Inowrocław miastem powiatem? Starostwo i ratusz ślą pisma do prezydenta Andrzeja Dudy

Oprac. GP
Inowrocław miastem powiatem? Co na to prezydent Andrzej Duda?
Inowrocław miastem powiatem? Co na to prezydent Andrzej Duda? www.inowroclaw.pl
Trwa walka pomiędzy zwolennikami utrzymania powiatu inowrocławskiego w obecnym kształcie oraz tymi, którzy chcą wyłączyć z niego Inowrocław i doprowadzić, by stał się miastem na prawach powiatu.

Stanowisko władz powiatu

3 września apel do Andrzeja Dudy, Prezydenta RP przesłał Zarząd Powiatu Inowrocławskiego. Swoje podpisy złożyli pod nim także burmistrzowie i wójtowie ośmiu gmin z terenu powiatu.
"W imieniu Wyborców i Mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego zwracamy się do Pana Prezydenta o zawetowanie zmian do ustawy z 5 czerwca 1998 r. wraz z późniejszymi zmianami o samorządzie powiatowym.

Zgodnie z art. 91 cytowanej ustawy status miasta na prawach powiatu przysługiwał miastom powyżej 100 tys. mieszkańców, a także miastom, które z dniem 31 grudnia 1998 r. przestały być siedzibami wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od nadania miastu praw powiatu.
Prezydent Miasta Inowrocławia Pan Ryszard Brejza zabiega wśród swojego zaplecza politycznego tj. Platformy Obywatelskiej, aby miasta powyżej 70 tys. mieszkańców mogły być miastami na prawach powiatu. Swoje zamierzenia realizuje poprzez swojego syna, posła obecnej kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej Pana Krzysztofa Brejzę oraz senatora PO Jana Rulewskiego.

16 czerwca 2015 r. do Sejmu wpłynął senacki projekt nowelizacji ustawy o samorządzie powiatowym, stwarzający możliwość nadania statusu miasta na prawach powiatu także innym miastom liczącym powyżej 70 tys. mieszkańców. 9 września ww. projekt ma być czytany na posiedzeniu Sejmu. W opinii wielu środowisk, w tym Związku Powiatów Polskich proponowane zmiany są szkodliwe i będą miały destrukcyjny wpływ na funkcjonujący porządek administracyjny. Planowane zmiany zburzą wypracowaną przez ten okres autonomię, sprawnie działające struktury oraz w bliżej niesprecyzowany sposób podzielą istniejące jednostki wraz z ich pracownikami.

Powiat Inowrocławski liczy ok, 163 tys. mieszkańców, a Miasto Inowrocław mniej niż 75 tys. mieszkańców. W ciągu minionych 16 lat udało się stworzyć wspólnotę powiatową, która jest stabilna, sprawnie zarządzana i silna pod względem ekonomiczno - finansowym.
W skład Powiatu Inowrocławskiego wchodzą następujące samorządy gminne: Miasto Inowrocław, Gmina Dąbrowa Biskupia, Gmina Gniewkowo, Gmina Inowrocław, Gmina Janikowo, Gmina Kruszwica, Gmina Pakość i Gmina Rojewo, Gmina Złotniki Kujawskie.

Tymczasem Prezydent Miasta Inowrocławia dąży do uzyskania statusu miasta na prawach powiatu z powodu zadłużenia miasta na poziomie 60%. Po uzyskaniu statusu miasta na prawach powiatu nastąpiłoby zwiększenie budżetu miasta, co pozwoliłoby urzędującemu Prezydentowi zaciągnięcie nowych zobowiązań oraz wydanie obligacji miasta, a tym samym możliwość spięcia budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Pan Prezydent zarządzając miastem na prawach powiatu przejąłby szkoły ponadgimnazjalne, jedyny w powiecie Szpital Wielospecjalistyczny, Powiatowy Urząd Pracy oraz resztę zadań z zakresu polityki społecznej tj. domy pomocy społecznej oraz domy dziecka. Ponadto opiniowałby i pośrednio miał wpływ na obsadę Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Przejęcie obecnych powiatowych jednostek samorządowych pozwoliłoby na obsadzenie stanowisk kierowniczych ludźmi tzw. "rodziny politycznej". Powyższe działanie nie jest spowodowane troską o Mieszkańców Powiatu Inowrocławskiego, a o partykularne interesy sprawowania władzy.

Mieszkańcy naszego powiatu nie godzą się na tak istotne zmiany bez pytania ich o zdanie, a tego nie przewiduje proponowana nowelizacja, ponadto skraca okres kadencji dla części prawomocnie wybranych radnych powiatowych, co nosi znamiona działania niezgodnego z Konstytucją RP.
Panie Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, znając Pana dbałość o dobro państwa polskiego w zakresie funkcjonowania organów samorządowych, a tym samym sprawnego funkcjonowania organizmu państwa prosimy o wstrzymanie niszczycielskich planów grupki osób, które godzą w dobro całej wspólnoty powiatowej".

Przeczytaj także: W Inowrocławiu trwają X Targi Młodych [zdjęcia]

Stanowisko prezydent Inowrocławia

Natomiast 10 września pismo do Andrzeja Dudy wystosował Ryszard Brejza, prezydent Inowrocławia.
"W imieniu wyborców i mieszkańców miasta Inowrocławia, w nawiązaniu do pisma władz powiatu i gmin wchodzących w skład powiatu inowrocławskiego z 3 września 2015 roku uprzejmie informuję, że wejście w życie zmiany ustawy o powiecie, dającej możliwość wyłączenia naszego miasta z powiatu ziemskiego jest oczekiwane przez zdecydowaną większość inowrocławian już od kilkunastu lat, niezależnie od ich poglądów i sympatii politycznych.

74-tysięczny Inowrocław był miastem powiatem miejskim przez cały okres międzywojenny oraz po II wojnie światowej aż do 1975 roku. Po odtworzeniu powiatów w 1999 roku Inowrocław jako miasto, które nie było zaliczane do kategorii stolic likwidowanych województw, nie odzyskało statusu miasta powiatu miejskiego. W wyniku tego Inowrocław stał się największym miastem w Polsce, które nie tylko, że nie jest powiatem miejskim, to na dodatek nie ma prawa do wnioskowania o nadanie jemu takiego statusu.
Wiele miast mniejszych od Inowrocławia taki status posiada, np: Sopot (37 tysięcy mieszkańców), Świnoujście (41 tysięcy mieszkańców), Krosno (47 tysięcy mieszkańców), czy Skierniewice (48 tysięcy mieszkańców). Inowrocławianie chcą, aby ich miasto miało takie same szanse na rozwój jakie mają inne, niejednokrotnie mniejsze miasta. Inowrocławianie chcą wprowadzenia w życie zasady - "jedno miasto jeden gospodarz", bo tylko to zapewni optymalne wykorzystanie wszystkich szans rozwojowych, wykorzystanie całego potencjału miasta i wzrost liczby nowych inwestycji oraz miejsc pracy. W minionych kilkunastu latach dwukrotnie pozytywną opinię w tej sprawie wyrażali radni Rady Miasta Inowrocławia.

Nieładnym, niegodnym ludzi honoru, mającym wręcz charakter donosu jest złożenie podpisu przez samorządowców z powiatu ziemskiego pod pismem przekazanym Panu Prezydentowi, który w istotnej części jest nieprawdziwy:

- Jako prezydent miasta po raz czwarty wybrany przez inowrocławian na ten zaszczytny urząd mam wsparcie od mieszkańców o różnych poglądach politycznych, a nie tylko (cyt.:) "swojego zaplecza politycznego tj. Platformy Obywatelskiej". Byłem kandydatem na prezydenta zgłoszonym przez lokalne ugrupowanie Porozumienie Samorządowe przy wsparciu Platformy Obywatelskiej.

- Proponowana zmiana ustawy o samorządzie powiatowym uzyskała jednoznaczne wsparcie reprezentacji polskich miast - Związku Miast Polskich.

- Nieprawdziwa jest opinia, że w naszym rejonie (cyt.:) "W ciągu 16 lat udało się stworzyć wspólnotę powiatową, która jest stabilna, sprawnie zarządzana i silna (.. .)". Blisko połowa tej "wspólnoty" to inowrocławianie, którzy na jej temat mają odmienne zdanie i nie chcą być jej członkiem. Uczciwość i szacunek dla mieszkańców wymaga dostrzeżenia tego, a nie wprowadzania Pana Prezydenta w błąd.

