Ponad 600 firm z całej Polski zostało nominowanych do 19. edycji konkursu WIKTORIA - Znak Jakości Przedsiębiorców. Termin przyjmowania zgłoszeń został na prośbę zainteresowanych przedłużony do 15 sierpnia.

- W tym roku do konkursu zostało nominowanych ponad 600 przedsiębiorstw, to największa liczba uczestników od kiedy organizujemy plebiscyt -- mówi Waldemar Piórek, pomysłodawca konkursu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców, prezes Warszawskiej Izby Przedsiębiorców, która jest organizatorem plebiscytu. - Jest to dla nas sygnał, że konkurs taki jak nasz jest potrzebny w polskim środowisku biznesu. Tak duże zainteresowanie to również potwierdzenie renomy oraz informacja, że plebiscyt na stałe wpisał się w kalendarz wydarzeń gospodarczych w kraju.

Gala finałowa plebiscytu Kobieta Przedsiębiorcza 2016 w Toruniu

Tegoroczną edycję plebiscytu WIKTORIA Znak Jakości Przedsiębiorców honorowym patronatem objęło 24 instytucje, w tym: Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Związek Powiatów Polskich i Prezydent M. St. Warszawy, a także 18 redakcji m.in. Wprost, Stowarzyszenie Mediów Polskich oraz MSP Gazeta Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Adresatami plebiscytu są przede wszystkim małe i średnie firmy. Projekt ma na celu wyróżnienie dobrych praktyk oraz działań, które w istotny sposób zmieniają oblicze polskiego biznesu. Laureaci otrzymają nie tylko statuetkę WIKTORII, ale przede wszystkim zdobędą potwierdzenie wysokiej jakości swoich usług i produktów

Nagroda WIKTORIA przyznawana jest 15 kategoriach. Szczegółowy wykaz dostępny jest na stronie www.nagrodawiktoria.pl/o-konkursie/materialy-konkursowe. Firmy uczestniczące w konkursie powinny wypełnić Zeszyt Konkursowy, w którym nominowani prezentują najważniejsze informacje o firmie oraz jej osiągnięcia. Termin przesłania Zeszytu upływa 5 września tego roku.