Już od połowy lutego 2019 rolnicy tak, jak rok temu, mogli składać oświadczenia. Dotyczy to jednak tylko tych gospodarujących na małych areałach. Większość gospodarzy chcąc uzyskać dopłaty w 2019 roku, będzie musiała wypełnić e-wniosek, czyli formularz internetowy.

Do 14 marca biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjęły 200 tys. papierowych oświadczeń. Dzień po tym terminie - kończącym okres ich składania - rozpoczął się nabór e-wniosków 2019. Najwięcej oświadczeń złożono do 8 marca w województwach lubelskim, mazowieckim i małopolskim. Najmniej w lubuskim, pomorskim i zachodniopomorskim.

Gdzie znaleźć wniosek internetowy o dopłaty 2019?

Od 15 marca 2019 rolnicy mogą składać wnioski (obowiązkowo przez internet) o płatności bezpośrednie. Służy do tego aplikacja eWniosekPlus.

Można też wejść odwiedzając najpierw stronę www.arimr.gov.pl. Na stronie głównej bezpośrednio pod oknem "Płatności bezpośrednie" jest dostępne przejście do strony poświęconej e-wnioskom.

Rolnicy, którzy nie mają dostępu do internetu, mogą skorzystać ze stanowisk komputerowych w biurach powiatowych ARiMR oraz pomocy pracowników Agencji. Logując się do aplikacji eWniosekPlus trzeba podać 3 dane weryfikacyjne:

 • numer identyfikacyjny producenta – „numer gospodarstwa”,
 • kwotę ostatniego przelewu otrzymanego z ARiMR, zrealizowanego w roku 2018 (w przypadku gdy rolnik w danym dniu otrzymał więcej niż jeden przelew należy wprowadzić kwotę z największego przelewu, w przypadku braku otrzymania przelewu od ARiMR w roku 2018 należy wprowadzić wartość 0),
 • 8 ostatnich cyfr numeru rachunku bankowego wskazanego we wniosku o wpis do ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

- Na pewno będzie łatwiej - mówi z przekonaniem Łukasz Bartkowski, zastępca dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Oddziału ARiMR w Olsztynie, kiedy zapytaliśmy, czy liczy na to, że w 2019 roku wypełnianie wniosków w wersji elektronicznej będzie już dla rolników prostsze.

Wnioski o płatności bezpośrednie w 2019 ponownie przez internet

- W zeszłym roku na początku niemal wszyscy niezbyt chętnie do tego podchodzili, jednak z czasem przekonywali się, że to jest bardzo pomocny program, łatwy program. W tym roku myślę, że już nie będzie żadnego problemu - uważa Łukasz Bartkowski.

Obowiązek wypełniania formularzy w wersji elektronicznej, za pomocą aplikacji eWniosek Plus pojawił się po raz pierwszy w naborze 2018. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadziła szkolenia, przygotowała instrukcje. Na początku aplikacja zawierała sporo błędów, które z czasem naprawiano. Samodzielnie lub z pomocą doradców niemal 900 tys. rolników wypełniło e-wnioski.

Co zmieniło się w eWnioskach o dołaty w 2019 roku? Wśród udogodnień, jakie znalazły się w tym roku w aplikacji, są m.in.:

 • rozszerzenie informacji prezentowanych w tabeli z działkami referencyjnymi o listę działek rolnych położonych na danej działce referencyjnej,
 • dodanie tabeli zbiorczej z podsumowaniem powierzchni zgłoszonych do danej płatności w zakładce „Podsumowanie”,
 • rozszerzenie wydruku wniosku i przeglądu danych o informacje o składnikach międzyplonu w ramach EFA,
 • rozszerzenie funkcjonalności w zakresie zastępowania i wycofywania zwierząt w ramach płatności do bydła i płatności do krów,
 • rozszerzenie sprawdzeń kompletności wniosku oraz komunikatów prezentowanych podczas wypełniania wniosku w celu uniknięcia błędów w składanych wnioskach.

Nabór 2019 i dopłaty bezpośrednie - kiedy wypełnić e-wniosek

Ubiegłoroczny nabór był wydłużony i z opóźnieniem (pomniejszeniem dopłat) wniosek można było wysłać ostatecznie jeszcze 10 lipca 2018. Podstawowy termin przyjmowania wniosków to 15 marca - 15 maja. W tym roku po raz drugi polscy rolnicy będą składali wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW 2014-2020 obowiązkowo przez internet - za pomocą aplikacji eWniosekPlus.

Agencja przestrzega przed próbami wcześniejszego wypełnienia i wysłania wniosku: "W chwili obecnej dostępna jest wyłącznie funkcjonalność do składania wniosków i zmian dla kampanii 2018". Wnioski za ten będzie można składać od 15 marca.

Jeśli ktoś chce dopiero założyć konto, bo nie miał go rok temu (np. składał oświadczenie lub w drodze wyjątku wersję papierową), będzie potrzebował kwoty wypłaconej w ubiegłym roku. To samo dotyczy tych, którzy zapomnieli hasła do konta założonego w aplikacji e-Wniosek Plus. "Od 23 stycznia 2019 r. w trakcie tworzenia konta w aplikacji eWniosekPlus jak również podczas resetu hasła z wykorzystaniem opcji „Nie pamiętasz hasła?” w polu należy wprowadzać ostatnią wypłaconą kwotę z roku 2018". Wcześniej proszono o kwotę z 2017 roku.

Rolnicy z małymi gospodarstwami składają oświadczenia

W ubiegłym roku z możliwości złożenia oświadczeń w formie papierowej skorzystało ok. 431 tys. rolników. W tym roku także jest taka opcja. Mogą z niej skorzystać do 14 marca 2019 roku uprawiający nie więcej niż 10 ha. Składając oświadczenie (w formie papierowej) rolnik ubiega się o te same płatności, co rok wcześniej i powinien potwierdzić brak zmian w porównaniu z wnioskiem złożonym w 2018 r.

Jak wyjaśnia ARiMR, oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

 • jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,
 • płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),
 • wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),
 • premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

E-wnioski budziły emocje

Zdanie rolników na temat wypełniania wniosków przez internet były podzielone. "Nawymyślali znowu! Źle było na papierze wypełnić? Tego niedawno się uczyliśmy, a już nowe wymogi. Nie każdy umie tak dobrze z komputera korzystać. I tak będą musiał z tym iść do jakiegoś fachowca" - komentował krótko przed naborem jeden z Czytelników wyrażając obawy i niezadowolenie głównie starszego pokolenia. Nie brakowało jednak tych, którzy mimo początkowych obaw, postanowili samodzielnie nauczyć się obsługi aplikacji: "Na początku wydawało mi się to skomplikowane, ale jak już wczytałam się w instrukcję i powoli przeszłam kolejne kroki, to nawet nie było to takie złe", dzieliła się opinią po wypełnieniu wniosku o dopłaty pani Elżbieta. Dodawała, że zwłaszcza na początku były błędy, często dotyczyły posiadanych zwierząt.

pixabay.com, AGW

Agro Pomorska odcinek 52, premiera 26.02.2019