MATURA USTNA 2018 JĘZYK POLSKI 21.5.2018 TEMATY AKTUALIZACJA przygotuj się do matury na bieżąco. PYTANIA 1-32

red
MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: POTWIERDZONE TEMATY publikujemy dzień po dniu. W tym roku matura ustna z polskiego odbywa się według pewnego klucza. Tegoroczny egzamin ustny z polskiego, podobnie jak w latach ubiegłych ma formę wypowiedzi, do której abiturienci przystępują po wylosowaniu pytania. Maturzyści nie znają od razu całej puli pytań, ale na bieżąco dzielą się zagadnieniami, które się już pojawiły i przygotowują do swojego egzaminu. Wszystko to zgodnie z aktualnie obowiązującym systemem. Publikujemy i aktualizujemy TEMATY, które pojawiają się na USTNEJ MATURZE Z JĘZYKA POLSKIEGO

MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: [TEMATY, PYTANIA] Maturalne egzaminy ustne z języka polskiego odbywać się będą w 2018 roku od 9 maja do 22 maja (bez niedziel).

MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY

21.5.2018

Materiał aktualizowany na bieżąco
WCIŚNIJ F5

 • Temat 1: Jaką funkcję w kulturze pełni alegoria? Obraz \"Fortuna\" Kuntza i inne teksty literackie
 • Temat 2: Czy można uciec od przeszłosci. Odwołaj się do załączonego tekstu Stanisława Wyspiańskiego ,,Wesele\" całości utworu i innego tekstu kultury. (Załączono rozmowę dziada z upiorem)
 • Temat 3: Jaki wpływ na interpunkcje i skutecznosc komunikatu maja wspolczesne ? Odwolaj sie do tekstu ,,Zalety interpunkcji'', wlasnych doswiadczen i wybranego tekstu kultury
 • Temat 4: Jak autorzy ukazują emocje w swoich dzielach? Na podstawie rzezby Ból Antoniego Madeyskiego i innych tekstów literackich
 • Temat 5: W jaki sposób kształtuje się opinia o człowieku. Odwołaj się do fragmentu Lalki, całej powieści Bolesława Prusa i wybranego tekstu kultury.
 • Temat 6: Co wpływa na rozwój języka? Odwołaj się do fragmentu wywiadu z Mirosławem Bańko "Lubię lajki", tekstu literackiego i własnych doświadczeń.
 • Temat 7: Czym dla bohaterów literackich jest książka? Rozważ problem, odwołując się do ilustracji Igora Morskiego i wybranych tekstów literackich
 • Temat 8: Czym dla człowieka jest przemijanie? Odwołaj się do wiersza Ludmiły Marjańskiej pt. Dzień dobry” oraz wybranych tekstów kultury.
 • Temat 9: Jaka role w życiu człowieka odgrywa wierny towarzysz. Obraz „Współczucie”. Odwołaj się do innych tekstów literackich.literackich.
 • Temat 10: Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zakochanie? Na podstawie fragmentu Pana Wołodyjowskiego (Basia i Michał) i innych tekstów literackich.
 • Temat 11: Jaką funkcje pełni stylizacja językowa? Odwołaj się do fragmentu „Wesela” (fragment gdzie Poeta namawia Pannę Młodą do zaproszenia duchów) , całości utworu i tekstu kultury.
 • Temat 12: Jak przedstawiona jest relacja nauczyciel-uczeń? Obraz "Bakałarz" i inne utwory literackie
 • Temat 13: Jaką funkcje w kulturze pełni maska? Omów problem odwołując się do tekstu \"Malte\" i innych tekstów kultury.
 • Temat 14: Jaką funkcję pełnią zdrobnienia w polszczyźnie
 • Temat 15: Jak przedstawiane jest dzieciństko. Na podstawie obrazu i innych tekstów literackich.
 • Temat 16: Motyw powstania w tekstach kultury. Odwołaj się do Pana Tadeusza, całego utworu I wybranego tekstu kultury
 • Temat 17: Jaki wpływ mają funkcje perswazyjne języka? Odpowiedź na podstawie tekstu Pana Tadeusza, własnych doświadczen oraz wybranego tekstu kultury.
 • Temat 18: Jak jest przedstawiony człowiek w tekstach kultury?
 • Inna wersja: Jak artyści ukazują indywidualistów? Omów na postawie ilustracji Igora Morskiego i innych tekstów literackich
 • Temat 19: Innowacje frazeologiczne a idiomy na podstawie tekstów kultury załączonego jakiegos i własnych doświadczeń
 • Temat 20: Cechy stylu naukowego na podstawie artykułu, tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Temat 21: Jak powstają i czemu służą wyrazy nacechowane pozytywnie?
 • Temat 22: Pycha a pokora, był tekst \"Antygona\" Sofoklesa i inne teksty literackie
 • Temat 23: Jakich funkcji uzywaja nadawcy by wywolac uczucia na odbiorcy? Odwolaj sie do podanego fragmentu \"Ogniem i mieczem\" Henryka Sienkiewicza, wlasnych doswiadczen oraz wybranego tekstu kultury.
 • Temat 24
 • Temat 25: Jak powstają i w jakim celu są tworzone wyrazy nacechowane pozytywnie (zdrobnienia)
 • Temat 26
 • Temat 27: Jaką rolę pełni symbolika biblijna. Odwołując się do obrazu Wieża Babel i innych tekstów literackich.
 • Temat 28: Motyw powrotu w tekstach kultury. Odwołać się do wiersza Kazimierza Wierzynskiego pt.”Dzikie gęsi?”
 • Temat 29: Jak powstają i jaką pełnią rolę wyrazy nacechowane pozytywnie? Odwołaj się do fragmentu Katarzyny Szewczuk "Polaków czułe słówka", własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury.
 • Temat 30: Na jakie zjawiska społeczne autorzy zwracają uwagę? Odwołaj sie do obrazu Wojciecha Weissa ,,Ecce Homo\" i innych tekstów literackich.
 • Temat 31: W jaki sposób autor może pokazać konflikt pokoleń? Odwołaj się do fragmentu tekstu ‚Nad Niemnem’ Elizy Orzeszkowej oraz innych tekstów kultury.
 • Temat 32: Wyjaśnij w jakim celu autorzy wykorzystują funkcje impresywna w swoich dziełach. Odwołaj się do „Tekstu o funkcji impresywnej” Jadwigi Puzyniny, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY

 • 19.5.2018

Materiał aktualizowany na bieżąco
WCIŚNIJ F5

 1. Temat 1 W jaki sposób autorzy przedstawiają w swoich dziełach wodzów, przywódców. Odwołaj się do poniższego obrazu przedstawiającego Jana III Sobieskiego oraz do innych tekstów literackich. (Jako obraz mamy Portret Jana III Sobieskiego w stroju rzymskim namalowany przez Daniela Schultza)
 2. Temat 2 Oblicze straty i samotności. Rozważ problem odwołując się do Dziadów cz4 oraz do wybranych tekstów literackich.
 3. Temat 3 Jakie znaczenie ma kultura języka na podstawie Miodka
 4. Temat 4 Dlaczego autorzy ukazują przyrodę w tekstach kultury Na podstawie obrazu i tekstów literackich
 5. Temat 5 Motyw miłości w tekstach kultury
 6. Temat 6 Uzasadnij, że język żyje. Odwołaj się do zamieszczonego fragmentu tekstu, własnych doświadczeń językowych i wybranego tekstu kultury. (tekst był o tym, że język tak jak organizmy żywe podlega ewolucji)
 7. Temat 7 Jak autorzy w swoich działa przedstawiają dzieci ? Odwołaj się do obrazu poniżej i innych dzieł literackich.
 8. Temat 8 Jaką rolę pełnią wspomnienia
 9. Temat 9 Jak autorzy ukazują emocje? Na podstawie obrazu "Gritto" i tekstów literackich
 10. Temat 10 Jak tworcy przedstawiaja spory i klutnie. Odwolaj sie do podanego fragmentu Pana Tadeusza oraz do calosci epopei i jednego wybranego tekstu kultury.
 11. Temat 11 Etyka słowa. Odniesc sie do tekstu, wlasnych doswiadczen oraz wybranego tekstu kultury.
 12. Temat 12 Jak autorzy ukazują przemijanie? Na podstawie obrazu "Ulotność chwili" i innych tekstów literackich
 13. Temat 13 Jak zachowują się ludzie w sytuacji zagrożenia (fragment opisujący łapankę żydów)
 14. Temat 14 Jak rozwija się język?
 15. Temat 15 Jaki zwiazek ma natura z czlowiekiem? Byl obraz I trzeba sie odwolac do utworow literackich
 16. Temat 16 Rola komunikacji w społeczeństwie. Odwołaj się do fragmentu Lalki, całości lektury i innego tekstu z literatury.
 17. Inna wersja: Do czego wykorzystywana jest ironia w tekstach kultury? Odwołaj się do tekstów kultury i wiersza,, konkurs piękności męskiej " Szymborskiej
 18. Temat 17 Komunikacja zabarwienia emocjonalne na podstawie fragmentu Jana Miodka
 19. Temat 18 Jak twórcy przedstawiają macierzyństwo?
 20. Temat 19 Czym jest dla człowieka cierpienie?
 21. Temat 20 Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu \"Babie Lato\" i dwóch tekstów literackich
 22. Temat 21 Jaka role pelni w zyciu czlowieka muzyka? Odwolaj sie do obrazu podanego i wybranych tekstow literackich
 23. Temat 22 W jaki sposób autorzy przedstawiają przemianę duchową bohatera. Odwołaj się do przedstawionego fragmentu "Potopu" Sienkiewicza oraz wybranego tekstu kultury
 24. Temat 23 Wady i zalety modnych słów na podstawie tekstu Bugajskiego, odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury
 25. Temat 24 Jak artyści w swoich dziełach ukazują motyw przemijania? Odwołać się do obrazu "Etapy zycia" Caspar David Friedrich i innych tekstów literackich
 26. Temat 25 Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa nadzieja, na podstawie wiersza A.Kamińskiej "Nadzieja" i inne teksty kultury.
 27. Temat 26 Znaczenie neologizmów na podstawie fragmentu, odwołaj się do własnych doświadczeń oraz wybranego tekstu kultury
 28. Temat 27 Jak twórcy przedstawiają pasjonatów, obraz starego człowieka czytającego ksiazki i inne teksty literackie
 29. Temat 28 Jak doświadczenia życiowe wpływają na młodych ludzi. Odwołaj się do fragmentu Lalki Prusa , całej powieści i innych tekstów kultury
 30. Temat 29 Środki stylistyczne w przemówieniach. Fragment książki, odwołaj się do doświadczeń życiowych i tekstu kultury
 31. Temat 30 Jak zachowuje się człowiek wobec utraty bliskiej osoby. Odwołaj się do obrazu ,,Ostatnia woła" i do wybranych tekstów literackich
 32. Temat 31 Jaka rolę odgrywają przedmioty, wesele, cały utwór wesela i inny utwor
 33. Temat 32 Jak w tekstach kultury przedstawiona jest natura. Na podstawie utworu Uśmiech E. Zagadolwicza i odwołać się do własnych doświadczeń komunikatywnych i wybranego tekstu kultury

MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY

18.5.2018

Materiał aktualizowany na bieżąco
WCIŚNIJ F5

 1. Temat 1 Jak autorzy przedstawiają życie codzienne ludzi w swoich dziełach? Na podstawie obrazu "W ogrodach luksemburskich" i dwóch tekstów literackich
 2. Temat 2 Czym jest władza? Na podstawie fragmentu Jonathana Swift Podróż Guliwera oraz innych tekstów kultury
 3. Temat 3 Czym się charakteryzują i jakie maja cechy style językowe na podstawie artykułu : "Jak pisać teksty naukowe" Ewy Bulich, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 4. Temat 4 Jaką rolę w życiu człowieka odgrywa taniec? W odwołaniu do przedstawionego obrazu wanga kuna( przedstawia Azjatkę która tańczy ) i wybranych tekstów literackich.
 5. Temat 5 Jakie wartości są najważniejsze w życiu? Odnieś się do fraszki Kochanowskiego "Na zdrowie" i innych tekstów kultury.
 6. Temat 6 Jakie są przyczyny zmian językowych? Na podstawie artykułu \"Zmiany jako immanentna część rzeczywistości\" Małgorzaty Rutkiewicz, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych
 7. Temat 7 W jaki sposób twórcy ukazują wielkie wydarzenia oraz ich bohaterów? Odwołaj się do fotografii - "Pomnik Powstania Warszawskiego w Parku Krasickich"(zbliżenie na samych żołnierzy) oraz do innych tekstów literackich.
 8. Temat 8 Jaką rolę odgrywają podróże w życiu człowieka? Czy podróże rozwijają człowieka? Odwołaj się do fragmentu ,Zapachy miasta” Davida Rosenbauma oraz innych tekstów kultury.
 9. Temat 9 Jak twórcy ukazują motywy ludowe w tekstach kultury? Odwołaj się do obrazu ,,Rykiel i gęsi” oraz do wybranych tekstów literackich.
 10. Temat 10 Jaką role pełniła tradycja według twórców. Odwołaj sie do Tekstu Tadeusza Gajcego 1942.Noc Wigilijna i inne teksty kultury
 11. Temat 11 Funkcja pytań i odpowiedzi. Pytania i odpowiedzi w akcie komunikacji. Omów na podstawie fragmentu tekstu Jerzego Bralczyka 'Kto pyta, nie błądzi', własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 12. Temat 12 W jaki sposób autorzy w swoich dziełach przedstawiają dzieciństwo? Obraz Giorgiosa J. "Pierwsze kroki", odwołaj się do tekstów literackich.
 13. Temat 13 W jaki sposób przedstawiony zostaje postęp cywilizacji na podstawie wiersza Julii Hartwig pt: \"Komunikat \" i na podstawie tekstów kultury
 14. Temat 14 Grzeczność werbalna i niewerbalna jako wyraz szacunku do drugiego człowieka. Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu tekstu Małgorzaty Marciniak \"Współczesna etykieta językowa - zmierzch wartości?, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
 15. Temat 15 Jaka role w tekstach kultury pełni nastrój? Odwołać się do obrazu Caspar David Friedrich „Kobieta i mężczyzna obserwujący księżyc” Friedricha. i innych utworów literackich
 16. Temat 16 Jakie mogą być konsekwencje zranionych uczuć? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu Adama Mickiewicza oraz wybranego tekstu kultury.
 17. Temat 17 Czy porzekadła są potrzebne w polszczyźnie? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentów tekstu Władysława Kopalińskiego "Pypcie na języku", własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
 18. Temat 18 Jakie metafory ludzkiego życie kreują autorzy w dziełach? Odwołaj się do obrazu „Linia życia” Marcina Kołpanowicza i innych tekstów literackich.
 19. Temat 19 Jak artyści przestawiają nauczyciela? Na podstawie fragmentu „Sklepów cynamonowych” Brunona Schulza i innych tekstów kultury
 20. Temat 20 Jaką funkcje w języku pełnią zapożyczenia? Odwołaj się do fragmenty, tekstu kultury oraz własnych doświadczeń.
 21. Temat 21 Czy natura i cywilizacja mogą ze sobą współgrać? Obraz Zdzisława Beksińskiego "Samochód" (samochód porzucony na plaży, w oddali morze) oraz wybranych tekstów literackich.
 22. Temat 22 Motyw drzewa w tekstach literackich. Odwołaj się do \"Laura i Filon\" Franciszka Karpińskiego i innych tekstów literackich.
 23. Inna wersja: Jak na bohaterów wpływa mimesis dzieł twórczych. Odwołać się do obrazu ( obraz z książką i starym człowiekiem) i do 2 tekstów literackich.
 24. Inna wersja: Jak twórcy przedstawiają miasto.
 25. Temat 23
 26. Temat 24 Jaką funkcje językowę pelni potoczny zwrot: kicha. Odwołaj sie do podanego fragmentu tekstu i własnych doswiadczen jezykowych.
 27. Inna wersja: Czy człowiek może zmienić świat?
 28. Temat 25 Jak erotyka wpływa ma bohaterów. Odwołaj się do tekstów kultury.
 29. Temat 26 W jaki sposób użytkownicy języka zapobiegają zubożaniu polszczyzny? Omów zagadnienie odwołując się do fragmentu rozmowy Piotra Schutty z prof. Andrzejem Dyszakiem, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury.
 30. Temat 27 Skrzydlate słowa we współczesności. Jakie miejsce zajmują w polszczyźnie? Artykuł prof. Miodka i innego tekstu kultury.
 31. Temat 28 Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają motyw korzystania z życia? Omów zagadnienia odwołując się do utworu Jana Kochanowskiego \"Pieśn XX\" oraz wybranego tekstu kultury.
 32. Temat 29 Jakie funkcje w komunikacji językowej pełnią wyrazy zdrobniałe? Omów zagadnienie odwołując się do artykułu z Poradni Językowej, własnych doświadczeń komunikacyjnych oraz wybranego tekstu kultury
 33. Temat 30 Na podstawie Wiersza Tomasza Ostrowskiego \"Niech Cierpliwość palcem dół wykopie\" opisz sens tego stwierdzenia . Odwołaj się do innych tekstów kultury .
 34. Temat 31 Na podstawie obrazu Jacka Malczewskiego pt \"Geniusz w pracowni malarskiej \" opisz problem bycia artystą . Odwołaj się do innego tekstu kultury .
 35. Temat 32 Motyw natury. Fragment dziadów cz.2
 36. Inna wersja: Jak zachowuje się człowiek w sytuacji zniewolenia odwołaj się do przytoczone fragmentu Pana Tadeusza i całości utworu

