Magdalena Pudło, Arkadiusz Stefaniak - kandydaci na wójta gminy Kijewo Królewskie

Monika Smól
Monika Smól
Magdalena Pudło i Arkadiusz Stefaniak to kandydaci na wójta gminy Kijewo Królewskie. Wybory już 3 października
Magdalena Pudło i Arkadiusz Stefaniak to kandydaci na wójta gminy Kijewo Królewskie. Wybory już 3 października Nadesłane
Magdalena Pudło - dyrektor kijewskiego GOK-u i Arkadiusz Stefaniak - p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie - to kandydaci w wyborach przedterminowych na stanowisko wójta gminy Kijewo Królewskie. Wybory zaplanowano na 3 października br. Co mówią o sobie i swoich planach kandydaci do fotelu wójta?

Zobacz wideo: Jedziesz na wakacje? Potrzebujesz szczepienia i certyfikatu.

Zgłoszone zostały dwa komitety wyborcze utworzone w wyborach wójta gminy Kijewo Królewskie. Pierwszy - Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Pudło, drugi - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Energia, z którego wystartuje Arkadiusz Stefaniak. Zarówno dyrektor kijewskiego GOK-u, jak i p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie liczą na głosy mieszkańców. Nam też opowiadają o sobie, planach i celach, które chcieliby zrealizować, gdyby uzyskali poparcie społeczności lokalnej i zostali wybrani na wójta.

Magdalena Pudło - Komitet Wyborczy Wyborców Magdaleny Pudło

Magdalena Pudło podkreśla, że jest "stąd".

- Mój dziadek Andrzej Pudło, w latach 60-tych kupił gospodarstwo rolne w Kijewie Królewskim i osiedlił się z rodziną z Godziszowa - mówi Magdalena Pudło. - W Godziszowie pradziadek Stanisław bohatersko ratował dzieci żydowskie przed hitlerowcami, za co pośmiertnie otrzymał medal „Sprawiedliwy wśród narodów świata”- pewnie stąd u mnie tyle odwagi i siły, mam to w DNA. W gminie Kijewo Królewskie mieszkam od urodzenia - 39 lat. Tu kończyłam dwie szkoły podstawowe - w Płutowie i Kijewie Królewskim. Całe życie zawodowe związane jest z tą gminą. Zostałam najmłodszą radną w gminie, potem urzędnikiem dbającym o kulturę, promocję, pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Dzięki mojej pracy realizowane były projekty m. in. remont świetlicy w ramach programu Odnowy Wsi, infrastruktury drogowej, place zabaw. Nie ma miejscowości w gminie, w której nie zorganizowałabym imprezy kulturalnej, pikniku czy warsztatów. Dzięki pozyskanej przeze mnie dotacji otworzyliśmy w Płutowie świetlicę z codziennymi zajęciami dla dzieci i młodzieży, kupiliśmy komputery z dostępem do internetu. Współpracowałam z ZHP pozyskując środki na działalność, rajdy, zloty. Mówię biegle w języku angielskim, więc były wójt gminy w 2010 r. powierzył mi koordynację współpracy międzynarodowej z gminą Algermissen. Pozyskując fundusze z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizowałam przez 9 lat wiele wyjazdów, wymian do Niemiec.

Mówi, że gminę zna jak własną kieszeń.

