Ulgi podatkowe na realizację nowych inwestycji

Artykuł sponsorowany Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o.
Polska Strefa Inwestycji to instrument wsparcia, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą uzyskać między innymi zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych lub fizycznych. O tym, kto może otrzymać wsparcie oraz jak ubiegać się o wydanie decyzji pytamy Prezesa Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Przemysława Sztanderę.

{b]Panie Prezesie, czym właściwie jest Polska Strefa Inwestycji?[/b]

Polska Strefa Inwestycji to ustawowy instrument wsparcia dla przedsiębiorców planujących nowe inwestycje. Jednym z jej kluczowych zadań jest przyznawanie ulgi podatkowej na okres od 10 do 15 lat. Pomoc udzielana jest firmom z sektora przemysłu oraz nowoczesnych usług, niezależnie od wielkości firmy oraz jej lokalizacji. Limit pomocy uzależniony jest od wysokości wydatków na inwestycje lub kosztów zatrudnienia, położenia oraz statusu przedsiębiorstwa – największe wsparcie otrzymują MŚP.

Jaką rolę w tym wszystkim pełni Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna?

Strefa jest jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Służymy przedsiębiorcom wsparciem na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym. Współpracujemy z lokalnymi władzami, ośrodkami naukowymi, instytucjami otoczenia biznesu, aby zapewnić odpowiednie wsparcie dla firm. Pomagamy w przygotowaniu terenów inwestycyjnych i organizacji wszystkich niezbędnych kroków prowadzących do rozpoczęcia inwestycji. W bieżącym roku wydaliśmy już 24 decyzje o wsparciu, a wartość deklarowanych nakładów inwestycyjnych przekroczyła 493 mln zł.

Jak ubiegać się o decyzję o wparciu?

Podstawą udzielenia pomocy publicznej przedsiębiorcy jest wydana decyzja o wsparciu. Uzyskanie decyzji zależy od spełnienia kryteriów ilościowych, czyli minimalnych nakładów inwestycyjnych, uzależnionych od rozmiaru przedsiębiorstwa oraz stopy bezrobocia w danym powiecie. Minimalny poziom nakładów waha się od 200 000 PLN dla mikroprzedsiębiorstw do 100 MLN PLN dla dużych firm w dużych miastach (Gdańsk, Gdynia). Limit zwolnienia z podatku dochodowego liczony jest jako procent od kosztów nowej inwestycji lub 2-letnich kosztów zatrudnienia nowych pracowników. Obecnie ulga dla regionu wynosi 35% dla dużych przedsiębiorstw, 45% dla średnich, a 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw.

W celu uzyskania wsparcia, poza minimalnymi nakładami, inwestor musi również spełnić tak zwane kryteria jakościowe. Kryteria podzielone zostały na dwie grupy. W ramach pierwszej premiowane są działania związane z rozwojem gospodarczym na przykład rozwój naukowy, przynależność do Krajowego Klastra Kluczowego, czy posiadanie statusu MMŚP. Grupa druga przewiduje punkty za rozwój społeczny m.in. oferowanie stabilnego zatrudnienia, prowadzenie działalności o niskim negatywnym wpływie na środowisko czy wsparcie rozwoju pracowników poprzez podnoszenie kwalifikacji i współpracę ze szkołami branżowymi. Ubiegający się o uzyskanie decyzji nie musi spełnić łącznie wszystkich powyższych warunków, 5 punktów to minimalna liczba kwalifikująca projekt.

Dlaczego przedsiębiorca powinien wybrać Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną? Czym PSSE różni się od innych Stref? Co poza zwolnieniem z podatku może uzyskać inwestor współpracując z PSSE?

Jesteśmy regionalnym centrum obsługi inwestorów w ramach Polskiej Strefy Inwestycji. Działamy na terenie 226 gmin we wschodniej części województwa pomorskiego i w województwie kujawsko-pomorskim. W związku z tym, przedsiębiorstwo, które chce zainwestować na tym terenie i ubiega się o wsparcie, powinno złożyć wniosek do naszej Spółki.

To czym Strefa wyróżnia się od innych to między innymi parki naukowo - technologiczne. Nasz Gdański Park zapewnia kompleksowe wsparcie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz startupów, szczególnie w dziedzinie ICT, biotechnologii i energetyce. Z kolei Bałtycki Port Nowych Technologii zlokalizowany na terenie dawnej Stoczni Gdynia tworzy ekosystem wspierający przemysł morski.

Bardzo zależy nam na rozwoju regionu, w którym działamy. Realizacja naszych celów przyczynia się nie tylko do wsparcia przedsiębiorczości, ale także wpływa na jakość życia mieszkańców, między innymi dzięki nowym miejscom pracy. Powołana przez nas Rada Rozwoju Obszaru Gospodarczego, składająca się z przedstawicieli każdego powiatu z obszaru PSSE, kształtuje rozwój ekonomiczny w obu województwach, tworząc odpowiednie warunki dla biznesu, a tym samym wspiera jakość życia mieszkańców.

Jesteśmy także bardzo aktywni w obszarze promocji szkolnictwa branżowego. Od lat organizujemy wizyty studyjne dla uczniów i doradców zawodowych, tworzymy klasy patronackie, organizujemy staże i praktyki, a także wyposażamy pracownie praktycznej nauki zawodu. Wiemy jak ważna jest wykwalifikowana kadra, dlatego staramy się dostosowywać system nauczania do potrzeb rynku pracy. W tym celu w 2019 roku uruchomiliśmy Centrum Programowania Robotów Przemysłowych na Wyspie Ostrów w Gdańsku. To jeden z pierwszych tego typu ośrodków w Polsce, który umożliwia podnoszenie kompetencji pracowników, a także pomaga uczniom szkół branżowych w obraniu ścieżki kariery związanej z automatyką oraz robotyką.

Podsumowując inwestor, który chce dołączyć do Polskiej Strefy Inwestycji nie tylko otrzymuje pomoc w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Może skorzystać ze wsparcia naszych ekspertów, którzy oferują doradztwo inwestycyjne, czy pomoc w znalezieniu wykwalifikowanej kadry. Oferujemy szereg spotkań, konferencji, szkoleń, które mają na celu nie tylko edukację biznesową, ale także sprzyjają budowaniu relacji biznesowych. Strefa posiada także nieruchomości, które oferuje potencjalnym inwestorom, a w razie potrzeby pomaga wyszukać działkę dostosowaną pod wymagania przedsiębiorstwa.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna sp. z o. o.
oddział w Toruniu
ul. Grudziądzka 132, 87-100 Toruń
tel. 56 653 00 47 | e-mail: [email protected]

Dodaj ogłoszenie