MATURA USTNA 2018: JĘZYK POLSKI - TEMATY

17 maja 2018

 1. Temat 1 Jakie refleksje na temat losu człowieka znajdujemy w tekstach kultury. Na podstawie Rzeźby „Lalkarz Jerzego Kędziory” i innych tekstów literackich
 2. Temat 2 Jak twórcy ukazują relacje człowieka z naturą na podstawie wiersza Julii Hartwig \"Wyreczymy Cie naturo\" i innych tekstów kultury.
 3. Temat 3 Jakie znaczenie w kulturze narodowej mają gwary? Na podstawie tekstu „Kulturalna wartość gwar” Kwiryna Handke, swoich doświadczeń komunikacyjnych oraz innego tekstu kultury.
 4. Temat 4 Jaka jest rola pracy w życiu człowieka? Na podstawie obrazu "Żniwa" W.Tetmajera i odwołać się do wybranych tekstów literackich.
 5. Temat 5 Jak mogą być uznawane autorytety? Odwołaj się do fragmentu Ludzie bezdomni i jednego tekstu kultury.
 6. Temat 6 Oceń znaczenie języka potocznego w polszczyźnie. Nawiązać do wywiadu (Rozmowa profesora z dziennikarką), własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 7. Temat 7 Cywilizacja- rozwój czy zagrożenie? Odwołaj się do załączonej fotografii (siedzi człowiek przed telewizorem w masce tlenowe, ogląda telewizję wszystko jest zanieczyszczone, w tle fabryka)
 8. Temat 8 Jaką rolę w życiu człowieka pełnią wspomnienia? Odwołaj się do podanego fragmentu \"Sklepów cynamonowych\" i wybranych tekstów kultury.
 9. Temat 9 Moc sprawcza wyobraźni na podstawie obrazu \"Ocean\" Pawła Kuczyńskiego oraz wybranych tekstów literackich.
 10. Temat 10 Jaką rolę w społeczeństwie pełni artysta? Na postawie Czesława Miłosza \"Który skrzywdziłeś\" i innych tekstów kultury.
 11. Temat 11 Emocje w języku - jaką pełnią funkcję. Odwołaj się do fragmentu Tomasza Korpysza i jednego tekstu kultury i swoich doświadczeń.
 12. Temat 12 Jak w tekstach kultury przedstawione są bieda i wykluczenie? Odwołaj się do obrazu i utworów literackich.
 13. Temat 13 Jak twórcy w swoich dziełach ukazują zwyczaje i obyczaje? Odwołaj się do fragmentu Pana Tadeusza, całości utworu oraz innego tekstu kultury. (We fragmencie opisane biesiadowanie przy wspólnym stole, sztućce, talerze, wędliny, jedzenie).
 14. Temat 14 Jak zmienia się współczesna polszczyzna? Odwołaj się do tekstu Elżbiety Awramiuk, własnych doświadczeń komunikacyjnych i jednego tekstu kultury.
 15. Temat 15 Jak twórcy kultury ukazują walkę dobra ze złem. Odwołaj się do obrazu \"Śmierć Skąpca\" Hieronima Boscha i innych tekstów literackich.
 16. Temat 16 Jak obraz wojny został przedstawiony przez autorów w utworach? Omów wiersz Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i wybranych tekstów kultury.
 17. Temat 17 Relacja między nadawcą a odbiorcą. Odnieść się do fragmentu artykułu, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.
 18. Temat 18 Jak twórcy przedstawiają tęsknotę? Odpowiedz na podstawie obrazu \"Ja tu a ty tam\" Ewy Nieważkiewicz i wybranych przykładów literackich.
 19. Temat 19 Jak artyści przedstawiają dzieci? Odwołanie do tekstu kultury i fragmentu Magdy Tulli (dziewczyna w świetlicy siedzi sama, wyobraża sobie, że bawi się z innymi).
 20. Temat 20 Czy korzystając z języka powinniśmy podlegać modom, Czy moda językowa jest dobra? Tekst J. Miodka \"W tym temacie\", inny tekst kultury i wlasne doświadczenia
 21. Temat 21 Rola dworku w kulturze, na podstawie Bronisławy Rychter-Janowskiej 'Kobieta przed dworkiem'.
 22. Temat 22 Jak przedstawiony jest obraz zakochanych w literaturze? Odpowiedź na podstawie utworu Bolesława Leśmiana „Dwoje Ludzieńków” i innych tekstów kultury.
 23. Temat 23 Jakich środków językowych używa się do wyrażania uczuć? Wiersz Edwarda Stachura \"Jest już za późno, nie jest za późno\", własne doświadczenia z życia i wybrany tekst kultury.
 24. Temat 24 Czy człowiek może zmienić świat? Ilustracja pt. „Behind the curtain” i odwołanie do tekstów literackich.
 25. Temat 25 Jak twórcy kultury przedstawiają gospodarzy? Omów zagadnienia odwołując się do fragmentu "Lalki" (o Zasławskiej), całej powieści Bolesława Prusa oraz wybranego tekstu kultury.
 26. Temat 26 Jakie refleksje o współczesnej cywilizacji wyrażają twórcy w swoich dziełach? Podany tekst / odwołać się do tekstów kultury.
 27. Inna wersja: Co to jest błąd językowy? Odwołaj się do podanego fragmentu, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 28. Temat 27 Syberia jako motyw utworów literackich. Odwołaj się do obrazu "Śmierć na etapie" i dwóch tekstów literackich
 29. Temat 28 Niech zstąpi Duch Twój! Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! Homilia Jana Pawła 2 rola religii w literaturze
 30. Temat 29 W jaki sposób artyści przedstawiają indoktrynację językową? Na podstawie rysunku i dowolnych tekstów literackich.
 31. Temat 30 W jaki sposób twórcy w swoich dziełach ukazują samotność? Odwołać się do obrazu którego tytuł brzmiał "opuszczona" i innych utworów literackich
 32. Temat 31 Rola przedmiotów codziennego użytku w dochodzeniu do władzy, Jakiś tekst Sławomira Mrożka
 33. Temat 32 Jaka rolę odgrywają środki stylizacyjne w języku polskim ? Odwołaj się do tekstu, własnych doświadczeń i innego teksty kultury.

