyszłości. To duże udogodnienie, ponieważ sądzi się, że wielu właścicieli firm straty dopiero zacznie odnotowywać w najbliższym czasie.

Pełna lista instytucji finansujących znajduje się tutaj.

Szczegółowe informacje na temat wszystkich produktów BGK dla firm dotkniętych skutkami pandemii Covid-19 znajdują się na stronie internetowej www.bgk.pl/pakietpomocy - podkreśla dyrektor Regionu Kujawsko-Pomorskiego, Marcin Wiecki.

Już wkrótce nowe środki na pożyczki płynnościowe

BGK, w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko- Pomorskiego pracuje nad uruchomieniem w regionie pożyczek płynnościowych skierowanych do mikroprzedsiębiorstw oraz firm zajmujących się eksportem. Będą mogli z nich skorzystać przedsiębiorcy, którzy doświadczają problemów z płynnością w związku z COVID-19

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera