Strażacy z Ochotniczych Straży Pożarnych w województwie kujawsko-pomorskim odebrali vouchery na inwestycje. Sprawdźcie szczegóły!

Karina Knorps-Tuszyńska
Karina Knorps-Tuszyńska
Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego odebrali promesy na uzyskanie dofinansowania na termomodernizacje remiz strażackich oraz na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej
Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego odebrali promesy na uzyskanie dofinansowania na termomodernizacje remiz strażackich oraz na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej Karina Knorps-Tuszyńska
Przedstawiciele jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego odebrali promesy na uzyskanie dofinansowania na termomodernizacje remiz strażackich oraz na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń.

Strażacy z województwa kujawsko-pomorskiego odebrali vouchery na inwestycje

Promesy na otrzymanie dofinansowań z programów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarski Wodnej w Toruniu "Mały Strażak" i "Eko-Strażak" odebrali strażacy z łącznie 118 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatów aleksandrowskiego, brodnickiego, chełmińskiego, golubskiego, grudziądzkiego, lipnowskiego, radziejowskiego, rypińskiego, toruńskiego, wąbrzeskiego i włocławskiego. Łączna wartość dofinansowania dla jednostek OSP z tych powiatów wynosi 1 mln 600 tys. zł. Vouchery przedstawicielom OSP przekazano w piątek, 16 lipca w siedzibie Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie.

St. bryg. Jacek Kaczmarek, Kujawsko-Pomorski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej przekazał w Wąbrzeźnie, że oprócz wręczanych w Wąbrzeźnie promes na dofinansowania, w 2021 r. do jednostek OSP z naszego województwa trafi także 2 mln 600 tys. zł na zakup nowych pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Krzysztof Romanowski, prezes zarządu OSP we Wrockach w powiecie golubsko-dobrzyńskim przypomniał w rozmowie z nami, że druhowie z tej jednostki także niedawno odbierali nowy wóz strażacki, który udało się kupić dzięki dofinansowaniu. Nowy wóz trafił także do OSP w Pokrzydowie w powiecie brodnickim. Zarówno OSP we Wrockach, jak i OSP w Pokrzydowie w piątek, 16 lipca ponownie otrzymały promesy na dofinansowania - OSP we Wrockach na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń, a OSP w Pokrzydowie na wymianę pieca i modernizację kotłowni w strażnicy OSP Pokrzydowo.

W przyszłym tygodniu nowy wóz z profesjonalnym wyposażeniem, także kupiony dzięki dofinansowaniu, trafi również do OSP w Zadusznikach w powiecie lipnowskim. Warto wspomnieć, że OSP Wielgie z tego powiatu otrzymało nowy wóz dwa lata temu, a OSP w Mokowie - w zeszłym roku.

Udało nam się także porozmawiać ze strażakami z OSP w gminie Książki w powiecie wąbrzeskim. Grzegorz Komorowski przekazał nam, że budynki siedzib OSP w Książkach i OSP w Blizienku dzięki dofinansowaniu zostaną zmodernizowane, a do OSP w Książkach trafią dodatkowo nowe aparaty oddechowe, rozdzielacz i prądownice. Strażak Sławomir Mikowski podkreśla, że zakupiony sprzęt za 15 tys. zł będzie bardziej nowoczesny od tego, który mają obecnie. Czego zatem brakuje? Grzegorz Komorowski podkreślił, że obecnie brakuje im nowej remizy dla OSP Książki - działka czeka na budowę, projekt jest, ale brakuje pieniędzy na budowę remizy. Strażacy liczą, że także na ten cel uda im się pozyskać pieniądze z dofinansowania.

Damian Redestowicz, prezes OSP Mokowo w powiecie lipnowskim podkreśla, że są bardzo zadowoleni z pieniędzy, które udało się pozyskać dla OSP w Zadusznikach i OSP w Mokowie w powiecie lipnowskim na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej. Dzięki temu jednostki mogą wymienić wyeksploatowany sprzęt na nowy, profesjonalny.

- Mnie taka przyjemność spotkała pierwszy raz

- podkreśla prezes OSP w Zadusznikach Wiesław Wiśniewski.

Strażacy z powiatu lipnowskiego zaznaczają, że ostatnie nawałnice potwierdziły, jak bardzo jednostkom OSP jest potrzebny profesjonalny sprzęt - pracowali przez całą noc, łącznie przez 16 godzin, bez przerwy.

Mariusz Janiszewski, zastępca prezesa OSP w Mokowie zaznacza, że mieli później tylko chwilę przerwy i od rana ponownie pracowali przy usuwaniu skutków nawałnicy.

- Najważniejsze, że sprzętu nie brakowało. Nieraz było tak, że sprzętu nie było

- podkreśla strażak Damian Redestowicz, prezes OSP Mokowo.

Jednostki w Zadusznikach i Mokowie liczą na kolejne dofinansowanie z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, dzięki któremu zamierzają kupić dwie butle powietrzne i wentylator oddymiający.

Promesy na otrzymanie dofinansowania z programu "Eko-Strażak" na wymianę źródeł ogrzewania czy na wymianę okien i drzwi w remizach strażackich otrzymały w Wąbrzeźnie 42 jednostki OSP:

powiat aleksandrowski

 • OSP w Straszewie docieplenie dwóch ścian strażnicy narażonych na utratę ciepła
 • OSP w Aleksandrowie Kujawskim wymiana kotła na paliwo stałe (ekogroszek)
 • OSP w Kamieńcu termomodernizacja remizy OSP Kamieniec polegająca na dociepleniu ścian zewnętrznych
 • OSP w Zakrzewie docieplenie i ogrzewanie elektryczne w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie

powiat brodnicki

 • OSP Pokrzydowo wymiana pieca i modernizacja kotłowni w strażnicy OSP Pokrzydowo

powiat chełmiński

 • OSP Brzozowo wymiana drzwi zewnętrznych w remizie OSP
 • OSP Lipienek wymiana kotła węglowego na kocioł na paliwa stałe kl5 w budynku OSP Lipienek

powiat grudziądzki

 • OSP w Rogóźnie wymiana drzwi zewnętrznych remizy OSP

powiat lipnowski

 • OSP Rachcin wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Rachcinie
 • OSP w Bobrownikach wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Bobrownikach

powiat radziejowski

 • OSP Piotrków Kujawski wymiana bramy garażowej

powiat rypiński

 • OSP Skrwilno wymiana stolarki okiennej
 • OPS Długie termomodernizacja dachu garażu OSP Długie
 • OSP Radziki Duże wymiana ogrzewania niespełniającego wymagań tzw. uchwały antysmogowej remizy OSP Radziki Duże na pompę ciepła
 • OSP Godziszewy wymiana pieca w budynku OSP w Godziszewach
 • OSP Kowalki docieplenie ścian zewnętrznych budynku OSP Kowalki
 • OSP Rypałki wymiana pieca i drzwi zewnętrznych w budynku OSP w Rypałkach Prywatnych
 • OSP w Sadłowie wymiana pieca i modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku OSP w Sadłowie
 • OSP Zakrocz wymiana pieca w budynku WOSP w Zakroczu
 • OSP Przywitowo wymiana źródła ciepła na paliwo stałe oraz modernizacja instalacji c.o.

powiat toruński

 • OSP w Grębocinie modernizacja instalacji C.O i C.W. oraz ocieplenie dachu
 • OSP w Rzęczkowie wymiana pieca c.o. i modernizacja, dostosowanie do istniejącej instalacji
 • OSP Papowo Toruńskie docieplenie wieży i ścian budynku oraz wymiana stolarki drzwiowej w OSP Papowo Toruńskie
 • OSP Steklinek wymiana źródła ciepła w budynku remizy OSP Steklinek

powiat wąbrzeski

 • OSP Książki termomodernizacja budynku OSP w Książkach poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na urządzenia elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych
 • OSP Blizienko termomodernizacja budynku OSP w Blizienku, poprzez wymianę źródła ciepła na paliwo stałe, na urządzenie elektryczne w postaci grzejników akumulacyjnych

powiat włocławski

 • OSP w Kłotnie wymiana/likwidacja źródła ciepła na paliwo stałe (węgiel), zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz grzejników akumulacyjnych
 • OSP Świętosławice wymiana bram garażowych
 • OSP w Grodnie docieplenie stropu oraz modernizacja instalacji elektrycznej dla ogrzewania wody użytkowej
 • OSP Sobiczewy wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Sobiczewach wraz z modernizacją instalacji c.o.
 • OSP Przysypka wymiana źródła ciepła w remizie OSP w Przysypce wraz z modernizacją instalacji c.o.
 • OSP Kromszewice termomodernizacja remizy OSP w Kromszewicach
 • OSP Zalesie termomodernizacja remizy OSP w Zalesiu

Promesy na otrzymanie dofinansowania z programu "Mały Strażak" na zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń otrzymało w Wąbrzeźnie 76 jednostek OSP:

powiat aleksandrowski

 • OSP w Opoczkach
 • OSP w Sędzinie
 • OSP w Nieszawie

powiat brodnicki

 • OSP w Grzybnie
 • OSP w Zbicznie

powiat chełmiński

 • OSP w Trzebczu Szlacheckim
 • OSP w Podwiesku
 • OSP w Kijewie Królewskim

powiat golubsko-dobrzyński

 • OSP w Łubkach
 • OSP w Elgiszewie
 • OSP we Wrockach
 • OSP w Działyniu
 • OSP w Marianach
 • OSP w Świętosławiu

powiat grudziądzki

 • OSP w Świeciu nad Osą
 • OSP w Łasinie
 • OSP przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu
 • OSP w Boguszewie
 • OSP w Piaskach

powiat lipnowski

 • OSP w Mokowie
 • OSP w Krzyżówkach
 • OSP w Zadusznikach
 • OSP w Wiosce
 • OSP w Bobrownikach
 • OSP w Dobrzyniu nad Wisłą

powiat rypiński

 • OSP w Żałem
 • OSP w Stępowie

powiat toruński

 • OSP w Gronowie
 • OSP w Dobrzejewicach
 • OSP w Łubiance
 • OSP w Kuczwałach
 • OSP w Grzybnie
 • OSP w Czernikowie

powiat wąbrzeski

 • OSP w Książkach
 • OSP w Dębowej Łące
 • OSP w Ryńsku
 • OSP w Wąbrzeźnie

powiat włocławski

 • OSP w Lubominie
 • OSP w Boniewie
 • OSP w Gołaszewie
 • OSP w Zgłowiączce
 • OSP w Dębie Polskim
 • OSP w Gołębinie
 • OSP w Nasiegniewie

Zobaczcie zdjęcia:

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie