Wyciąg z ogłoszenia o przetargu

Materiał informacyjny Gmina Rojewo
Udostępnij:

Wójt Gminy Rojewo ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości z zasobu Gminy Rojewo:

1. Jaszczółtowo - działka nr 162/5 o pow. 0,1093 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza: 33.000,00 zł, Wadium: 3.300,00 zł, Minimalne postąpienie 330,00 zł.
2. Jaszczółtowo - działka nr 162/6 o pow. 0,0899 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza: 29.000,00 zł, Wadium: 2.900,00 zł, Minimalne postąpienie 290,00 zł.
3. Jaszczółtowo - działka nr 162/9 o pow. 0,1374 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza: 42.000,00 zł, Wadium: 4.200,00 zł, Minimalne postąpienie 420,00 zł.
4. Jaszczółtowo - działka nr 162/10 o pow. 0,1502 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza: 47.000,00 zł, Wadium: 4.700,00 zł, Minimalne postąpienie 470,00 zł.

5. Jaszczółtowo - działka nr 162/11 o pow. 0,1374 ha, księga wieczysta nr BY1I/00066803/3.

Nieruchomość niezabudowana, nieuzbrojona z wydaną decyzją o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Cena wywoławcza: 43.0000,00 zł, Wadium: 4.300,00 zł, Minimalne postąpienie 430,00 zł.

Do wylicytowanej kwoty doliczony zostanie podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu sprzedaży.

Przetarg odbędzie się dnia 29 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy Rojewo – sala nr 16 w następujących godzinach:

Jaszczółtowo, dz. nr 162/5 godz. 9.00; Jaszczółtowo, dz. nr 162/6 godz. 9.10; Jaszczółtowo, dz. nr 162/9 godz. 9.20; Jaszczółtowo, dz. nr 162/10 godz. 9.30; Jaszczółtowo, dz. nr 162/11 godz. 9.40.

Pełna treść ogłoszenia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Rojewo, na tablicy ogłoszeń sołectwa Jaszczółtowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.rojewo.pl

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy Rojewo, pok. nr 9 lub pod nr tel. 52 35 113 24 wew. 25, lub 533-322-525.

Dodaj ogłoszenie