Wywiad z Andrzejem Łyskowskim - prezesem zarządu Zakładów Chemicznych "NITRO-CHEM" S.A.

Materiał informacyjny ZAKŁADÓW CHEMICZNYCH NITRO-CHEM SA

W lipcu 2020 roku objął Pan stanowisko prezesa zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A. Co wraz z pojawieniem się Andrzeja Łysakowskiego zmieni się w bydgoskiej spółce?

Osobiście jestem zwolennikiem usprawniania i poprawiania istniejących rozwiązań na zasadach ewolucyjnych. NITRO-CHEM jest firmą o dużym potencjale, który warto i trzeba wykorzystać. Stawiam na rozwój, przede wszystkim w obszarze technologicznym. Duże szanse i możliwości upatruję w unowocześnianiu infrastruktury produkcyjnej czy projektach naukowo-badawczych. To pozwoli na oferowanie innowacyjnych rozwiązań oraz wysokiej jakości produktów i usług. Liczę również na rozwój współpracy w zakresie uzbrojenia polskiej armii.

Jednym z filarów NITRO-CHEMU był od kilku lat znaczny udział sprzedaży eksportowej. Pod koniec 2019 roku zapowiadano, że rok 2020 będzie okresem, w którym firma rozpocznie ekspansję na nowe rynki. Co udało się zrobić w tym zakresie? Na które rynki dzisiaj eksportowane są produkty NITRO-CHEMU?

Powstające w Bydgoszczy materiały wybuchowe trafiają nie tylko do krajów europejskich, ale również do klientów z Azji czy Stanów Zjednoczonych. Rok 2020 jest okresem wzmożonej ekspansji NITRO-CHEMU na rynkach zagranicznych. W ostatnim czasie nasze produkty debiutowały w kolejnych krajach. Po raz pierwszy polski trotyl przekazaliśmy do Arabii Saudyjskiej, partię heksogenu zaś do nowego odbiorcy azjatyckiego. Zamówienia złożyli również klienci z Wysp Owczych i Portugalii. W najbliższej perspektywie liczymy na współpracę z kolejnymi kontrahentami z takich krajów jak Egipt czy Indie.

Czy w związku z tak dużym zainteresowaniem materiały wybuchowe powstające w Bydgoszczy, a w szczególności trotyl, staną się polskim hitem eksportowym?

To już jest faktem. Zainteresowanie współpracą jest duże, a produkty NITRO-CHEMU cieszą się uznaniem na świecie w sektorze zbrojeniowym oraz cywilnym. Nie spoczywamy jednak na laurach. Chcemy konsekwentnie rozwijać i umacniać swoją eksportową pozycję. Planujemy także unowocześnianie bazy technologicznej, aby nasze produkty charakteryzowały się najwyższą jakością, odpowiadającą wielu międzynarodowym normom.

Czy Stany Zjednoczone będą nadal jednym z kluczowych kierunków eksportowych NITRO-CHEMU?

Tak. Współpraca ze stroną amerykańską jest kontynuowana i odbywa się w ramach dwóch programów. Pierwszy dotyczy uzbrojenia wojsk lądowych, drugi zaś bomb serii MK, w którym polski trotyl wykorzystywany jest do produkcji uzbrojenia Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych. Mam nadzieję, że dotychczasowe dobre doświadczenia z amerykańskimi partnerami, przełożą się na kolejne obszary współpracy.

NITRO-CHEM dostarcza również uzbrojenie dla polskiej armii. Czy ten sektor działalności będzie rozwijany?

Praca na rzecz obronności kraju to kluczowe zadanie NITRO-CHEMU. Zaopatrujemy polskie wojsko w pociski artyleryjskie, moździerzowe, czołgowe, ładunki trotylowe czy miny przeciwpancerne. W naszych halach powstaje także uzbrojenie dla myśliwców F-16 Jastrząb. Jako spółka wchodząca w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej chcemy zwiększać naszą aktywność w procesie modernizacji Sił Zbrojnych RP oraz strategii polonizacji uzbrojenia będącego na wyposażeniu polskiej armii. Jest to możliwe m.in. poprzez rozwój oferty produktów dedykowanych oraz innowacyjnych. Chcemy sukcesywnie wzmacniać potencjał badawczy i zacieśniać współpracę z kadrą naukową, aby oferować nowoczesne rozwiązania dla naszego wojska. Jednocześnie rozwijając krajową produkcję zbrojeniową w sposób oczywisty wzmacniamy bezpieczeństwo państwa.


Andrzej Łysakowski jest absolwentem Akademii Sztuki Wojennej. Ukończył również studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia MBA w Collegium Humanum Szkole Głównej Menedżerskiej. Od 2017 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu Dyrektora Naczelnego Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. W lipcu 2020 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu Zakładów Chemicznych „NITRO-CHEM” S.A.

Dodaj ogłoszenie