Matura ustna z języka polskiego 16.5.2018

 1. Temat 1 Jaki stosunek do wartości materialnych ukazują autorzy w tekstach kultury? Odwołaj się do innych tekstów literackich. ( zdjęcie muralu - postać mężczyzny - widać tylko koszule i krawat jak go poprawia i był w kajdankach ze złota - dwa złote zegarki połączone złotym łańcuchem)
 2. Temat 2 Jak autorzy dzieł przedstawiaj i opisują świat ? Omów na podstawie wiersza Adama Asnyka XIX-mu wiekowi i wybranych tekstów kultury
 3. Temat 3 Jaka jest rola języka niewerbalnego. Odwołaj się do tekstu Sandry Jagiełło oraz własnych doświadczeń
 4. Temat 4 Kobieta w tekstach kultury. Obraz pt. \"Maszyna do szycia\" i odwołać się do innych utworów literackich.
 5. Temat 5 Jak autorzy przedstawiają refleksje na temat honoru? Omów zagadnienie na podstawie fragmentu lalki, całego tekstu Bolesława Prusa oraz innego tekstu kultury
 6. Temat 6 Jak artyści ukazują ludzi nauki? Na podstawie obrazu \"Astronom Kopernik, Rozmowa z Bogiem\" i wybranych tekstów literackich.
 7. Temat 7 Jaka role w życiu człowieka i zbiorowości pełnia mierzenia? Fragment Przedwiośnia Żeromskiego, a dokładnie mit o szklanych domach
 8. Temat 8 Jak środki językowe wpływają na ekspresję wypowiedzi? Na podstawie wiersza „Zamyślenie” Kazimierza Przerwy-Tetmajera
 9. Temat 9 Czym dla człowieka jest taniec. Opisz zagadnienie odwołując się do obrazu Pino Daeniego 'The Spanish Dancer' i wybranych utworów literackich.
 10. Temat 10 Jaki obraz buntowników odnajdujemy w tekstach kultury? Odwołaj się do \"Mój jest ten kawałek podłogi\" Waldemara Miszczora oraz wybranych tekstów kultury.
 11. Temat 11 Jaką rolę w życiu codziennym odgrywa manipulacja. Znaczenie komunikacji w życiu codziennym? Na podstawie tekstu: \"Manipulacja językowa\" innego kultury i własnych doświadczeń
 12. Temat 12 Jak przedstawiany jest obraz osób starych omów obraz \"Studium głowy starej kobiety\" i odwołaj się do tekstów literackich
 13. Temat 13 Groteskowy opis i jego funkcje w tekstach kultury. Na podstawie fragmentu opowiadania Stanisława Mrożka \"Baba\" i wybranych tekstów kultury
 14. Temat 14 Czy język internetu podlega jakimś zasadom? Odwołaj się do podanego tekstu literackiego „Etykieta i netykieta”, do własnych doświadczeń i innych tekstów kultury.
 15. Temat 15 Jaką funkcję w tekstach kultury odgrywają zwierzęta? Odwołaj się do obrazu Jerzego Kossaka \"Uciekinier\" i innych tekstów literackich.
 16. Temat 16 Jak w utworach literackich ukazane są doświadczenia człowieka. Odwołaj się do wiersza T. Różewicza \"Warkoczyk \" i innych tekstów kultury.
 17. Temat 17 Jak za pomocą środków stylistycznych został ukazany obraz przyrody. Odwalaj się do fragmentu Pana Tadeusza, całego utworu i wybranego tekstu literackiego
 18. Temat 18 Jak w tekstach literackich jest przedstawiana uczucia? Odwołać się do obrazu Edmunda BlairaLeightona \"Tristan i Izolda\" i innych tekstów literackich.
 19. Temat 19 W jaki sposób artyści poruszają problem tolerancji w swoich dziełach, odwołaj się do wiersza \"tolerancja\" i wybranych tekstów literackich.
 20. Temat 20 Jaką funkcję pełni język urzędowy? Na podstawie podanego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 21. Temat 21 W jaki sposób i w jakim celu artyści przedstawiają deformacje rzeczywistości. Na podstawie obrazu i innych tekstów literackich
 22. Temat 22 W jaki sposób ukazane są obrazy ogrodów w podanym fragmencie Pieśni VII (antyczna hellada) i w innych tekstach kultury
 23. Temat 23 Jak w języku wyraża się perswazja ? Odnieś się do zamieszczonego tekstu "Perswazja" , wybranego teksty kultury i własnych doświadczeń komunikacyjnych
 24. Temat 24 Czy człowiek samotny może być szczęśliwy ? Odwołaj się do obrazu Edwarda Hoppera „Samotność” i innych tekstów kultury
 25. Temat 25 Jak w tekstach ukazywana jest postać lekarza? Na podstawie fragmentu tekstu pt. \"Paragraf 22\" i innych tekstów kultury.
 26. Temat 26 Jaką rolę pełnią neologizmy znaczenie i pojęcie neologizmów na podstawie wiersza Juliana Tuwima \"Zielone słowa”. Aparat mowy
 27. Inna wersja: Czym dla człowieka są symbole? Przykłady z utworów literackich. Odwołaj się do utworu /Wadowice/
 28. Temat 27 Jak w utworach ukazany jest świat bogatych i ubogich? Odwołaj się do kolażu (dwie kobiety, jedna pozująca z torebka na głowie, druga niosła na głowie misę z woda) i innych tekstów kultury
 29. Temat 28 Jak twórcy przedstawiają przemijanie w tekstach kultury. Na podstawie wiersza "Ciocia Zosia" i innych tekstów kultury.
 30. Temat 29 Etos rycerza na podstawie fragmentu Don Kichot
 31. Temat 30 Mentalność ludzi średniowiecza na podstawie fragmentu utworu Krzyżacy
 32. Temat 31 Jak utrata kogoś bliskiego wpływa na życie drugiej osoby? /fragment \"Chłopów\" i dwa wybrane teksty kultury.
 33. Temat 32 Idiolekty: na podstawie Tadeusza Zgółki własnych doświadczeń i tekstu kultury.

