Nagrody Marszałka 2018. Mamy listę nagrodzonych i wyróżnionych [zdjęcia]

S
Są aktywni i zaangażowani w pracę na rzecz regionu - to owocuje. Dziś (19 czerwca) poznaliśmy laureatów oraz wyróżnionych w ramach tegorocznej Gali Nagród Marszałka Woj. Kujawsko-Pomorskiego.

W tym roku zgłoszono ponad 170 kandydatur, najwięcej w dziedzinie kultury, działalności społecznej i sportu. Sprawdźmy, kto został doceniony.

Kategoria gospodarka

Nagrody otrzymali:

 • Predrag Topić, właściciel firmy Renex (Włocławek) – za wyznaczanie standardów w światowej branży elektronicznej oraz podnoszenie kwalifikacji mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w zakresie zaawansowanych technologii.
 • BIN Sp. z o. o (Aleksandrów Kujawski) – za całokształt działalności firmy.

Wyróżnieni:

 • Bydgoski Park Przemysłowo-Technologiczny Sp. z o.o. – za całokształt pracy na rzecz rozwoju gospodarczego i promocji regionu.
 • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Łuczniczka” Sp. z o.o. (Tuchola) – za całokształt działalności w branży cukierniczej.

Kategoria fundusze unijne

Nagrody otrzymali:

 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie i Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie” – za realizację projektu „Zielona opieka – gospodarstwa opiekuńcze jako innowacyjna forma alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich”.
 • Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Maksymiliana Kolbe w Grudziądzu – za utworzenie Domu Dziennego Pobytu w Grudziądzu.

Kategoria rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Nagrody otrzymało:

 • Przedsiębiorstwo Rolno-Spożywcze Lech Rutkowski w Kałdusie (powiat chełmiński) – za produkcję wytwarzanego tradycyjnymi metodami oleju rzepakowego z Góry św. Wawrzyńca.

Wyróżnienia:

 • Żywność Ekologiczna BIO FOOD Sp. z o.o. (Ciechocin, powiat golubsko-dobrzyński) – za całokształt działalności w zakresie przetwórstwa owoców i warzyw ekologicznych.
 • Ampol - Merol Sp. z o.o. (Wąbrzeźno) – za całokształt działalności w zakresie dystrybucji środków do produkcji rolnej.

Nagroda działalność społeczna i zaangażowanie na rzecz drugiego człowieka

Nagrodę otrzymało:

 • Koło Grudziądzkie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta – za wieloletnią działalność na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych wykluczeniem społeczny

Wyróżnienia:

 • Danuta Grzyb, przewodnicząca Regionalnej Rady Koła Gospodyń Wiejskich, społeczniczka, animatorka – za organizację licznych imprez kulturalno-oświatowo-rekreacyjnych dla mieszkańców wsi w powiecie brodnickim i województwie kujawsko-pomorskim.
 • Anna Renz oraz Ewa Frąckowiak, toruńskie działaczki społeczne – za realizację charytatywnej akcji „Za każdy uśmiech dziecka”, w ramach której odbywają się bożonarodzeniowe zbiórki zabawek, słodyczy i przyborów szkolnych dla najbardziej potrzebujących dzieci z Torunia.
 • Stowarzyszenie „Otwarte Umysły” – za całokształt działalności na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z gminy Barcin i powiatu żnińskiego.
 • Rypińskie Stowarzyszenie „Inicjatywa” – za rozwijanie idei wolontariatu oraz wspieranie uzdolnionej artystycznie i sportowo młodzieży i dzieci z powiatu rypińskiego.
 • Dorota Wilczura, dyrektor Placówki Opiekuńczo–Wychowawczej „Maluch” we Włocławku, przewodnicząca Stowarzyszenia „Daj Szansę” we Włocławku, szef Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy we Włocławku, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych „Dla Naszych Dzieci” – za wieloletnią działalność na rzecz dzieci chorych i niepełnosprawnych oraz podopiecznych domów dziecka z Włocławka, Lubienia Kujawskiego i Brzezia.
 • Wojciech Grześkowiak, wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia „Kucharze bez Granic”, członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Euro Toques Polska (Bydgoszcz) – za działalność charytatywną na rzecz dzieci i organizację festiwali kulinarnych.

Kategoria Innowacyjne Metody Stosowane w Zakresie Rozwoju i Promocji Miast i Obszarów Wiejskich

Nagrody otrzymali:

 • Gmina Brześć Kujawski (powiat włocławski) – za rozwój terenów inwestycyjnych wchodzących w skład Brzeskiej Strefy Gospodarczej.
 • Gmina Cekcyn (powiat tucholski) – za realizowanie przez samorząd gminy aktywnej i innowacyjnej polityki rozwoju.