- Nieprawdziwe jest stwierdzenie, iż dążę do uzyskania statusu miasta powiatu (cyt.:) "Z powodu zadłużenia miasta na poziomie 60%". Na 31 lipca 2015 r. zadłużenie miasta wynosiło 39,31%, a z wyłączeniem środków Unii Europejskiej - 31,82%. Nie mamy żadnego problemu finansowego poza problemem związanym z permanentnym upowszechnianiem na ten temat kłamstw przez władze powiatu inowrocławskiego. W minionych miesiącach prostowaliśmy podobne nieprawdziwe informacje wielokrotnie.

Kuriozalne jest zwracanie uwagi na zadłużenie naszego miasta szczególnie przez reprezentantów gmin, które są bardziej zadłużone niż Inowrocław, np. Gniewkowo czy Janikowo. Zadłużenie powiatu i niektórych gmin jest niewiele niższe niż zadłużenie naszego miasta bo około 30%.

- Nieprawdą jest, że zarządzający miastem na prawach powiatu przejąłby m.in. domy dziecka, bo od wielu lat nie ma już takich jednostek, są natomiast placówki opiekuńczo - wychowawcze. Od władz powiatu ziemskiego, które prowadzą aktualnie takie jednostki należałoby oczekiwać lepszej wiedzy na ten temat.

- Nieprawdą i nadużyciem jest twierdzenie, że mieszkańcy naszego powiatu nie godzą się na tak istotne zmiany bez pytania ich o zgodę. Ponownie informuję w imieniu połowy mieszkańców powiatu jakimi są inowrocławianie, że oczekują oni na danie im szansy na oficjalnie wypowiedzenie się w tej sprawie i potwierdzenie woli opuszczenia niechcianego przez nich powiatu.

- Nieprawdą jest, że proponowana zmiana (cyt.:) "skraca okres kadencji dla części prawomocnie wybranych radnych powiatowych, co nosi znamiona działania niezgodnego z Konstytucją RP. Wyjaśniam, że zmiana ustawy o powiecie nie zawiera takiego rozwiązania, gdyż obowiązuje ono już w polskim porządku prawnym od kilkunastu lat i żaden sąd tego nie podważył. Skrócenie kadencji może nastąpić nie po przyjęciu ww. ustawy lecz dopiero po wydaniu rozporządzenia przez Radę Ministrów, a wcześniej poprzedzone musi być przeprowadzeniem m.in. konsultacji z mieszkańcami (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2001 r., Dz.U.2013.1208).

Jak z powyższego wynika, autorzy listu nie tylko wprowadzają Pana Prezydenta w błąd lecz również dążą do uniemożliwienia przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami, bo dopóki nie będzie zmiany ustawy to nie będzie również konsultacji.

Panie Prezydencie, omawiana zmiana ustawy o powiecie nie wiąże się z automatycznym nadaniem naszemu miastu praw powiatu miejskiego lecz umożliwia jedynie podjęcie działań w tym kierunku, tj. zapytanie mieszkańców, ewentualne skierowanie wniosku do Rady Ministrów, która w drodze rozporządzenia podejmuje w tej sprawie decyzję. W obecnym stanie prawnym jesteśmy pozbawieni od 1999 roku możliwości nawet proszenia o zainteresowanie się naszą sytuacją, bo ustawa o samorządzie powiatowym nam to uniemożliwia. Autorzy listu wprowadzają Pana Prezydenta w błąd zarzucając nam nieliczenie się z opinią mieszkańców. W rzeczywistości w sposób obłudny pozbawiają ich możliwości wypowiedzenia się na ten temat. Nadzieje na zmianę tej sytuacji może dać jedynie omawiana zmiana ustawy o samorządzie powiatowym".

Czytaj e-wydanie »

Wideo

Komentarze 3

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

z
zolo

A to prawda ze to powinien byc burmistrz?

N
NIE LUBIĘ BREJZY
W dniu 12.09.2015 o 09:38, burak napisał:

 

Nic dodać nic ująć- po prostu burak

b
burak

Zielona rodzina się boi o posadki, a przystawki, że będą musiały dac pracę tym "specjalistom"?

Dodaj ogłoszenie