- Znam topografię wzdłuż i wszerz. Wiem jakie ludzie mają bolączki, potrzeby i że są miejsca, gdzie od wojny chodzą po błocie - dodaje kandydatka. - Wiem, gdzie jest potrzeba budowy chodnika, postawienia lamp i że gmina musi bardziej rozwijać się w sferach służby zdrowia, polityki senioralnej i rozwoju usług społecznych, wspierania przedsiębiorców, rozwoju mieszkalnictwa i usług wspierających produkcję rolną. Znam mechanizmy pozyskiwania środków krajowych, rządowych i unijnych. Orientuję się w dofinansowaniach, które gmina może pozyskać - pakiet dotyczący poprawy klimatycznej jak czyste powietrze, czysta woda. Bogate doświadczenie związane z zarządzaniem budżetem samorządowym zdobyłam zasiadając przez 4 lata w Zarządzie Powiatu Chełmińskiego i przez pracę w komisji budżetu Rady Powiatu Chełmińskiego. Zasiadałam w komisji dróg i z mojej inicjatywy zostało zmodernizowanych wiele dróg powiatowych w gminie, np. droga Kijewo Szlacheckie - Starogród o którą bardzo zabiegałam. Przez 4 lata zasiadałam w komisji oświaty, gdzie analizowaliśmy sytuację szkolnictwa. Byłam w komisjach podnoszących stopień awansu zawodowego nauczycieli w szkołach i wiem jak ważna jest ta praca, ile kreatywnych inicjatyw realizują nauczyciele poza podstawami programowymi. Od lat wspieram organizacje samorządowe, stowarzyszenia, niezrzeszone koła, KGW, kluby sportowe, OSP - zawsze mogły liczyć na moją pomoc w pisaniu wniosków o dotację i ich rozliczaniu. Ostatnio OSP Brzozowo poprosiło o pomoc w napisaniu projektu do WFOŚiGW i dostali dofinansowanie w programie EKO-STRAŻAK.

Od 6 lat jest prezesem OSP w Płutowie.

- Przeszłam szkolenia I i II stopnia, komorę dymową, z kwalifikowanej pierwszej pomocy - wymienia Magdalena Pudło. - Pełniąc funkcje prezesa nie wyobrażam sobie zarządzania ludźmi nie posiadając kwalifikacji do czynnego udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Jako działacz OSP pozyskuję wiele dotacji na działalność społeczną, ostatnio na organizację w świetlicach warsztatów rękodzielniczych dla seniorów i treningi nordic walking dla mieszkańców. Od 4 lat zarządzam GOK-iem. Dzięki działaniom, pozyskanym funduszom ma on bogatą ofertę kulturalną. Wiem jak zarządzać nowoczesną, otwartą na petentów instytucją. Mam wykształcenie wyższe z kulturoznawstwa, rozpoczynam ostatni rok studiów w kierunku administracja ze specjalnością zarządzanie administracją samorządową. Jestem na bieżąco z przepisami prawa i administracji. Mam 18-letniego syna w klasie maturalnej i narzeczonego. Moją pasją jest sport - biegam, trenowałam tajski boks i gimnastykę akrobatyczną. W 2020 roku uzyskałam tytuł Osobowość Kultury powiatu chełmińskiego, w plebiscycie organizowanym przez "Gazetę Pomorską".

Arkadiusz Stefaniak - Komitet Wyborczy Wyborców Nowa Energia

Arkadiusz Stefaniak, decyzją prezesa Rady Ministrów, od 16 sierpnia pełni obowiązki wójta gminy Kijewo Królewskie. Nie jest osoba anonimową w powiecie chełmińskim, tu od 2018 roku był radnym Rady Powiatu Chełmińskiego. Pochodzi z Bydgoszczy, ale od wielu lat mieszka w gminie Chełmno. Zaangażowany w działalność społeczną, przez strażaków z OSP Nowawieś Chełmińska wybrany na wiceprezesa jednostki.

- Aby móc zostać p.o. wójta gminy Kijewo Królewskie podjąłem ryzyko. Musiałem zrezygnować z mandatu radnego, a także z pracy na stanowisku kierownika Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grubnie - mówi Arkadiusz Stefaniak. - Uznałem, że warto, ponieważ chciałbym mieć realny wpływ na rozwój tej gminy i poprawę jakości życia jej mieszkańców. Jestem przygotowany merytorycznie do zarządzania gmina - wykształcenie średnie w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy o profilu budowy dróg i mostów, studia pedagogiczne, psychoterapię i socjoterapię, podyplomowo zarządzanie placówkami pomocy społecznej i biznesowe - Master of Business Administration (MBA). W swoich miejscach pracy, poza znajomością ekonomii, administracji, wiele lat pełniłem funkcje kierownicze, zarządzałem ludźmi. To właśnie o ludzi chcę zadbać. Chcę, aby przede wszystkim oni odczuli zmianę w gminie, nową - pozytywną energię.

