Budżet obywatelski 2018. Propozycje zaopiniowane, teraz głosowanie

Andrzej GalczakZaktualizowano 
Budżet obywatelski
Budżet obywatelski archiwum
Dzisiaj (piątek 18 sierpnia 2017) zaopiniowane zostały zgłoszone przez mieszkańców Włocławka propozycje do realizacji w 2018 r. w ramach budżetu obywatelskiego. Teraz czas na głosowanie. Można to zrobić w terminie od 21 sierpnia do 5 września br. Można tego dokonać w placówkach Urzędu Miasta oraz w kawiarni obywatelskiej i przez internet.

Oto pozytywnie zaopiniowane propozycje:

Duże Południe

Tropem Wilczym . bieg pamięci żołnierzy wyklętych Bieg tropem wilczym to wielka okazja zrozumienia wydarzeń z lat 1944-63, Sam bieg to również okazja do promocji zdrowego stylu życia. Całości towarzyszyć będą również wydarzenie kulturalne i oświatowe.

Kontynuacja zagospodarowania terenu pomiędzy ulicą Wiejską-Konopnickiej i Zbiegniewskiej. Inwestycja przeznaczona dla wielopłaszczyznowej aktywności społecznej o charakterze integracyjno-wypoczynkowym. Nowe rozwiązanie infrastrukturalne zapewni efektywne wykorzystanie lokalnego potencjału oraz wzmocni działania optymalizujące program ochrony zdrowia, aktywności fizycznej i wypoczynku dla mieszkańców naszego miasta. Rodzinne, bezpieczne i przyjazne miejsce będzie pełnić również funkcję kulturalną wzmacniając lokalne relacje społeczne.

>> Najświeższe informacje z regionu, zdjęcia, wideo tylko na www.pomorska.pl <<

Zatoka parkingowa przy ul Kaliskiej 100 Zagospodarowanie zaniedbanego i szpecącego odcinka pasa drogowego przy ul Kaliskiej 100 w postaci budowy zatoki parkingowej dla 4 samochodów. Duże Południe 7 000 20 000 Pozytywna

Przebudowa nawierzchni drogowej oraz wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę przy ul. Fredry wzdłuż numerów 2/4/6/8/10 Przebudowa nawierzchni drogowej oraz wymiana starych płyt chodnikowych na kostkę przy ul. Fredry wzdłuż numerów 2/4/6/8/10 na odcinku od ulicy Kaliskiej do Zbiegniewskiej przy kościele św. Maksymiliana. Dodatkowo wymiana słupów oświetleniowych na energooszczędne oraz zamontowanie w pasie zieleni ławek oraz koszy na śmieci przy Fredry 10 remont istniejącego parkingu. Możliwa realizacja na terenie będącym własnością Gminy Miasto Włocławek.

Droga dla działkowców Południe Włocławek Utwardzenie drogi gruntowej prowadzącej od ulicy Kapitulnej do Rodzinnych ogrodów działkowych przy Zgłowiączce np: ROD, Zalesie, PIGWA i inne. Utwardzenie drogi poprzez ułożenie nawierzchni z frezowiny asfaltowej. Odcinek drogi do utwardzenie to około 1300 metrów. Możliwa realizacja na terenie będącym własnością Gminy Miasto Włocławek

Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie budynków Krasińskiego nr 3 Norwida nr 1 i Moniuszki nr 2 Utwardzenie terenu pod miejsca postojowe w rejonie budynków Krasińskiego nr 3 Norwida nr 1 i Moniuszki nr 2 Duże Południe 100 000 100 000 Pozytywna: Możliwa realizacja na terenie będącym własnością Gminy Miasto Włocławek

Modernizacja obserwatorium astronomicznego Zakup i zainstalowanie nowoczesnego teleskopu VIDA ze zwierciadłem 35 cm, sterowanym komputerowo. Podłączenie obserwatorium do sieci internetowej oraz kamery internetowej. Remont pomieszczeń- malowanie.

Okręg Kazimierza Wielkiego

Ścieżka edukacji ekologicznej przy leśniczówce Dąbrówka. Projekt oraz budowa ścieżki edukacji ekologicznej z elementami małej architektury w postaci zadaszeń, ławostołów, ławek wraz z wyznaczonym miejscem na ognisko. Ścieżka wyposażona będzie w elementy edukacyjne w postaci tablic poglądowych na tematy przyrodnicze, punkty rozpoznawania gatunków drzew oraz rodzajów drewna wraz ze sprzętem audio do odtwarzania odgłosów lasu.

Bieg Popiełuszki - bieg ma za zadanie upamiętnić postać ks. Jerzego Popiełuszkę. Ważne jest również pokazanie miejsc związanych z księdzem Jerzym. Do takich miejsc należy muzeum poświęcone ks. Jerzemu Popiełuszce oraz sanktuarium.

Przebudowa i modernizacja placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 9 z uwzględnieniem budowy ścieżki zdrowia oraz boiska wielofunkcyjnego, które staną się przyjazne małym dzieciom. Wymiana ogrodzenia oraz instalacja oświetlenia i monitoringu zapewnią bezpieczeństwo dzieciom oraz uchronią plac zabaw przed atakami wandali i niszczeniem wyposażenia.

Budowa Placu zabaw na osiedlu Kazimierza Wielkiego przy Szkole Podstawowej nr 2 połączonego z elementami rekreacji dla najmłodszych młodzieży i dorosłych.

Budowa miejsc parkingowych przy ul. Celulozowej. Inwestycja ta poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców osiedla, gości i innych uczestników ruchu drogowego. Aktualne zagospodarowanie terenu stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa. Jest tam dużo bloków wielorodzinnych (w tym w trakcie budowy) i mało miejsc parkingowych.

Rozbudowa infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o siłownię zewnętrzną oraz naprawa placu pod urządzenia do gier stolikowych przy Zespole Szkół nr 11. Modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej będzie polegać na naprawie nawierzchni placu przed szkołą poprzez położenie kostki na powierzchni 450 m2, ustawieniu na nim urządzeń do gier stolikowych (szachy, warcaby, stół do tenisa stołowego itp.) oraz zakupie i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej. Elementy te będą uzupełnieniem kompleksu sportowo - rekreacyjnego składającego się z boiska Orlik 2012 oraz placu zabaw z projektu "Radosna Szkoła". Dzięki temu stworzona zostanie pełniejsza oferta aktywności fizycznej dla mieszkańców dzielnicy w różnym wieku.

Celulozowy skwer będzie miejscem odpoczynku i rekreacji dla mieszkańców osiedla przy ul. Celulozowej. Znajdzie się tam plac zabaw dla dzieci, boisko do piłki siatkowej, a wszystko będzie otoczone zielenią z małym oczkiem wodnym.

Położenie nawierzchni asfaltowej na odcinku ulicy Leśnej prowadzącej do jeziora Rybnica we Włocławku stworzy możliwość bezpiecznej i komfortowej komunikacji osobom wybierającym się nad jezioro Rybnica, posiadającym działki rekreacyjne w tym rejonie, jak również osobom dojeżdżającym do Józefowa. Ponadto poprawi walory estetyczne i użytkowe tej drogi oraz ograniczy zanieczyszczenie powietrza wywołane kurzem. Zaopiniowane pozytywnie na odcinkach będących własnością Gminy Miasto Włocławek

Okręg Małe Południe
Położenie dywanika asfaltowego lub kostki brukowej na odcinku ul. Pusta od ul. Wiejskiej do ul. Prostej - ok. 250m.

Remont fragmentu ulicy od ul. Dziewińskiej w kierunku budynków mieszkalnych Smólska 4,6 i 9. Możliwa realizacja na terenie będącym własnością Gminy Miasto Włocławek

Okręg Michelin

Dni Papieskie mają przypomnieć wizytę najważniejszego gościa, który odwiedził nasze miasto w całej jego historii. Dni Papieskie powinny na stałe wejść do kalendarza wydarzeń we Włocławku. W trakcie Dni Papieskich odbędą się imprezy kulturalne, sportowe oraz duchowe.

Remont boiska na Michelinie Remont nawierzchni asfaltowej boiska oraz wymiana infrastruktury towarzyszącej (kosze do koszykówki, bramki do piłki nożnej, ławki, oświetlenie, kosze na śmieci).

Rewitalizacja terenów zalesionych w Michelinie przy ulicy Kościelnej Wydeptane już ścieżki zostaną zastąpione chodnikami z kostki. Postawione zostaną zupełnie nowe ławki i śmietniki. Zadba się o tereny zielone wokół miejsc spacerowych, a całość zostanie oświetlona przez eleganckie latarnie.

Utwardzenie ulicy Ziołowej w Michelinie ma na celu polepszenie warunków życia jej mieszkańców, ale również dzieci zmierzających tą ulicą do szkoły, jak również osób przemieszczających się na cmentarz, który z jednej strony z nią graniczy. Propozycja do realizacji na odcinku od ul. Szkolnej do ul. Botanicznej

Okręg Śródmieście

Nowoczesne ławeczki solarne z funkcją stojaka do rowerów, hot spot i ładowarki telefonicznej.

Budowa rzeźby - ławeczki mosiężnej, na której siedzi para w strojach kujawskich, trzymająca otwartą księgę z napisem – Włocławek - stolicą Kujaw. Ławeczka pary w strojach kujawskich stałaby się symbolem miasta i ulubionym miejscem jego mieszkańców i turystów.

Bieg Stulecia Bieg ma za zadanie uświetnić setną rocznicę odzyskania niepodległości. Biegowi towarzyszyć będą wydarzenie kulturalne i oświatowe. To doskonała okazja na promocję pięknych włocławskich Bulwarów.

Freshland to marka imprez promujących muzykę klubową. Powstała ponad 2 lata temu i zyskuje coraz większą popularność. Na imprezach Freshland pojawiają się ciekawi ludzie, którzy cenią sobie dobrą zabawę i pozytywna energię.

Ławeczka Stanisława Zagajewskiego. Figura stanęłaby na bulwarach wiślanych. Pomysł figury wynika z chęci upamiętnienia 10 rocznicy śmierci artysty. Twórczość Stanisława Zagajewskiego ma niekwestionowane znaczenie w kraju i zagranicą. Postawienie Ławeczki stanowiłoby dużą atrakcję turystyczną. Zachęcałoby gości z innych miast do zapoznania się z twórczością Zagajewskiego oraz historią miasta.

Budowa - montaż zewnętrznej windy osobowej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczonej dla czytelników. Umożliwi ona osobom starszym, niepełnosprawnym i mającym trudności w poruszaniu się dotarcie do wypożyczalni dla dorosłych znajdującej się na 2. piętrze oraz rodzicom z małymi dziećmi dostęp do Filii Dziecięcej nr 1.

Budowa ogrodzenia i parkingu przy Szkole Podstawowej nr 14 we Włocławku. Celem zadania jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa dzieci oraz zabezpieczenia terenu wokół szkoły. Nowe ogrodzenie stanowiłoby jedność architektoniczną ze szkołą i najbliższym otoczeniem. Natomiast budowa parkingu przy szkole zapewniłaby miejsca postojowe dla osób przywożących dzieci do szkoły i służyłaby mieszkańcom korzystającym z ogólnodostępnego placu zabaw i boiska wielofunkcyjnego. Powstanie nowego ogrodzenia i parkingu zdecydowanie poprawi estetykę i wizerunek obiektu oraz bezpieczeństwo.

Wykonanie miejsc postojowych przy osiedlu mieszkaniowym „Łokietek" od strony ulicy Okrężnej stworzy możliwość parkowania samochodów zarówno mieszkańcom osiedla jak i osobom wizytującym. Spowoduje bezpieczne i bezkolizyjne parkowanie oraz poprawi walory estetyczne i użytkowe tego terenu.

Modernizacja placu zabaw dla dzieci przy przedszkolu publicznym nr 4 we Włocławku.

Zakup samoobsługowych stacji naprawy rowerów, która pomoże rowerzystom w sytuacjach awaryjnych oraz przy drobnych naprawach rowerów czy innych sprzętów i będzie dostępna 24h/dobę.

Remont nawierzchni ulicy Lunewil we Włocławku wraz z budową chodnika. Wykonanie spowoduje bezpieczną komunikację zarówno kołową, jak i pieszą dla 120 rodzin zamieszkujących osiedle mieszkaniowe „Przy Parku", które codziennie korzystają z tej ulicy. Przedmiotowy remont wpłynie również na poprawę walorów estetycznych i użytkowych tego terenu.

Projekt zakłada budowę Street Workout Parku, czyli ogólnodostępnej przestrzeni do przeprowadzenia kompleksowego treningu przy użyciu drążków, kółek gimnastycznych, drabinek, liny do podciągania oraz poręczy w parku Łokietka

Okręg Zawiśle

Bieg Cudu nad Wisłą to doskonała okazja do przypomnienia ważnego epizodu wojny z Bolszewikami w 1920 roku. Wspomnienie tych wydarzeń uświadamia, że tamten czas to były prawdziwe szczęśliwe dni dla Włocławka. Bo nawała bolszewicka została zatrzymana po prawej stronie Wisły. Włocławek nie został zniszczony.

Linowy plac zabaw dla dzieci przy Mostowej na Zawiślu Propozycja zakłada utworzenie „Linowego placu zabaw dla dzieci" na części działki nr 2 położonej przy ulicy Mostowej na Zawiślu. Główne wyposażenie placu, to urządzenia linowe, sprawnościowe i huśtawki. Plac jest propozycją dla dzieci, które wyrosły już z zabawek znajdujących się na typowych placach zabaw, a również potrzebują miejsca do aktywnego i ciekawego sposobu spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia głównego do budynku Zespołu Szkół nr 8 we Włocławku. Projekt obywatelski dotyczy przebudowy wejścia do budynku szkoły w celu ułatwienia dla użytkowników wózków inwalidzkich i wózków dziecięcych. Potrzeba taka zachodzi w ciągu roku szkolnego oraz w sytuacjach szczególnych np. wybory (w szkole usytuowana jest komisja wyborcza dla mieszkańców Zawiśla).

Okręg Zazamcze

Runmagedon we Włocławku Runmagedon to najbardziej interesujący bieg z przeszkodami w Polsce. Miejsce, w którym się odbywa staje się automatycznie bardzo rozpoznawalne. Runmagedon to wielkie wydarzenie które skupia na sobie uwagę mediów ogólnopolskich weźmie w nich udział ok. 6000 zawodników.

Park ćwiczeń gimnastycznych i siłowych przy Zespole Szkół Integracyjnych nr 1 Siłownia zewnętrzna, w skład której wejdą przyrządy siłowe, zestaw drążków, drabinek (street workout) oraz dwóch betonowych stołów do tenisa stołowego.

Kontynuacja (drugi etap) budowy ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na osiedlu Zazamcze przy Zespole Szkół Elektrycznych we Włocławku.

Plac apelowy dla SP 18 we Włocławku. Bezpieczny plac apelowy jest niezbędnym elementem w każdej szkole. W ciepłe dni można organizować apele, akademie, występy i inne imprezy okolicznościowe dla dzieci oraz ich rodziców (mieszańców naszego osiedla) na świeżym powietrzu. Również monitoring boiska zapewniłby większe bezpieczeństwo dla dzieci i zapobiegał aktom wandalizmu w godzinach nocnych. Ponadto należałoby naprawić ogrodzenie wokół szkoły. Brak zamykanych furtek (od ul. Toruńskiej 61 i Hutniczej 3) pozwala osobom obcym wchodzić na teren boiska.

Naprawa części nawierzchni ulicy Żwirowej. Naprawa wspomnianego fragmentu ulicy będzie polegać na zdjęciu starej nawierzchni betonowej, uzupełnieniu podłoża, zagęszczeniu i wylaniu nowej nawierzchni.

Remont i modernizacja terenu przy Przedszkolu Państwowym nr 26 - placu zabaw, wymiana ogrodzenia, tereny zieleni, modernizacja chodników, kompleks sportowy dla dzieci. Wyposażenie placu zabaw, wymiana niebezpiecznego ogrodzenia, adaptacja terenów zielonych, bezpieczny kompleks sportowy dla dzieci, wymiana/modernizacja chodników.

Krasnalowy plac zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 22 we Włocławku. Przedszkole nosi imię Krasnala Hałabały, bohatera opowiadań Lucyny Krzemienieckiej i mieści się w parterowym budynku otoczonym zielonym ogrodem o pow. ponad 6000 m2. W ogrodzie znajduje się plac zabaw, gdzie bardzo chętnie spędzają czas dzieci. Popołudniami staje się miejscem aktywnych spotkań rodzin z dziećmi. Niestety, sprzęt stały w postaci huśtawek, zjeżdżalni pamięta zamierzchłe czasy PRL-u i nie zapewnia bezpiecznej zabawy.

Skatepark Rozbudowa obecnie istniejącego skateparku II etap.

Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 14. Wymiana ogrodzenia i modernizacja placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią syntetyczną dla wychowanków przedszkola oraz dzieci ze środowiska lokalnego w godzinach funkcjonowania placówki.

Wielopokoleniowa przestrzeń funkcjonalno-rekreacyjna przy ul. Mechaników. Propozycja zakłada rozbudowę elementów infrastruktury miejskiej poprzez stworzenie 20 nowych miejsc parkingowych przed budynkiem PWSZ we Włocławku wraz modernizacją nawierzchni obecnie istniejącej ścieżki rowerowej oraz drogi wewnętrznej. W ramach projektu zostanie utworzona przestrzeń funkcjonalno-rekreacyjna na wolnym powietrzu z montażem ogólnodostępnych urządzeń typu street workout (siłowania pod chmurką), ławeczkami oraz zagospodarowaniem terenu zielenią. Zrealizowane zadanie pozwoli na stworzenie oazy odpoczynku dla wszystkich mieszkańców osiedla Zazamcze, studentów uczelni oraz dzieci. Zaopiniowano pozytywnie z wyłączeniem przestrzeni funkcjonalno-rekreacyjnej.

