Wyciąg z ogłoszenia o V przetargach ustnych nieograniczonych

Materiał informacyjny Gminy Inowrocław
Wójt Gminy Inowrocław zaprasza do wzięcia udziału w piątych przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Łąkocin oz. nr działek: 33/64 o pow. 0,1372 ha, 33/66 o pow. 0,1071 ha, 33/67 o pow. 0,0941 ha zap. w KW nr BY1I/00023275/9.

Przetargi odbędą się w dniu 25.05.2021 r. w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43, pok. nr 5 o godz.: 9.00 dla dz. oz. Nr 33/64, 9.30 dla dz. oz. Nr 33/66, 10.00 dla dz. oz. nr 33/67.

Cenę do przetargu ustalono w wysokości:

- dla dz. nr 33/64- 46.000,00 zł brutto, w tym 23% VAT,

- dla dz. nr 33/66- 38.200,00 zł brutto, w tym 23% VAT,

- dla dz. nr 33/67- 34.500,00 zł brutto, w tym 23% VAT.

W przetargu mogą brać udział osoby, które wpłacą wadium w wysokości 10 % od ustalonej ceny, najpóźniej do dnia 19.05.2021 r. włącznie na konto Urzędu Gminy Inowrocław
Nr 80 8149 0000 0020 1090 2000 0006. Wadium płatne w pieniądzu.

Pełna treść ogłoszenia o przetargach została opublikowana na stronie internetowej gminy: gminainowroclaw.eu oraz zamieszczona w BIP Urzędu Gminy Inowrocław:
https://gm-inowroclaw.rbip.mojregion.info/.

Szczegółowe informacje o zbywanych nieruchomościach oraz warunkach poszczególnych przetargów można uzyskać w Urzędzie Gminy Inowrocław, ul. Królowej Jadwigi 43 lub pod nr tel. (52) 355 58 16.

Dodaj ogłoszenie