Po trzech tygodniach pracy w Urzędzie Gminy p.o. wójta ma wiele spostrzeżeń, podjął też kilka konkretnych decyzji.

- Widzę, że gmina była często po macoszemu traktowana przez Starostwo Powiatowe w Chełmnie - mówi Arkadiusz Stefaniak. - Do niektórych inwestycji musiała dopłacać więcej niż inne gminy powiatu. Trzeba wprowadzić nowoczesny model zarządzania - robiłem to już w placówkach samorządowych. Reorganizacji wymagają też dojazdy dzieci i młodzieży do szkół, np. potrzebny jest przystanek dla dzieci z Kosowizny. Z decyzji, które podjąłem, to podział klasy pierwszej w kijewskiej Szkole Podstawowej na dwie małe klasy. Uważam, że początek edukacji szkolnej to szczególny czas dla dzieci, ważny etap ich rozwoju. Ucząc się w mniejszych grupach będą miały szanse na to, że nauczyciel poświęci im więcej uwagi. Zleciłem uruchomienie przetargów na fotowoltaikę, na remont przepompowni, podpisałem umowę na remont drogi. Spotkałem się z radnymi, długo rozmawialiśmy, większość wstępnie zadeklarowała, że poprze jednak zakup wozu dla OSP Brzozowo z półmilionowym pozyskanym dofinansowaniem. Mam też nadzieję, że ci nieprzekonani radni podczas spotkania, do czasu sesji Rady Gminy przemyślą temat i również będą głosować "za". Bezpieczeństwo, dobre, nowoczesne wyposażenie strażaków jest w interesie nas wszystkich. Oczywiście, ważne są inwestycje gminne i na te zamierzam pozyskiwać jak najwięcej środków z zewnątrz - to jeden z moich priorytetów, jako managera. Dla kilku OSP udało mi się pozyskać różne fundusze. Także dla parafii w Wielkich Łunawach pozyskałem pieniądze na remont wieży kościelnej. Pomagałem w pozyskaniu funduszy na budowę sali gimnastycznej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chełmnie. Ponadto, pozyskane dotacje z Fundacji Orlen czy WFOŚiGW są także moim udziałem. Wiem, że w zdobywaniu środków dla gminy będę równie skuteczny.

Jak mówi, chciałbym także unowocześnić gminę w wymiarze estetycznym. Planów ma wiele: wymiana oświetlenia, rewitalizacja parku w Kijewie Królewskim, budowa nowoczesnej świetlicy z amfiteatrem letnim i dzięki temu oddanie dzisiejszego obiektu ze świetlicą - w całości strażakom z OSP w Kijewie Królewskim.

- Potrzebny jest remont pałacu Ślaskich, w którym mieści się szkołą niepubliczna, budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Brzozowie, aby dzieci z Klubu Sportowego Brzózki miały, gdzie trenować zimą - mówi Arkadiusz Stefaniak. - Niezwykle ważna jest modernizację dróg, rozbudowa remizy w Trzebczu Szlacheckim w połączeniu z wymiana ogrzewania, by zaspokoić potrzeby świetlicy i strażaków, zadbanie o orlika i budowa przy nim zaplecza sanitarnego. Myślę, że rozszerzona powinna zostać działalność GOK-u, aby w swoje zarządzanie wziął tereny rekreacyjne, sportowe i stworzenie GOKSiR-u. Wzmocnienia wymaga funkcja kijewskiego ZOZ-u, trzeba ściągnąć specjalistów, uruchomić rehabilitację. Uważam, że w gminie powinien być bankomat, więc podejmę rozmowy z bankami, aby taki zamontowali. Chciałbym stworzyć żłobek dla najmłodszych, dopasowany godzinami funkcjonowania do czasu pracy rodziców. A wszystko za fundusze zewnętrzne.

