To ma być waloryzacja rent i emerytur najwyższa od pięciu lat. Ile wyniesie? Jaka jest sytuacja z 500 plus dla seniorów?

Waloryzacja emerytur 2018. Ile więcej dostaną seniorzy?

To ma być waloryzacja rent i emerytur najwyższa od pięciu lat. Wyniesie nie mniej niż 2,4 proc. A co z 500 plus dla emerytów?

Przy wzroście o 2,7 proc. najniższa emerytura pójdzie w górę z 1 tys. zł brutto miesięcznie (854 zł na rękę) do 1027 zł (876 zł netto), czyli o 22 zł na rękę więcej. Przeciętna wypłata z 2163,59 zł brutto (1794 zł netto) zwiększy się do 2222,01 zł (1841 zł netto). Średnio emeryci dostaną więc po 47 zł podwyżki na rękę. Przy emeryturze 5000 tys. brutto (4084 zł na rękę) podwyżka wyniesie prawie 109 zł. Średnia podwyżka renty rodzinnej wyniesie ok. 50 zł.

500 plus dla seniorów. Decyzja wiosną

Koszt programu, w zależności od jego kształtu, wyniesie od 2,5 mld do 5 mld złotych. Najbardziej prawdopodobne jest to, że świadczenie dostanie każdy, kto otrzymuje emeryturę od minimalnej stawki do 2 tysięcy złotych. W tej grupie miałyby znaleźć się też osoby otrzymujące rentę socjalną, czy świadczenia przedemerytalne. Jednorozowe dodatki otrzymałoby 6 mln osób ( w tym 4 mln pobierających świadczenie z FUS i wszyscy z KRUS).

Przeczytaj także: Mężczyźni o tym imieniu częściej zdradzają [LISTA]

W tym wariancie osoby, których emerytura wynosii od 1000 do 1500 złotych dostałyby 400 złotych. Pozostali,których świadczenie emerytalne nie przekracza dwóch tysięcy złotych na miesiąc, otrzymaliby 300 złotych.

Waloryzacja emerytur. Co to jest?

Wikipedia tłumaczy: "zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną (wyższą lub niższą) wierzytelności z chwili jej powstania".