Adam Sekściński, który na czele Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego stał od 2016 roku, stracił swoje stanowisko.

Adam Wojciech Sekściński został odwołany ze stanowiska prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w piątek 26 października. - Pan premier odwołał go na mój wniosek – powiedział nam Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa. - Były prezes został radnym wojewódzkim i nie chcę szkodzić jego pracy.

Obowiązki szefa KRUS-u pełnić będzie Aleksandra Stanisława Hadzik, dotychczasowa wiceprezes. Zastępcami prezesa są obecnie również Andrzej Kneć i Krzysztof Maciej Retyk.

Adam Sekściński w czasie sowjej pracy doprowadził między innymi do objęcia ubezpieczeniem NNW dzieci rolników do 16. roku życia, podaje KRUS na swojej stronie.

__________________