Kandydat dostrzega też drobniejsze problemy, ale ważne dla mieszkańców.

- W niektórych miejscach jest brudno, w innych brakuje kilku kostek brukowych w chodniku, gdzieś indziej - kratki kanalizacyjnej lub ulicznej lampy oświetleniowej - to drobne rzeczy, ale ważące na ogólny obraz. A to rzeczy, które można zrobić "od ręki". Inny przykład - w Brzozowie przy remizie od dawna leży kostka brukowa, która jest rozkradana. Trzeba ją rozwieźć do sołectw, których sołtysi na pewno będą wiedzieli, co z nią zrobić. Z zaangażowaniem pochylę się też nad potrzebami ludzi, by zabezpieczyć ich potrzeby dotyczące dróg, chodników, oświetlenia, wodno-kanalizacyjne. Na ten cel zaproponuję zwiększenie gminnego budżetu - by sprawy bieżące ludzi były załatwiane szybciej. Jestem człowiekiem dialogu, zawsze szukam kompromisu dla dobra gminy i jej mieszkańców.

W powiecie chełmińskim Arkadiusz Stefaniak mieszka od 17 lat. Przez niemal 10 lat pracował w Fundacji im. Brata Alberta w Toruniu.

- Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski obserwując moją pracę w Fundacji przekonał mnie, bym spróbował swoich sił w działalności politycznej - z myślą o Fundacji - podkreśla kandydat. - Byłem wówczas kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych intelektualnie, zdobywałem doświadczenie w zarzadzaniu ludźmi, pozyskiwaniem sponsorów i funduszy, administrowaniem i zamówieniami publicznymi, organizacją przetargów. Posłuchałem księdza i spróbowałem. Prawicowe poglądy były mi ideologicznie bliższe, do tego praca społeczna, wspieranie innych. Pierwszych wyborów do Rady Powiatu Chełmińskiego jednak nie wygrałem. Drugie już tak. Zaangażowałem się także w działalność OSP Nowawieś Chełmińska. Obecnie jestem jej wiceprezesem. Jeszcze w ubiegłym miesiącu byłem kierownikiem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Grubnie - największej agencji płatniczej zajmującej się dopłatami bezpośrednimi dla rolników. Bliskie są mi więc również problemy rolników, a także znam specyfikę ich pracy, to środowisko i bieżące sprawy. Chciałbym spotykać się z jak największą grupą mieszkańców podczas zebrań sołeckich, gdzie będę mógł wysłuchać oczekiwań, spostrzeżeń. A teraz zapraszam przedstawicieli wszystkich środowisk do mnie - ja się nie zamykam, drzwi do mojego gabinetu są otwarte.

Dumny jest z odznaki "wzorowy strażak" i z tego, że w większości akcji jego OSP bierze czynny udział.

- Dostałem szansę poznać gminę Kijewo Królewskie, co dzień spotykam się z mieszkańcami, radnymi, sołtysami, aby rozmawiać o potrzebach i oczekiwaniach - podkreśla Arkadiusz Stefaniak. - Nie jestem z tej gminy, ale dzięki temu mogę na nią spojrzeć nowym okiem, a pomysły na zmiany mam. Z pasji jestem historykiem, numizmatykiem, fanem motoryzacji.

Głosowanie korespondencyjne w Kijewie? Kto może skorzystać?

Do 15 września zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych przyjmuje urzędnik wyborczy gminy Kijewo Królewskie - za pośrednictwem Urzędu Gminy w Kijewie Królewskim, w godzinach pracy.

Wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych, mogą głosować korespondencyjnie. Zamiar taki powinni zgłosić komisarzowi wyborczemu do 20.09. z wyjątkiem wyborcy podlegającego w dniu głosowania kwarantannie, izolacji, który zamiar głosowania zgłasza do 28.09. Wyborca niepełnosprawny w znacznym lub umiarkowanym stopniu i ten, który w dniu głosowania będzie miał ukończone 60 lat, może głosować przez pełnomocnika. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa musi być wniesiony do wójta gminy do 24.09.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie