Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego [zdjęcia]

Grzegorz Olkowski
Znamy laureatów szesnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrodę za całokształt dokonań odebrała prof. Katarzyna Popowa-Zydroń. Wyróżnienie specjalne – za budowę sali na Jordankach – przyznano Gminie Miasta Toruń. Uroczysta gala wręczenia nagród dziś (22 czerwca) wieczorem w CKK Jordanki w Toruniu. - Co roku honorujemy zasłużone osobistości Kujaw i Pomorza, których aktywność i działania służą rozwojowi regionu w różnych obszarach. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie, przedsięwzięcia warte naśladowania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Dodatkowo nagrodę za całokształt działalności i liczne osiągnięcia w dziedzinie sztuk muzycznych oraz działalności pedagogicznej odebrała profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. Wśród laureatów jest w sumie 38 zasłużonych osób, zespołów i instytucji, wręczono także 29 wyróżnień oraz jedno wyróżnienie specjalne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: firmy NEUCA S.A. i  SoftBlue S.A.; Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości; trzy regionalne związki pszczelarzy z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka za współpracę i działalność na rzecz promocji pszczelarstwa; dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku ksiądz Paweł Nowogórski; zespół organizatorów festiwalu Tofifest; rzeźbiarz Aleksander Dętkoś oraz profesor Mariusz Dubiel, ceniony specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Samorządy Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego i gminy Wielka Nieszawka oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe doceniono za stworzenie spójnego systemu kolei metropolitalnej wraz z integracją transportową, poprzez realizację projektów z grupy Bit City.KATEGORIA: GOSPODARKANagrody otrzymują: NEUCA S.A., SoftBlus S.A. KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNENagrody otrzymują: Gmina Miasta Toruń, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka i Gmina ŁysomiceWyróżnienia otrzymują: Radosław Ratajczak, Krzysztof KamińskiKATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Nagrodę otrzymują: Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku Wyróżnienie otrzymuje: Andrzej KloneckiKATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICHNagrodę otrzymują: Gmina Miasta Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNYNagrodę otrzymują: Prof. Tomasz Drewa, dr n. med. Marta Pokrywczyńska, lek. Maciej Nowacki, dr n. med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Arkadiusz JundziłłWyróżnienie otrzymują: Prof. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, dr inż. Dariusz Mikołajewski (UKW), Michał Meina, dr Tomasz Piotrowski (zespół Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)KATEGORIA: EDUKACJANagrody otrzymują: Marian Szczepański, Ks. Paweł NowogórskiWyróżnienie otrzymują:Andrzej Franciszek Bogdanowicz, Grzegorz Wojciechowski, Eugeniusz Konstanty Sobieraj, Urszula PrzedpełskaKATEGORIA: KULTURANagrody otrzymują: Kamil Czeszel, Katarzyna Jaworska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest wraz z zespołem: Piotr Kazanecki, Michał Naleśniak, Marta Pisarska, Żaneta Sarnecka, Szymon Zdziebło; Aleksander Dętkoś, Grzegorz RomanowskWyróżnienia otrzymują: Justyna Misterkiewicz-Hamowska, Joanna Żółkoś-Zagdańska, Mirosław Rzeszowski, Jan Jabłoński KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIANagrody otrzymują:, Fundacja Medici Homini, Prof. Mariusz Dubiel Wyróżnienia otrzymują:, Dr inż. Ewa Szymelfejnik, prof. Maciej Świątkowski, prof. Roman Cichoń, Monika Ameryk, Agnieszka Augustyniak (zespół Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Dr Tadeusz Ładniak KATEGORIA: SPORTNagrodę otrzymuje: Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Wyróżnienia otrzymują: Anna Kulczyńska, Adam Sieczkowski; Magdalena