Matura 2018: Pytania z dnia 15.5.2018

 • Temat 1: W jaki sposób autor kreuje nastrój w utworze? Odwołaj się do obrazu Mariusza Lewandowskiego \"Szum płonącego lasu\" i innych tekstów kultury.
 • Temat 2: Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają upływ czasu? Rozważ problem odwołując się do wiersza Wisławy Szymborskiej Kilkunastoletnia oraz wybranych tekstów kultury.
  Inna wersja: Jak artyści ukazują milość, na podstawie obrazu i innych tekstów literackich.
 • Inna wersja: Jak twórcy w swoich dziełach przedstawiają upływ czasu? Rozważ problem odwołując się do wiersza Wisławy Szymborskiej Kilkunastoletnia oraz wybranych tekstów kultury.
 • Temat 3: Zagrożenia współczesnego języka. Fragment, własne doświadczenia, dowolny tekst kultury
 • Temat 4: Jaki obraz osób starych przedstawiają teksty kultury? Na podstawie obrazu Nędzarka
 • Temat 5:W jaki sposób są ukazywane dobra materialne. Odnieś się do tekstów kultury.
 • Temat 6: Przedstawienie motywów ludowych. Na podstawie obrazu i wybranych tekstów literackich
 • Temat 7: Niezwykle spotkania zakochanych. Odwołaj się do tekstów kultury
 • Temat 8: Jakie środki językowe określają czułość i zmysłowość?
 • Temat 9: Jak ukazany jest człowiek w mieście w tekstach literackich na podstawie obrazu „Ulica”
 • Temat 10: \"Recepta na szczęście\" odwołaj się do fragmentu \"Pieśni świętojańskiej o sobótce \" Jana Kochanowskiego oraz innych tekstów literackich.
 • Temat 11: Codzienność w tekstach literackich
 • Inna wersja: Jakie środki stylistyczne używane są w wypowiedzi retorycznej? Odwołać się do fragmentu \"Pana Wołodyjowskiego\", własnych doświadczeń komunikacyjnych i innego tekstu kultury.
 • Temat 14: Jak kultura masowa wpływa na język młodzieży
 • Temat 16: Motyw kary, winy i zadośćuczynienia. Na podstawie 2 części Dziadów i innych tekstów
 • Temat 17: Na czym polega bon ton językowy? Na podstawie artykułu Jana Miodka "Językowy bon ton", odwołując się do modelu aktu komunikacji i własnych doświadczeń językowych.
 • Temat 18: Jak miłość przedstawiana jest w tekstach literackich? Na podstawie obrazu "Przysięga"
 • Temat 19: Jak autorzy przedstawiają postacie historyczne? Odwołać się do przytoczonego fragmentu Potopu Sienkiewicza (o Czarnieckim fragment) i innych tekstów kultury
 • Temat 20: Jakie środki językowe są używane do wyrażenia funkcji impresywnej? Odwołaj się do fragmentu przemówienia Józefa Piłsudskiego do I kompanii, do własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury
 • Temat 21: Motyw rozłąki \ rozstania na podstawie komiksu Shauna Tana \"Przybysz\" i innych tekstów literackich.
 • Temat 22: Jaką role w tekstach kultury pełni muzyka? Na podstawie opowiadania Sławomira Mrożka „Przygoda dobosza”
 • Temat 23:Język jako część kultury. Omów zagadnienie na podstawie tekstu „Język w komunikowaniu” Mariana Bogajskiego, własnych doświadczeń i wybranego tekstu kultury.
 • Temat 24: Rodzina jak temat utworów literackich. Obraz Rodzina Bellillich. Odwołać się do innych tekstów literackich
 • Temat 25: Jak artyści ukazują słabość i siłę człowieka? Odwołaj się do fragmentu ("Stary człowiek i może) Ernesta Hemingway'a i wybranych tekstów kultury.
 • Temat 26: Za pomocą jakich środków językowych przedstawiane są emocje. Odwołaj się do "Dziennika" W. Gombrowicza, innego tekstu kultury i własnych doświadczeń
 • Temat 27: Jakie refleksje snują artyści na temat człowieka w czasie wojny? Na podstawie muralu na Woli Damiana Kwiatkowskiego i wybranych tekstów literackich
 • Temat 28: Jakie emocje towarzyszą wspomnieniom przeszłości na podstawie Józef Bohdan Zaleski - Westchnienie za rodzinną chatką i tekstów kultury
 • Temat 29: Jaką rolę w języku pełnią przysłowia? Odwołaj się do podanego tekstu, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 • Temat 30: Jak autorzy ukazują motyw uczty. Odwołaj się do obrazu i tekstów literackich
 • Temat 31: Jakie są najważniejsze wartości w życiu człowieka ? Jan Kochanowski ”O żywocie ludzkim” + teksty kultury
 • Temat 32: Jak język charakteryzuje daną społeczność? Tekst Miodka, własne doświadczenia i tekst kultury.
  Inna wersja: Jakie są najważniejsze wartości w życiu człowieka.

Pytania z dnia 14.05.2018
Przesunięcie na dziś (14.05) dla nowego systemu to +21.

