Nasza Loteria - pasek na kartach artykułów

Społecznicy. Animatorzy kultury i sportu. Wręczono medale "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego". Zobacz zdjęcia

Aleksandra Pasis
Aleksandra Pasis
Piotr Bilski
Piotr Bilski
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Tadeusz Michalczyk, twórca Młynów Szczepanki (w środku na zdjęciu). Od lewej Marzena Dembek, przewodnicząca rady powiatu, od prawej Adam Olejnik, starosta grudziądzki.
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Tadeusz Michalczyk, twórca Młynów Szczepanki (w środku na zdjęciu). Od lewej Marzena Dembek, przewodnicząca rady powiatu, od prawej Adam Olejnik, starosta grudziądzki. Piotr Bilski
Działają społecznie na rzecz swoich małych miejscowości. Są animatorami kultury i sportu. Angażują się w wiele inicjatywy lokalnych, są źródłem inspiracji dla wielu mieszkańców. W starostwie wręczono wyjątkowym osobom medale "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego". Wśród wyróżnionych są indywidualne osoby jak i szkoły, zespół wokalny, nadleśnictwo.

- Chcemy uhonorować w ten sposób osoby i organizacje w szczególności za działalność na rzecz rozwoju społecznego, kulturalnego i gospodarczego. Pragniemy podkreślić znaczenie działalności wyróżnionych osób dla budowania wizerunku powiatu grudziądzkiego i jego promocji - argumentuje Adam Olejnik, starosta grudziądzki. - Pierwszy raz podkreślamy w tej edycji znaczenie szkół jako instytucji integrującej społeczeństwo przez działania wychodzące poza ramy ich podstawowych zadań.

Jedną z osób, której nadano honorowy tytuł "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego" jest Agnieszka Niedzin: - To dla mnie wielki zaszczyt, a jednocześnie zobowiązanie do znacznie większego wysiłku i zaangażowania w rozwiązywanie problemów, z których każdy mi powierzony traktuję jako sprawę dużej wagi.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Agnieszka Niedzin
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Agnieszka Niedzin Piotr Bilski

Agnieszka Niedzin jest specjalistą farmacji aptecznej i opieki farmaceutycznej w geriatrii oraz przedsiębiorcą prowadzącym od 2010 r. aptekę w Grucie. Jest również aktywnym społecznikiem oraz założycielem Stowarzyszenia Wspólna Inicjatywa Samorządowa z siedzibą w Grucie. Pani Agnieszka jest osobą znaną również jako człowiek pełen empatii i dobrego serca. Jako farmaceuta w czasach epidemii COVID-19 była zaangażowana w pomoc w organizacji środków dezynfekujących, maseczek, przyłbic dla okolicznych dzieci i młodzieży, seniorów, a także służb medycznych i druhów OSP. W szczycie pandemii, zarządzana przez Panią Agnieszkę Niedzin apteka, jako pierwsza w Powiecie Grudziądzkim uruchomiła dodatkowy punkt szczepień oraz punkt wymazowy COVID-19. Czynnie zaangażowana m.in. w przeprowadzenie zbiórki żywności dla obywateli Ukrainy oraz organizację balu charytatywnego dla chorego na białaczkę małego Mikołaja z Gruty.

- Rzeczywistość tworzą przeciętni, jak ja, ludzie którzy mają wysokie poczucie obowiązku i dbając o dobro osobiste nie zapominają, że ważniejsze jest dobro publiczne, co nadaje sens naszemu życiu - dodaje Agnieszka Niedzin.

"Źródło inspiracji i przykład do naśladowania"

Jak podkreśla, starosta Adam Olejnik wszystkie wyróżnione osoby i organizacje swoim dorobkiem udowadniają zaangażowanie i niezłomność w działaniu. - Dla mieszkańców powiatu grudziądzkiego są źródłem inspiracji i przykładu do naśladowania . Dzięki ich postawom możemy czuć się dumnymi członkami społeczności lokalnej - podkreśla Adam Olejnik.

Wśród "Zasłużonych dla Powiatu Grudziądzkiego" znalazł się też Grzegorz Jarzyński, przedsiębiorca prowadzącym działalność gospodarczą w wielu miejscach kraju i regionu, ale tak jak sam podkreśla pochodzi i mieszka w gminie Radzyń Chełmiński. Jest propagatorem i miłośnikiem sztuki. Stworzył w Szumiłowie Galerię Stodoła, która jest miejscem spotkań twórczych plenerów, wystaw i warsztatów, zrzeszających artystów z różnych zakątków kraju i świata. - To wyróżnienie jest miłą niespodzianką, która z jednej strony docenia, dostrzega to co w ogóle się dzieje w małych miejscowościach i w pewien sposób też mobilizuje do dalszego działania - mówi Grzegorz Jarzyński. - Ten tytuł jest na tyle znaczący, że jest związany z miejscem w którym działam poza pracą.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Grzegorz Jarzyński
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Grzegorz Jarzyński Piotr Bilski

Dodajmy, że Grzegorz Jarzyński w 2016 roku za szerzenie działań artystycznych w ramach Galerii został laureatem konkursu Osobowość Roku Kujaw i Pomorza 2016 w kategorii Kultura, plebiscytu Gazety Pomorskiej.

- W tej chwili już przygotowujemy się do kolejnej edycji wernisażu. Pod koniec maja 2024 roku przyjeżdżają artyści, którzy będą tworzyli nowe prace i 2 czerwca odbędzie się wystawa na którą już zapraszamy do Galerii "Stodoła". - Będzie grała muzyka i zwiedzanie nowych obiektów. Zapraszamy też na koncert organowy z okazji odpustu parafialnego św. Anny w wakacje. Udało się nam przygotować nową formę kalendarza strażackiego, który jest wydawany przy OSP. Umieściliśmy w nim wydarzenia lokalne zaplanowane na 2024 rok w Radzyniu Chełmińskim. Często żyjemy wydarzeniami gdzieś w odległych zakątkach, a zapominamy że u nas na naszym podwórku dzieją się fajne rzeczy. Nie trzeba daleko wyjeżdżać.

Filantrop, lokalny patriota, zespół "Józefinki", szkoły, leśnicy, działacze sportowi i OSP

Ponadto tytuły "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego" otrzymali:
Tadeusz Michalczyk jest założycielem i byłym właścicielem firmy Młyny Szczepanki. Swoje życie podporządkował gospodarstwu i produkcji mąki oraz wyrobów zbożowych zakładając w 1992 roku od podstaw firmę, która swoim zasięgiem obejmuje wiele krajów europejskich. Firma daje zatrudnienie kilkuset osobom z całego regionu. Aktualnie firmę prowadzą trzej synowie pana Tadeusza. Pan Tadeusz Michalczyk jest również filantropem, wielokrotnie wspierał Caritas Polska i ludzi w potrzebie.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Tadeusz Michalczyk, twórca Młynów Szczepanki (w środku na zdjęciu). Od lewej Marzena Dembek, przewodnicząca
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Tadeusz Michalczyk, twórca Młynów Szczepanki (w środku na zdjęciu). Od lewej Marzena Dembek, przewodnicząca rady powiatu, od prawej Adam Olejnik, starosta grudziądzki. Piotr Bilski

Czesław Antoni Jędrzejewski jest muzykiem, wieloletnim pedagogiem, emerytowanym nauczycielem muzyki w Łasinie oraz w Grudziądzu. Kultywator lokalnego patriotyzmu: skomponował hejnał Miasta Łasin, który zdobył uznanie i pozytywną
opinię komisji heraldycznej, stworzył muzykę i napisał słowa do „Ballady o Łasinie”.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Czesław Jędrzejewski
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Czesław Jędrzejewski Piotr Bilski

Zespół Wokalny „Józefinki” powstał po reaktywacji 1 września 1994 r., przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świeciu nad Osą. Przez 29 lat uczestniczył w wielu konkursach i przeglądach twórczości o charakterze lokalnym, powiatowym i krajowym, zajmując wysokie miejsca. Zespół występował za granicą m.in. w koncercie w ramach 1000-lecia Państwa Węgierskiego w Budapeszcie oraz w Międzynarodowym Festiwalu Esperanto.