Kategoria Nauka, Badania naukowe, Postęp techniczny

Nagrody otrzymali:

 • Dr hab. Ireneusz Grulkowski, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za opracowanie dotyczące budowy nowej generacji tomografów optycznych OCT.
 • Zespół w składzie: prof. dr hab. inż. Mariusz Kaczmarek, prof. nadzw. dr hab. inż. Marek Macko, dr inż. Dariusz Mikołajewski, mgr Zbigniew Szczepański (wszyscy: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy), prof. dr hab. Aleksander Goch, dr Emilia Mikołajewska (wszyscy: Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – za opracowanie drukowanego w technologii 3D egzoszkieletu pasywnego dla dzieci z osłabieniem sił kończyn górnych.

Wyróżnienia:

 • Marek Rauchfleisz, uczeń kl. VII Szkoły Podstawowej Towarzystwa Salezjańskiego w Toruniu – za innowacyjny wynalazek telefonu komórkowego specjalnego przeznaczenia TeKoSp, dedykowanego osobom niedowidzącym po operacjach oczu, w podeszłym wieku.
 • Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny Fizykalnej z Ciechocinka 9powiat aleksandrowski) – za wydanie pierwszego tomu (część ogólna) Wielkiej Księgi Balneologii Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej, pierwszej tak obszernej publikacji poświęconej problematyce lecznictwa uzdrowiskowego.

Kategoria Edukacja

Nagrody otrzymali:

 • Jan Myrcha, nauczyciel w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu – za aktywizowanie młodych ludzi do działań społecznych i propagowanie postaw patriotycznych.
 • 1. Szczep Harcerski ,,Błękitna Jedynka” z Górska (gmina Zławieś Wielka, powiat toruński) – za działalność wychowawczą młodzieży poprzez pracę i zabawę.

Wyróżnienia:

 • Krystyna Bieniek, nauczyciel-bibliotekarz w Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy – za całokształt pracy pedagogicznej, działania podejmowane na rzecz wychowanków ośrodka i środowiska osób z wadą słuchu: czytelnicze projekty szkolne na ich rzecz, prowadzenie izby pamięci patrona ośrodka, gen. Stanisława Maczka.
 • Zbigniew Zygora, nauczyciel w II Liceum im. Marii Konopnickiej w Inowrocławiu – za całokształt działalności dydaktyczno-wychowawczej, opracowanie i realizację autorskich programów nauczania służących doskonaleniu pracy z uczniem zdolnym i realizację projektów edukacyjnych wpływających na rozwój szkoły.
 • Karina Caban, wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 23 we Włocławku – za szczególne osiągniecia w pracy wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej oraz sukcesy wychowanków w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego.

Kategoria Kultura

Nagrody otrzymali:

 • Ks. Adam Ceynowa, proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Chełmnie – za opiekę konserwatorską nad kościołami w Świerczynkach (powiat toruński) i Chełmnie.
 • Marcin Sauter, reżyser, scenarzysta, operator filmów dokumentalnych, fotografik (Bydgoszcz) – za realizację znakomicie przyjętego przez krytyków i widzów filmu dokumentalnego „Żalanasz-pusty brzeg”.

Wyróżnienia:

 • Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu – za aktywne współtworzenie kulturowego pejzażu Inowrocławia.
 • Gmina Miasto Wąbrzeźno – za inicjatywę i wsparcie budowy nowoczesnej siedziby Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wąbrzeźnie.
 • Piotr Salaber i ksiądz Sylwester Wawrzyński (Bydgoszcz) – za stworzenie oratorium „Non omnis moriar. We mnie jest miejsce spotkania”, którego wykonania uświetniły ustanowienie św. Jana Pawła II patronem województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Wiesław Trzeciakowski, poeta, publicysta historyczny, krytyk literacki, tłumacz języka niemieckiego (Bydgoszcz) – za niezwykle bogatą czterdziestoletnią działalność literacką.
 • Agnieszka Płoszajska, aktorka, reżyserka; Aleksandra Lis, aktorka – za działalność w Kujawsko-Pomorskim Impresaryjnym Teatrze Muzycznym w Toruniu, ze szczególnym uwzględnieniem realizacji monodramu „Jutro będzie za późno”.
 • Ks. Stanisław Waszczyński, emerytowany, wieloletni proboszcz i kustosz bazyliki katedralnej Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny we Włocławku – za troskę o dobra kultury i całokształt działalności duszpasterskiej.
 • Prof. dr hab. Hanna Michalak, prorektor do spraw artystycznych Akademii Muzycznej im. F. Nowowiejskiego w Bydgoszczy – za całokształt dorobku artystycznego, dydaktycznego i naukowego.
 • Iwona Chmielewska, ilustratorka, pisarka (Toruń) – za osiągnięcia na szczeblu międzynarodowym w dziedzinie książki ilustrowanej.

