Zarząd Powiatu Inowrocławskiego informuje

Artykuł sponsorowany

Zarząd Powiatu Inowrocławskiego

działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, ze zm.)

niniejszym informuje o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu przy alei Ratuszowej 38 oraz przy ulicy Mątewskiej 17, a także zamieszczeniu na stronie internetowej Powiatu Inowrocławskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Inowrocławskiego wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie, położonej w Konarach, gmina Dąbrowa Biskupia (część działek: nr 1/1 i 1/2 o łącznej pow. 4,43 m2).

Najnowsze oferty na Black Friday

Materiały promocyjne partnera