Zimna, Tomasz Froehlke, Joachim Przybył – dziennikarze Gazety Pomorskiej – za organizację zawodów sportowych „Biały Miś” oraz „Sprawny Miś” dla uczniów szkół podstawowych.KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGONagrodę otrzymuje: Eugeniusz Gołembiewski Wyróżnienia otrzymują: Halina Czarnecka, Tomasz Jasiński, Toruńskie Wodociągi  Sp. z o.o.KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKANagrody otrzymują: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy, Katarzyna Krupa, Agnieszka Świtajska, Anna Kołodziejska, Krystian Rudziński, Wojciech Przybysz, Jarosław JózefowiczWyróżnienia otrzymują: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz (Toruń), Wiesława Paszkiewicz, Andrzej Urbaniak,Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, Lidia PołatyńskaKATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGONagrody otrzymują: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku, Karol Gutsze, Ochotnicza Straż Pożarna w ŁubianceWyróżnienia otrzymują: Krzysztof Bartoszyński, Aleksandra Łukomska–SmulskaKATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA Nagrody otrzymują: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Automobil Toruński, Cezary Bartosiewicz, Włodzimierz Niderhaus Wyróżnienia otrzymują:, Janusz Borkowski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP przy MGOK w KoronowieKATEGORIA: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCINagrodę otrzymuje: Prof. Katarzyna Popowa-ZydrońWYRÓŻNIENIE SPECJALNE otrzymuje: Gmina Miasta Toruń – za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki
Znamy laureatów szesnastej edycji Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego. To nasze najbardziej prestiżowe wyróżnienia, przyznawane za najwartościowsze dokonania w istotnych obszarach działalności publicznej i społecznej, profesjonalnej i biznesowej. Nagrodę za całokształt dokonań odebrała prof. Katarzyna Popowa-Zydroń. Wyróżnienie specjalne – za budowę sali na Jordankach – przyznano Gminie Miasta Toruń. Uroczysta gala wręczenia nagród dziś (22 czerwca) wieczorem w CKK Jordanki w Toruniu. - Co roku honorujemy zasłużone osobistości Kujaw i Pomorza, których aktywność i działania służą rozwojowi regionu w różnych obszarach. Promujemy w ten sposób twórcze, często nowatorskie, przedsięwzięcia warte naśladowania – podkreśla marszałek Piotr Całbecki. Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Dodatkowo nagrodę za całokształt działalności i liczne osiągnięcia w dziedzinie sztuk muzycznych oraz działalności pedagogicznej odebrała profesor Katarzyna Popowa-Zydroń. Wśród laureatów jest w sumie 38 zasłużonych osób, zespołów i instytucji, wręczono także 29 wyróżnień oraz jedno wyróżnienie specjalne. Wśród nagrodzonych znaleźli się: firmy NEUCA S.A. i SoftBlue S.A.; Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny za stworzenie nowoczesnej przestrzeni dla rozwoju przedsiębiorczości; trzy regionalne związki pszczelarzy z Bydgoszczy, Torunia i Włocławka za współpracę i działalność na rzecz promocji pszczelarstwa; dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku ksiądz Paweł Nowogórski; zespół organizatorów festiwalu Tofifest; rzeźbiarz Aleksander Dętkoś oraz profesor Mariusz Dubiel, ceniony specjalista w zakresie ginekologii i położnictwa. Samorządy Bydgoszczy, Torunia, Solca Kujawskiego i gminy Wielka Nieszawka oraz spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe doceniono za stworzenie spójnego systemu kolei metropolitalnej wraz z integracją transportową, poprzez realizację projektów z grupy Bit City.KATEGORIA: GOSPODARKANagrody otrzymują: NEUCA S.A., SoftBlus S.A. KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNENagrody otrzymują: Gmina Miasta Toruń, Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny, Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, Gmina Chełmża, Gmina Łubianka i Gmina ŁysomiceWyróżnienia otrzymują: Radosław Ratajczak, Krzysztof KamińskiKATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Nagrodę otrzymują: Pomorsko-Kujawski Związek Pszczelarzy w Bydgoszczy, Regionalny Związek Pszczelarzy w Toruniu, Regionalny Związek Pszczelarzy Ziemi Kujawsko-Dobrzyńskiej we Włocławku Wyróżnienie otrzymuje: Andrzej KloneckiKATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICHNagrodę otrzymują: Gmina Miasta Bydgoszcz, Gmina Miasta Toruń, Miasto i Gmina Solec Kujawski, Gmina Wielka Nieszawka, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE I POSTĘP TECHNICZNYNagrodę otrzymują: Prof. Tomasz Drewa, dr n. med. Marta Pokrywczyńska, lek. Maciej Nowacki, dr n. med. Tomasz Kloskowski, dr n. med. Arkadiusz JundziłłWyróżnienie otrzymują: Prof. Włodzisław Duch, dr Bibianna Bałaj, dr Joanna Dreszer-Drogorób, prof. Oleksandr Sokolov, dr Tomasz Komendziński, dr hab. Jacek Matulewski, dr inż. Dariusz Mikołajewski (UKW), Michał Meina, dr Tomasz Piotrowski (zespół Laboratorium Neurokognitywnego Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu)KATEGORIA: EDUKACJANagrody otrzymują: Marian Szczepański, Ks. Paweł NowogórskiWyróżnienie otrzymują:Andrzej Franciszek Bogdanowicz, Grzegorz Wojciechowski, Eugeniusz Konstanty Sobieraj, Urszula PrzedpełskaKATEGORIA: KULTURANagrody otrzymują: Kamil Czeszel, Katarzyna Jaworska, dyrektor Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Tofifest wraz z zespołem: Piotr Kazanecki, Michał Naleśniak, Marta Pisarska, Żaneta Sarnecka, Szymon Zdziebło; Aleksander Dętkoś, Grzegorz RomanowskWyróżnienia otrzymują: Justyna Misterkiewicz-Hamowska, Joanna Żółkoś-Zagdańska, Mirosław Rzeszowski, Jan Jabłoński KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIANagrody otrzymują:, Fundacja Medici Homini, Prof. Mariusz Dubiel Wyróżnienia otrzymują:, Dr inż. Ewa Szymelfejnik, prof. Maciej Świątkowski, prof. Roman Cichoń, Monika Ameryk, Agnieszka Augustyniak (zespół Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika), Dr Tadeusz Ładniak KATEGORIA: SPORTNagrodę otrzymuje: Cywilno-Wojskowy Związek Sportowy „Zawisza” Wyróżnienia otrzymują: Anna Kulczyńska, Adam Sieczkowski; Magdalena Zimna, Tomasz Froehlke, Joachim Przybył – dziennikarze Gazety Pomorskiej – za organizację zawodów sportowych „Biały Miś” oraz „Sprawny Miś” dla uczniów szkół podstawowych.KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA NATURALNEGONagrodę otrzymuje: Eugeniusz Gołembiewski Wyróżnienia otrzymują: Halina Czarnecka, Tomasz Jasiński, Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKANagrody otrzymują: Zgromadzenie Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim w Bydgoszczy, Katarzyna Krupa, Agnieszka Świtajska, Anna Kołodziejska, Krystian Rudziński, Wojciech Przybysz, Jarosław JózefowiczWyróżnienia otrzymują: Małgorzata Rębiałkowska-Stankiewicz (Toruń), Wiesława Paszkiewicz, Andrzej Urbaniak,Agnieszka Szwajkowska-Ludwig, Lidia PołatyńskaKATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGONagrody otrzymują: Ochotnicza Straż Pożarna w Lipienku, Karol Gutsze, Ochotnicza Straż Pożarna w ŁubianceWyróżnienia otrzymują: Krzysztof Bartoszyński, Aleksandra Łukomska–SmulskaKATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA Nagrody otrzymują: Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły, Automobil Toruński, Cezary Bartosiewicz, Włodzimierz Niderhaus Wyróżnienia otrzymują:, Janusz Borkowski, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP przy MGOK w KoronowieKATEGORIA: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCINagrodę otrzymuje: Prof. Katarzyna Popowa-ZydrońWYRÓŻNIENIE SPECJALNE otrzymuje: Gmina Miasta Toruń – za budowę Centrum Kulturalno-Kongresowego Jordanki Grzegorz Olkowski
Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego zostały rozdane ponownie. Nagrodzeni to osoby wybitnie zasłużone dal całego województwa w wielu kategoriach.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie