Wyprawka 300 plus. Sprawdźcie od kiedy będzie można składać wnioski o 300 plus i na jakich zasadach będzie się odbywało przyznawanie pieniędzy!


Od lipca będzie można składać wnioski o wyprawkę szkolną 300 plus elektronicznie, a od sierpnia - tradycyjnie. Pieniądze mają dostać wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Projekt rozporządzenia dotyczący programu rządowego "Dobry start" został obecnie skierowany do konsultacji społecznych.

Przewiduje on, że od wakacji będzie można składać wnioski o w sprawie ustalenia prawa do świadczenia "Dobry start", popularnie zwanego wyprawką szkolną 300 plus.

Od 1 lipca wnioski o przyznanie świadczenia mają być przyjmowane wyłącznie przez internet, za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl.


"Chcemy wielkiej rozmowy z Polakami". J. Kaczyński zapowiedział spotkania PiS w ok. 700 miastach/TVN 24

Wyprawka 300 plus. Wnioski będzie można składać już od wakacji

Drogą tradycyjną będzie można składać wnioski od 1 sierpnia. W obu przypadkach termin składania wniosków będzie upływał 30 listopada danego roku.

300 złotych na dziecko - wyprawka dla uczniów [ZASADY, REGULAMIN]

Jak zapewnia rząd, pieniądze dostaną wszyscy uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Wyprawkę mają otrzymywać dzieci uczące się do ukończenia przez nie 18. roku życia, a w przypadku dzieci niepełnosprawnych - do ukończenia 24. roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).

Wyprawka 300 plus. Wnioski będzie można składać już od wakacji [TERMINY, ZASADY, OD KIEDY]

Wyprawkę otrzymają również dzieci, które już ukończyły 18. rok życia pod warunkiem, że będą kontynuować naukę w szkole, którą rozpoczęły przed 18. rokiem życia, ale nie dłużej niż do ukończenia przez nie 20 lat.

Świadczenia mają zostać wypłacane w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, nie później jednak niż do 30 września danego roku.

Realizacją programu mają zająć się gminy. Wnioski będzie można składać prawdopodobnie w ośrodkach pomocy społecznej, a w przypadku pieczy zastępczej - w powiatowych centrach pomocy rodzinie.

Wyprawka nie trafi natomiast do dzieci w "zerówkach". Jak podkreślają w MEN, program "Dobry start" jest programem szkolnym, skierowanym do uczniów, natomiast "zerówka" to jeszcze wychowanie przedszkolne. Oznacza to, że sześciolatek, który od września będzie uczęszczał do pierwszej klasy SP otrzyma 300 zł, natomiast dziecko w wieku 6 lat, które pozostanie w "zerówce" już nie.