 1. Temat 1 Jaki obraz człowieka odnajdujemy w tekstach kultury? Odwołaj się do grafiki "Wyspy" Kuczawskiego i odnieś się do innych tekstów literackich/kultury.
 2. Temat 2 Jakie funkcje pełnią proroctwa i przepowiednie w literaturze. Odwołaj się do fragmentu "Wesela", całego dramatu oraz innego tekstu kultury.
 3. Temat 3 Jakie funkcje w tekstach kultury pełni symbol? Odwołaj się do podanego obrazu Jacka Kaczmarskiego ,,Śmierć" oraz innych utworów literackich.
 4. Temat 4 Jakie nauki młodszym przekazują starsi? Na podstawie fragmentu "Pana Tadeusza", całego utworu i wybranego tekstu kultury.
 5. Temat 5 W jaki sposób język oddaje rzeczywistość? Jak słowa wpływają na rzeczywistość? Odwołać się do tekstu, który podali, do własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 6. Temat 6 Jak twórcy ukazują codzienność na podstawie obrazu "Tea Time" i innych tekstów literackich.
 7. Temat 7 Czym dla człowieka jest podróżowanie? Odpowiedz na podstawie "Podróży z Herodotem" Kapuścińskiego i innych tekstów kultury.
 8. Temat 8 Za pomocą jakich związków językowych realizowana jest funkcja ekspresywna? Odwołaj się do fragmentu 'Skąpca', własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.
 9. Temat 9 Jaki wpływ na człowieka ma sztuka? Na podstawie obrazu, na którym jest dziewczynka czytająca książkę w otoczeniu dzieł malarskich i pianina; odwołanie do tekstów literackich.
 10. Temat 10 Czym dla człowieka jest samotność? Odwołaj się do wiersza Adama Mickiewicza "Do samotności" i innych tekstów literackich/kultury.
 11. Temat 11 Jak twórcy budują nastrój w swoich utworach? Odwołaj się do podanego fragmentu "Dziadów" cz.II i innych tekstów kultury.
 12. Temat 12 Jak autorzy przedstawiają pracę w swoich dziełach? Odwołaj się do obrazu 'Piaskarze' Maksymiliana Gierymskiego i innych tekstów literackich.
 13. Temat 13 Jak autorzy ukazują zachowania ludzi w obliczu niebezpieczeństwa? Na podstawie fragmentu Idy Fink „Jan Krzysztof” oraz innych tekstów kultury.
 14. Temat 14 Jak kultura masowa wpływa na kształtowanie języka młodzieży? Odwołaj się do podanego tekstu, innego tekstu kultury oraz sytuacji komunikacyjnej.
 15. Temat 15 Jaki obraz dzieci artyści ukazują? Odwołać się do obrazu Stanisława M. "Dziecięca kapela" i do wybranych utworów literackich.
 16. Temat 16 W jaki sposób artyści ukazują szczęście? Odwołaj się do tekstów kultury.
 17. Temat 17 W jaki sposób i jakimi środkami nadawca może oddziaływać na odbiorcę? Na podstawie tekstu Piotra Skargi „Kazania wtóre”, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 18. Temat 18 Jak ukazywani są artyści? Odnieś się do obrazu "Sen poety" i innych tekstów literackich.
 19. Temat 19 Jak twórcy ukazują konflikty ludzkie? Odwołaj się do „Zemsty” i innych tekstów kultury.
 20. Temat 20 Funkcja wyrażeń i zwrotów grzecznościowych w komunikacji na podstawie własnych doświadczeń i innych tekstów kultury.
 21. Temat 21 Jak artyści w swoich dziełach ukazują motywy fantastyczne? Na podstawie grafiki i innych tekstów literackich.
 22. Temat 22 Jakie znaczenie dla twórców ma inspirowanie się dziełami innych epok. Uzasadnij odwołując się do wiersza Zbigniewa Herberta „Nike, która się wahała” i wybranych tekstów kultury.
 23. Temat 23 Rola języka w komunikacji społecznej. Omów temat na podstawie tekstu Marii Cyran, własnych doświadczeń i tekstu kultury.
 24. Temat 24 Jak artyści ukazują rolę pieniędzy w życiu człowieka? Na podstawie obrazu "Skąpiec" Bronisława Linke i innych tekstów literackich.
 25. Temat 25 Jakie wartości przypisują artyści przedmiotom codziennego użytku? Na podstawie "Telefonu" Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i innych tekstów kultury.
 26. Temat 26 Czym jest snobizm językowy? Omów zagadnienie na podstawie tekstu Mariana Bugajskiego, własnych doświadczeń i innego tekstu kultury.
 27. Temat 27 W jaki sposób artyści ukazują nastrój tajemniczości? Odwołaj się do obrazu "Cmentarz klasztorny zimą" Caspara Davida Friedricha i innych tekstów literackich.
 28. Temat 28 Przedstaw w jaki sposób twórcy ukazują duchowość człowieka. Na podstawie utworu Jana Twardowskiego \"Wyjaśnienie\" i wybranych tekstów kultury.
 29. Temat 29 Jakie środki językowe występują w reklamie? Odwołaj się do tekstu „Język na sprzedaż” Jerzego Bralczyka, własnych doświadczeń oraz tekstu kultury.
 30. Temat 30 Jakie refleksje na temat książek maja artyści w swoich dziełach? Odwołaj się do obrazu "Służąca" Williama McGregora Paxtona i innych tekstów literackich
 31. Temat 31 Jaką rolę w życiu człowieka odgrywają marzenia? Odnieś się do fragmentu powieści "Futu.re" Dmitry'ego Glukhovsky'ego i wybranych tekstów kultury.
 32. Temat 32 Czy zapożyczenia są zagrożeniem dla polszczyzny? Odwołaj się się do fragmentu tekstu Barbary Kuleszy, własnych doświadczeń komunikacyjnych i wybranego tekstu kultury.

Kalkulator Maturalny 2018

Matura 2018 Polski ODPOWIEDZI + ARKUSZE CKE. ROZWIĄZANE! Pyt...