Kategoria ochrona zdrowia

Nagrody otrzymali:

 • Dr hab. n. med. Andrzej Igor Prokurat, chirurg dziecięcy – za leczenie nowotworów dziedzicznych u dzieci z uwzględnieniem profilaktycznego usunięcia narządu, w którym ma rozwinąć się w przyszłości nowotwór.
 • Dr n. med. Jacek Piątkowski, dr hab. n. med. Jacek Szeliga, dr n. med. Mariusz Nowak, dr n. o zdrowiu Ewa Sztuczka, prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski (zespół lekarzy oraz pielęgniarka instrumentariuszka Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu) – za wprowadzenie nowatorskiej metody leczenia odbytnicy TaTME.

Wyróżnieni:

 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Zegarski, lekarz specjalista chirurgii ogólnej i onkologicznej, kierownik Katedry Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, koordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Centrum Onkologii im. Prof. F. Łukaszczyka w Bydgoszczy; dr n. med. Maciej Nowacki, lekarz, adiunkt w Katedrze Chirurgii Onkologicznej Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy – za stworzenie Programu Dootrzewnowej Podciśnieniowej Chemioterapii Aerozolem, jako nowej nadziei w walce z zaawansowanym stadium rakowatości otrzewnej.
 • Dr n. med. Anna Wojtaszek – za pomysł i współorganizację Oddziału Geriatrii Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Bydgoszczy.

Kategoria Sport

Nagrody otrzmali:

 • Firma One Sport Sp. z o.o. (Toruń) – za organizację i promocję Mistrzostw Europy na żużlu.
 • Iga Baumgart-Witan, lekkoatletka Budowlanego Klubu Sportowego Bydgoszcz – za sukcesy sportowe w 2017 roku.

Wyróżnieni:

 • Jerzy Zieliński, prezes Lipnowskiego Klubu Sportowego „Jastrząb” w Lipnie – za upowszechnianie sportu motocrossowego w regionie i kraju.
 • Aleksander Opaczewski, selekcjoner reprezentacji Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej, Adam Szulc, asystent trenera reprezentacji Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej (Bydgoszcz) – za doprowadzenie w 2017 r. reprezentacji Polski kobiet niesłyszących w piłce nożnej do wicemistrzostwa olimpijskiego podczas XXIII Letnich Igrzysk Olimpijskich Niesłyszących w „Deaflympics” w tureckim Samsun.
 • Stefan Janeczek, prezes Klubu Wioślarskiego „Gopło” Kruszwica (powiat inowrocławski) – za organizację wioślarskich zawodów krajowych i międzynarodowych.

Kategoria Ochrona Środowiska Naturalnego

Nagrodę otrzymał:

 • Dr Lucjan Rutkowski, pracownik Katedry Geobotaniki i Planowania Krajobrazu na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za całokształt działalności naukowo-badawczej i edukacyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem osiągnięć w dziedzinie dokumentowania oraz popularyzacji zasobów i walorów przyrodniczych terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

Wyróżnieni:

 • Ewa Turska, dyrektor Przedszkola Niepublicznego Ludzikowo i wicedyrektor Przedszkola Niepublicznego „Tęcza” w Bydgoszczy – za upowszechnianie edukacji przyrodniczo-ekologicznej w ramach projekt edukacyjnego „Leśna Skrzynia Skarbów”, realizowanego od 2009 roku w bydgoskich przedszkolach i szkołach podstawowych.
 • Józef Drzazgowski, prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Eko-Przyjezierze (gmina Jeziora Wielkie, powiat mogileński) – za działalność na rzecz ochrony cennych przyrodniczo obszarów Pojezierza Gnieźnieńskiego, jeziora Gopło oraz Ostoi Nadgoplańskiej.
 • Gmina Grudziądz – za inicjatywę powołania Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe.

Kategoria Budowa Społeczeństwa Obywatelskiego:

Nagody otrzymali:

 • Radio GRA Toruń – za całokształt działalności informacyjnej i działań na rzecz budowania regionalnej tożsamości.
 • Lokalna Grupa Działania „Bory Tucholskie”, zespół projektowy realizujący projekt „Bory Tucholskie dla Seniora” (Michał Bucholz, Magdalena Kurpinowicz, Karol Gutsze) – za realizację projektu aktywizacji osób starszych „Bory Tucholskie dla Seniora”.

Wyróżnienie:

 • Fundacja Archipelag Inicjatyw – za realizację projektu „Kamienica Inicjatyw”, aktywizującego toruńskich seniorów i rodziny wielodzietne.

Kategoria Promocja Województwa

Nagrodę otrzymał:

 • Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego imienia Zygmunta Kwiatkowskiego w Golubiu-Dobrzyniu – za organizację imprez kulturalnych i historycznych oraz opiekę nad Zamkiem w Golubiu-Dobrzyniu.

Wyróżnieni:

 • Stowarzyszenie Rider's Club Inowrocław – za działania na rzecz upowszechniania turystyki motocyklowej w kraju i regionie oraz pracę propagującą bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 • Orkiestra Dęta Chełmińskiego Domu Kultury – za 45-letnią działalność na rzecz promocji województwa poprzez organizację Ogólnopolskiego Festiwalu Amatorskich Orkiestr Dętych w Chełmnie oraz liczne występy na festiwalach i przeglądach w kraju i za granicą.
 • Polskie Radio Pomorza i Kujaw S.A. – za realizację audycji promujących walory turystyczno-krajoznawcze województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Stowarzyszenie „Zielona Lipa” (Lipno) – za organizację imprez sportowych (Lipa MTB Maraton) oraz muzycznych (Koncert na Łące, Festiwal Lipa).
 • Zespół QYAVY (Toruń) – za wydanie debiutanckiej płyty, organizację trasy koncertowej oraz udział w nagraniu świątecznej piosenki „Gdy pada śnieg”, promujących region.
 • Koło Gospodyń Wiejskich w Chrostkowie (powiat lipnowski) – za reprezentowanie województwa kujawsko-pomorskiego na dożynkach prezydenckich w Spale we wrześniu 2017 r.
Sławomir Kowalski

Wyróżnienie specjalne otrzymał Centrum Szkolenia Sił Połączonych (Joint Force Training Centre, Bydgoszcz) – za podniesienie rangi województwa kujawsko-pomorskiego jako ważnego ośrodka szkoleniowego w strukturze NATO.

Zobacz koniecznie: Anna Lewandowska: Klara mnie zmieniła. Teraz w domu mam dwóch motywatorów

Wideo

Komentarze 2

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

T
Tadekk
moja teściowa miała raka ( może ma) ...... pozbyła się go na 10 lat ..... i wrócił ze zdwojoną siłą przed świętami w 2017 r. I lekarze powiedzieli ze nie są w stanie już jej pomóc w Poznaniu> Pozostaje wiara ze może Warszawa... Wszyscy modliliśmy się( to ukoiło nam ból) był płacz i zgrzytanie zębów , podjęła leczenie w Warszawie .Jest zdrowa !!!!! Czuje się bdb .Nie brała chemii bo na tego bydlaka chemia ponoć nie działa .Tylko lampy , chirurgia i olej CBD 5% essenz 3 buteleczki na miesiąc wychodzi taniej niż CBD 6% carun i dzięki temu ze stać teściowa aby wprowadzić więcej tej substancji jesteśmy spokojniejsi w tym sklepie co piszą przedmówca możecie porównać te 2 produkty carun i essenz
g
gośćć

jeden z moich przyjacół  ma raka, wykryty w lutym zeszłego roku . Lekarze dali mu kilka miesięcy życia. W tej chwili chodzi na cykle chemii i  wyszukał  w necie dobre opinie na tenat   ekstraktu konopnego CBD + CBDA 6 % carun... podobno konopia tej odmiany jest hodowana tylko w 3 miejscach na świecie   w sklepie konopnym  www konopiafarmacja pl   Świeże wyniki rezonansu - choroba cofnęła się o prawie połowe . Zaznaczam tylko, że to rak w IV notabene ostatniej fazie, więc lekarze nie dawali żadnych szans Cóź nauka i medycyna jest potrzebna, ale nie można jej zawierzać w 100% tylko szukać innych rozwiązań oczywiście w granicach rozsądku. Lekarze mówią, że to cud....

 
Dodaj ogłoszenie