Propozycje negatywnie zweryfikowane

Okręg Duże Południe

Skatepark Południe. Budowa skateparku zlokalizowanego w miejscu byłego asfaltowego boiska do koszykówki przy Zespole Szkół nr 4 - liceum i gimnazjum "Baczyński" (była szkoła podstawowa nr 21). Ocena negatywna: Propozycja nie spełnia warunków formalnych.

Kąpielisko jezioro Łuba Kąpielisko jezioro Łuba oraz szlaki rowerowe prowadzące przez las do jeziora Łuba. Ocena negatywna: Teren nie jest własnością Gminy Miasto Włocławek

Remont i modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej nr 23 na jednostce E. Wykonanie remontu, modernizacji lub rozbudowy kompleksu sportowego przy SP nr 23 służącej wszystkim mieszkańcom osiedla. Ocena negatywna: Zadanie zaplanowane do realizacji i ujęte w budżecie Gminy Miasto Włocławek.

Okręg Kazimierza Wielkiego
Remont i modernizacja ul. Spokojnej. Ocena negatywna: Zadanie zaplanowane do realizacji i ujęte w budżecie Gminy Miasto Włocławek

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rybnickiej łącznie z chodnikiem. Ocena negatywna: Zakres inwestycji wykracza poza teren będący własnością Gminy Miasto Włocławek

Okręg Małe Południe

Piłkarskie Mistrzostwa Świata we Włocławku Mistrzostwa Świata, to doskonała okazja do spopularyzowania sportu. Turniej dla społeczności włocławskiej połączony ze wspólnym oglądaniem transmisji z Rosji. Ocena negatywna: Koszt propozycji przekracza kwotę przewidzianą na dany okręg.

Przebudowa/rozbudowa/budynku na ul. Wiejskiej otworzenie kompleksu handlowo-usługowego. Ocena negatywna: Propozycja nie spełnia warunków formalnych.

Boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 12 boisko do piłki nożnej ze sztuczna nawierzchnia i podbudowa o wymiarach 60 na 90 metrów Ocena negatywna: Koszt propozycji przekracza kwotę przewidzianą na dany okręg.

Okręg Michelin

Kompleks rekreacyjno-sportowy przy ulicy Sarniej. Inwestycja przeznaczona dla wielopłaszczyznowej aktywności społecznej o charakterze integracyjno-wypoczynkowym. Ocena negatywna: Koszt propozycji przekracza kwotę przewidzianą na dany okręg.

Budowa chodnika na ul. Botanicznej do strony lasu. Ocena negatywna: Zakres propozycji możliwy do uwzględnienia po zakończeniu realizowanej inwestycji.

Okręg Śródmieście

Nowoczesny plac zabaw Wronia/Chopina/Okrzei/Cicha/Chmielna - kontynuacja modernizacji placu zabaw na terenie przedszkola nr 17 (Kraina Fantazji przy ul. Wroniej). Ocena negatywna: Propozycja nie spełnia warunków formalnych.

Okręg Zawiśle

Plenerowa mini siłownia dla dorosłych przy placu zabaw na Zawiślu. Ocena negatywna: Teren wskazany w propozycji obejmuje tereny zalewowe i działki przeznaczona na drogę.

Teren rekreacyjny dla mieszkańców Zawiśla i Włocławka Propozycja polega na uporządkowaniu terenu przyległego do ul. Grodzkiej oraz za budynkami przychodni, apteki i poczty. Ocena negatywna: Propozycja nie spełnia warunków formalnych.

Zakup 2 szt. quadów dla Włocławskiego WOPR stacjonujących na osiedlu Zawiśle Ocena negatywna: WOPR nie jest jednostką organizacyjną Gminy Miasta Włocławek.

Linowy plac zabaw dla dzieci przy bibliotece na Zawiślu. Ocena negatywna: Wymagane zgody bądź zezwolenia wydane przez inne organy niż organ Gminy Miasto Włocławek,

Bezpieczne Zawiśle – Grodzka. STOP dla zabijania zwierząt i stwarzania sytuacji zagrażającym życiu przez pędzące samochody. Ocena negatywna: Zakres propozycji możliwy do uwzględnienia po zakończeniu realizowanej inwestycji

Okręg Zazamcze

Utwardzenie (na odcinku 400m) drogi gruntowej o szerokości około 3m na ul. Lisek - dojazd do ogrodów działkowych. Ocena negatywna: Utwardzenie drogi w minimalnej szerokości 3 metrów nie jest możliwe na terenach będących własnością Gminy miasto Włocławek

Info z Polski - 17 sierpnia 2017 roku.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3