Harmonogram ustnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych


od 9 do 22 maja (oprócz 13 i 20 maja)język polskijęzyki mniejszości narodowych
język łemkowski
język kaszubski
od 5 do 25 maja (oprócz 6, 13 i 20 maja)języki obce nowożytne

MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: 10 MAJA [TEMATY, PYTANIA]

Zobaczcie, z jakimi tematami mierzyli się maturzyści podczas egzaminu ustnego. Przeglądajcie galerię i czytajcie tematy:

Język polski - Egzamin z wykorzystaniem komputera

Termin matury pisemnej z języka polskiego w 2018 roku został wyznaczony na piątek, 4 maja 2018. Egzamin na poziomie podstawowym rozpocznie się o godz. 9.00, a na poziomie rozszerzonym o godz. 14.00.

Część pisemna z języka polskiego: MATURA 2018

4 maja, piątek

 • godz. 9 - poziom podstawowy;
 • godz. 14 - poziom rozszerzony.

MATURA USTNA JĘZYK POLSKI 2018: 10 MAJA [TEMATY, PYTANIA]

Film z przykładowym nagraniem egzaminu ustnego ze strony CKM:

W 2017 roku do matury z języka polskiego na poziomie podstawowym podeszło 261 tys., a na poziomie rozszerzonym 49,7 tys. uczniów. Średnie wyniki wyniosły odpowiednio 56 proc. i 50 proc.

Co warto wiedzieć o maturze z języka polskiego?

Na stronie cke.gov.pl znajdziecie ważne informacje dotyczące egzaminu. Oto niektóre z nich:

Egzamin maturalny z języka polskiego w części ustnej sprawdza umiejętność tworzenia wypowiedzi na określony temat, zgodnej z zasadami poprawności językowej, logiki i retoryki. Inspiracją do wypowiedzi jest tekst kultury.

Charakterystyka egzaminu ustnego

Egzamin trwa około 30 minut i składa się z trzech części:

 • przygotowania,
 • wypowiedzi monologowej zdającego dotyczącej wylosowanego polecenia i związanej z tą wypowiedzią,
 • rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym.

Zdający losuje zadanie egzaminacyjne zawierające tekst kultury (literacki lub ikoniczny, lub popularnonaukowy z zakresu wiedzy o języku) oraz odnoszące się do niego polecenie i ma nie więcej ni 15 minut na przygotowanie wypowiedzi. Następnie przez około 10 minut wygłasza wypowiedź monologową na zadany w poleceniu temat.

Tekst kultury powinien zainspirować zdającego, którego zadaniem jest rozwinięcie i poszerzenie zasygnalizowanych w poleceniu wątków – także poprzez odwołanie się do innych, dowolnie wybranych tekstów.

Rozmowa zdającego z zespołem egzaminacyjnym może dotyczyć wyłącznie wygłoszonej przez zdającego wypowiedzi monologowej. Członkowie zespołu egzaminacyjnego nie mogą odwoływać się do faktów lub lektur nieprzywołanych w tej wypowiedzi. W trakcie rozmowy, która trwa około 5 minut, członkowie zespołu mogą prosić o dodatkowe wyjaśnienia, zachęcać do pogłębienia wybranych aspektów wypowiedzi itp.

Harmonogram pisemnej matury 2018. Terminy egzaminów maturalnych. Zobacz:
DataDzieńGodzina 9Godzina 14
4 majapiątekjęzyk polski ppjęzyk polski pr
7 majaponiedziałek matematyka – ppjęzyk łaciński i kultura antyczna – pp język łaciński i kultura antyczna – pr
8 majawtorekjęzyk angielski – ppjęzyk angielski – prjęzyk angielski – dwujęzyczna
9 majaśrodamatematyka – prfilozofia – ppfilozofia – pr
10 majaczwartekbiologia – ppbiologia – prhistoria sztuki – pphistoria sztuki – pr
11 majapiątekwiedza o społeczeństwie – ppwiedza o społeczeństwie – prinformatyka – ppinformatyka – pr
14 majaponiedziałekfizyka i astronomia – pp fizyka i astronomia / fizyka – prgeografia – pp geografia – pr
15 majawtorekjęzyk niemiecki – ppjęzyk niemiecki – prjęzyk niemiecki – dj
17 majaczwartekjęzyk rosyjski – ppjęzyk rosyjski – prjęzyk rosyjski – dj
18 majapiątekjęzyk francuski – ppjęzyk francuski – prjęzyk francuski – dj
21 majaponiedziałekjęzyk hiszpański – ppjęzyk hiszpański – pr
język hiszpański – dj
22 majawtorekjęzyk włoski – ppjęzyk włoski – pr
język włoski – dj
23 majaśrodajęzyki mniejszości narodowych – pp
język kaszubski – pp
język kaszubski – pr
język łemkowski – pp
język łemkowski – pr
języki mniejszości narodowych – pr
wiedza o tańcu – pp
wiedza o tańcu – pr
historia muzyki – pp
historia muzyki – pr
23 majaśrodagodz. 9:00 – matematyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pp)
godz. 10:35 – historia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 12:10 – geografia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 13:45 – biologia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 15:20 – chemia w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)
godz. 16:55 – fizyka i astronomia / fizyka w języku obcym dla absolwentów oddziałów dwujęzycznych (pr)

POLECAMY PAŃSTWA UWADZE:

Pianino na lotnisku w Pyrzowicach odżyło. Kto tak pięknie gra?

Wideo

Komentarze 6

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

A
A

Co to są klutnie?

,,,,

Pełna matura do pobrania wszystkie pytania i odpowiedzi.
Wyciekły z jednej szkoły a my udostępniamy
---------------
huit.re/wyma

M
Maszka33

STARY DZIĘĘKI!

M
MW

link.do/matury – kolejny wyciek, tylko że z języka polskiego. Strona 7 zamazana, ale reszta w porządku. Ktoś coś ma z reszty egzaminów??

M
MK

link.do/matury – kolejny wyciek, tylko że z języka polskiego. Strona 7 zamazana, ale reszta w porządku. Ktoś coś ma z reszty egzaminów??

M
Marcin.Rujek

link.do/matury – kolejny wyciek, tylko że z języka polskiego. Strona 7 zamazana, ale reszta w porządku. Ktoś coś ma z reszty egzaminów??

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3