Uroczystość wręczenia medali "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego" 2023'
Uroczystość wręczenia medali "Zasłużony dla Powiatu Grudziądzkiego" 2023' Piotr Bilski

Kazimierz Malicki od lat siedemdziesiątych czynnie uczestniczył w życiu sportowym, kulturalnym i turystycznym powiatu. Reprezentował Powiat Grudziądzki w mistrzostwach województwa w konkurencjach indywidualnych, jak i zespołowych.
Organizował turnieje, spartakiady i festyny. Kazimierz Malicki otrzymał wyróżnienia m.in.: z okazji 25-lecia polskiej demokracji w 2015 roku, złotą odznakę LZS, złoty medal za zasługi dla pożarnictwa.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Kazimierz Malicki
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Kazimierz Malicki Piotr Bilski

Nadleśnictwo Jamy tworzą pokolenia leśników, którzy od ponad dwustu lat pracują dla lasów i przyrody. Nadleśnictwo Jamy to niezwykły partner, gospodarz i współtwórca wielu inicjatyw ekologicznych na terenie powiatu grudziądzkiego. Od wielu lat leśnicy prowadzą zajęcia z edukacji przyrodniczo – leśnej, zajęcia terenowe dla dzieci i młodzieży w szkołach, przedszkolach, świetlicach, zachęcając do odkrywania tajemnic przyrody.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymało Nadleśnictwo Jamy
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymało Nadleśnictwo Jamy Piotr Bilski

Stanisław Wydra całe swoje życie poświęca ochronie przeciwpożarowej. Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szynychu to jego drugi dom. Dzięki jego zaangażowaniu jednostka działa na wielu polach działalności społecznej. Aktywnie wspiera sport w OSP organizując wyjazdy na turnieje piłki nożnej oraz siatkowej dla drużyn MDP i drużyn seniorskich. Stanisław Wydra jest również aktywnym działaczem społecznym. Od wielu lat jest członkiem rady sołeckiej, od 2015 roku pełni funkcję zastępcy sołtysa wsi Szynych. Bardzo aktywnie włącza się w organizację wszelkich uroczystości i festynów w środowisku lokalnym. Za swoją działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej otrzymał wiele odznaczeń Związku Ochotniczych Straży Pożarnych.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Stanisław Wydra
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Stanisław Wydra Piotr Bilski

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Nowej Wsi od wielu lat bierze udział w edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży z terenu powiatu grudziądzkiego, poprzez współorganizację warsztatów, turniejów i spotkań o tematyce przyrodniczo – ekologicznej. Dzięki działaniom szkoły przeprowadzono liczne zajęcia terenowe, pogadanki, wykłady, szkolenia i spotkania dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Szkoła Podstawowa w Nowej Wsi Piotr Bilski

Zespół Szkół w Radzyniu Chełmińskim.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim
Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymała Szkoła Podstawowa w Radzyniu Chełmińskim Piotr Bilski

Uroczystość wręczenia medali odbyła się w starostwie powiatowym podczas uroczystej sesji.

Medal Zasłużony dla Powiatu Grudziądzu otrzymał Tadeusz Michalczyk, twórca Młynów Szczepanki (w środku na zdjęciu). Od lewej Marzena Dembek, przewodnicząca rady powiatu, od prawej Adam Olejnik, starosta grudziądzki.

Społecznicy. Animatorzy kultury i sportu. Wręczono medale "Z...

od 12 lat
Wideo

Zabrze Wystawa Beksinski rzezba

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na X!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na X!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Polecane oferty

Materiały promocyjne partnera
Wróć na pomorska.pl Gazeta Pomorska