Dobre warunki pracy, mniej zwolnień lekarskich

Materiał informacyjny RPO
Do 16 sierpnia można ubiegać się o marszałkowskie środki na opracowanie i wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Pomoże to między innymi zatrudnionym po 50 roku życia.

Urząd Marszałkowski ogłosił w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego konkurs o dofinansowanie projektów, których celem jest wydłużanie aktywności zawodowej pracowników.

Służyć temu mogą m.in.: poprawa ergonomii pracy, lepsze warunki w środowisku pracy, minimalizowanie negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia, a także dodatkowe pakiety badań wykraczające poza standardowe pakiety badań okresowych. Istnieje również możliwość sfinansowania w ten sposób szkoleń i doradztwa ukierunkowanego na nabycie nowych kwalifikacji lub też zmianę zawodu. Na te działania przeznaczono blisko 2,5 miliona złotych.

- Jesteśmy jednym z najbardziej zapracowanych społeczeństw w Europie, Polacy pracują blisko dwa tysiące godzin rocznie. Wzorem innych europejskich krajów i największych gospodarek świata warto zadbać o to, by warunki w środowisku pracy były jak najlepsze, a jeśli pewne szkodliwości są nieuniknione także o możliwość przechodzenia pracowników na inne stanowiska i do innych zawodów. Każdy dobry pracodawca doskonale to rozumie - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

- Istnieje prosty sposób na obniżenie kosztów absencji chorobowej pracowników - tłumaczy Adrianna Filiks, specjalistka HR, ekspertka zarządzania zasobami ludzkimi. - Jest nim poprawa warunków pracy. Dobre samopoczucie pracowników - zarówno fizyczne, jak i psychiczne - zapewnia większą wydajność. Dbając o warunki pracy i zdrowie zatrudnionych osób, angażujemy się w ich problemy i możemy w zamian oczekiwać podobnego zaangażowania w pracę.

Warunki

Zdrowi i aktywni pracownicy

Sprawdź, jakie to proste!

Kto może składać wnioski:

  • firmy
  • samorządy
  • organizacje pozarządowe
  • instytucje oświatowe

Na co można otrzymać dotację:

  • programy przekwalifikowania, szkolenia i doradztwo ukierunkowane na nabycie nowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych
  • poprawa ergonomii pracy, środowiska pracy
  • minimalizowanie negatywnych czynników narażających pracowników na utratę zdrowia
  • dodatkowe pakiety badań dla pracowników
  • rozwiązania organizacyjne przyczyniające się do eliminowania zidentyfikowanych czynników wpływających negatywnie na zdrowie pracowników

Warunki

KONKURS
Napisz i wygraj!
Którą z inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych uważasz za najciekawszą i dlaczego?

1 miejsce – laptop
2 miejsce - tablet
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe

Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Grupa Sp. z o. o. , Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać mailem (e-mail: [email protected])

Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 31 lipca 2017 roku. Praca może zawierać jedno zdjęcie.

Sprawdź szczegóły >>