W większości regionów się nie wyrabiają, zaległości dotyczą nawet poprzednich okresów rozliczeniowych. Są duże kłopoty z wypłata pieniędzy z 500 plus!

Niemal wszystkie urzędy wojewódzkie, mające problem z zaległościami, wskazują jedną przyczynę.

- Przejęcie dużej liczby zaległych wniosków od marszałka województwa istotnie wpłynęło na opóźnienia w realizacji zadania - mówią.

Problem dotyczy wniosków, w których jedno z rodziców pracuje za granicą.

A nowych takich wniosków 500 plus przybywa. - Załatwienie wszystkich przejętych spraw w roku 2018, uwzględniając jednoczesny wpływ spraw nowych, z przyczyn obiektywnych jest niemożliwe – dowiaduje się se.pl w innym z urzędów. Niekiedy, tak jak w woj. świętokrzyskim dodatkowo do tego wszystkiego dochodzą problemy związane z wdrożeniem i przeszkoleniem pracowników, mających się zajmować koordynacją.

Zmiany w programie 500 plus. Minister zapowiada środki dla samotnych rodziców! [21.01.2019]

Przypomnijmy, że warunkiem ubiegania się o świadczenie "500 Plus" przez rodzinę, w której jeden z rodziców pracuje za granicą, jest niepobieranie żadnych zagranicznych świadczeń na dzieci.500 plus. Jak uzyskać świadczenie?

Aby uzyskać pieniądze rodzic musi złożyć wiosek o wypłatę świadczenia. Wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, trwający od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., można składać od 1 lipca online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS , a od 1 sierpnia drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w urzędzie lub za pośrednictwem poczty.

Program Rodzina 500 plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium przeciętnego miesięcznego dochodu 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6 000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka