Waloryzacja emerytur 2021. Od 1 marca o ponad 4 proc. wzrosły emerytury i renty. Wyższe są także dodatki!

Jolanta Zielazna
Jolanta Zielazna
Waloryzacja emerytur 2021. Od 1 marca o ponad 4 proc. wzrosły emerytury i renty. Wyższe są także dodatki. To musisz wiedzieć! Archiwum/Sławomir Mielnik
O 4,24 proc. wzrosły od początku marca emerytury, renty i inne świadczenia płacone przez zakłady emerytalne. To efekt corocznej waloryzacji. W tym roku podwyżka świadczeń odbywa się procentowym wskaźnikiem, który wynosi 104,24.

Sprawom waloryzacji emerytur i rent poświęcony był ostatni dyżur ZUS. Na Państwa pytania odpowiadały: Monika Bernadowicz, zastępca dyrektora ds. świadczeń oraz Grażyna Mucha, główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych z oddziału ZUS w Bydgoszczy.

Grażyna Mucha, główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych z oddziału ZUS w Bydgoszczy.
Grażyna Mucha, główny specjalista z Wydziału Koordynacji Usług Świadczeń Emerytalno-Rentowych z oddziału ZUS w Bydgoszczy.
Monika Bernadowicz[/b], zastępca dyrektora ds. świadczeń.
Monika Bernadowicz[/b], zastępca dyrektora ds. świadczeń.

Oto relacja z dyżuru. Niżej zamieszczamy też kwoty dodatków i minimalnych świadczeń, obowiązujące od 1 marca.

15 marca skończę 75 lat. Emeryturę mam wypłacaną 10 marca. Dodatek pielęgnacyjny otrzymam zapewne dopiero w kwietniu. Czy za połowę marca będę miała spłaconą część dodatku?
Jeśli 75 lat kończy pani w marcu, to już z marcową emeryturą otrzyma pani dodatek i to w pełnej wysokości. Emerytura będzie zwaloryzowana wskaźnikiem 104,24 proc., a dodatek od marca wynosi 239,66 zł i jest nieopodatkowany. Nawet, gdyby kończyła pani lata ostatniego dnia marca, to już w marcowym terminie wypłaty świadczenia dostałaby pani pełną kwotę dodatku. Nie jest on dzielony, co jest korzystne dla świadczeniobiorców.

Od ponad 20 lat jestem na rencie z powodu choroby zawodowej. Byłem górnikiem, pracowałem pod ziemią. Czy obowiązują mnie ograniczenia w dorabianiu? Chciałby rozpocząć działalność gospodarczą.
W przypadku rent z tytułu choroby zawodowej obowiązują takie same kryteria dorabiania, czyli aby renta nie była zmniejszona przychód nie może przekraczać 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Obecnie to 3 820,60 zł miesięcznie.
Jednak inaczej jest w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej. Tu ważna jest zadeklarowana podstawa wymiaru składki emerytalno-rentowej. Jeśli nie zadeklaruje pan wysokiej składki, to bez ograniczenia może pan osiągać dochód z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Inaczej byłoby, gdyby miał pan już prawo do emerytury i pobierał półtora świadczenia, tzn. pełną emeryturę i połowę renty lub odwrotnie - wtedy jakikolwiek dochód, nawet 1 grosz powoduje, że traci pan prawo do zbiegu świadczeń czyli mógłby pan pobierać wyłącznie jedno z nich i dorabiać.

Jestem emerytką i z dodatkiem pielęgnacyjnym dostaję "na rękę" 2777 zł. Ile od marca mogę spodziewać się emerytury?
Emerytury i renty podwyższane są wskaźnikiem waloryzacji, który w tym roku wynosi 104,24 proc. Tak samo rośnie dodatek pielęgnacyjny. W przypadku emerytur i rent waloryzowane są świadczenia brutto i pomniejszane o zaliczkę na podatek dochodowy. Natomiast dodatek pielęgnacyjny nie jest opodatkowany. Od 1 marca wynosi on 239,66 zł.

Wiek emerytalny skończyłem w lutym, ale jestem na rencie wypadkowej. 10 lat miałam orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy, a teraz dostałem tylko częściową niezdolność. Czy, jeśli przejdę na emeryturę, należy mi się do niej dodatek z powodu wypadku przy pracy?
Dodatek do emerytury panu się nie należy, ale dopóki ma pan orzeczoną niezdolność do pracy w związku z wypadkiem - ma pan prawo do półtora świadczenia, czyli całej emerytury i połowy renty lub odwrotnie - w zależności, co jest bardziej korzystne.
Jeśli w lutym ukończył pan wiek emerytalny może złożyć wniosek o emeryturę, ale musi być rozwiązany stosunek pracy, o ile pan pracuje. Gdyby podjął pan jakiekolwiek zatrudnienie, straci pan prawo do zbiegu świadczeń, przysługiwać będzie tylko jedno.

Mam już prawo do emerytury, ale za kilka miesięcy będzie przeprowadzona waloryzacja kapitału początkowego. Gdybym na emeryturę przeszedł w lipcu, co się podobno bardziej opłaca, chyba nie stracę?
Lipiec jest korzystny do przejścia na emeryturę, ponieważ w czerwcu przeprowadza się waloryzację kapitału i składek zapisanych na koncie. Proponuję, by porozmawiał pan z doradcą emerytalnym w sali obsługi klienta. On wykona kalkulację wysokości świadczenia w obu wariantach: ile otrzymałby pan, gdyby teraz złożył wniosek emerytalny i ile może to być w lipcu.

Mąż pracował za granicą i otrzymuje emeryturę z ZUS w Opolu. Czy jest ona tak samo waloryzowana? Skończył też w lutym 65 lat i w tymże miesiącu dostał decyzję o przeliczeniu emerytury, bo był na wcześniejszej z powodu pracy w szkodliwych warunkach. Czy ta nowa wyliczona kwota jest już zwaloryzowana?
Wskaźnik waloryzacyjny dotyczy polskich świadczeń. Jeśli opolski ZUS wypłaca polskie świadczenie, to jest ono waloryzowane takim samym wskaźnikiem. Decyzja o przeliczeniu emerytury, z tego co pani mówi, została wydana przed 1 marca i świadczenie podlega waloryzacji.

Ile od 1 marca wynosi kryterium dochodowe do świadczenia uzupełniającego 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji? Jeśli do renty socjalnej płacona jest renta rodzinna, to rodzinnej nie wlicza się do tego kryterium?
Kryterium zostało podniesione do 1772,08 zł brutto. Renta rodzinna płacona przy rencie socjalnej nie jest do niego wliczana. Jeśli pobiera pani rentę socjalną, to dostanie pełną kwotę 500 plus. Od 1 marca renta socjalna wynosi 1250,88 zł.

Mąż jest niepełnosprawny, ma I grupę inwalidzką. Czy przysługuje mu dodatek uzupełniający? Otrzymuje niecałe 2 tys. zł miesięcznie emerytury.
Do świadczenia uzupełniającego, czyli tak zwanego 500 plus dla niesamodzielnych obowiązuje próg dochodowy. Świadczenie to razem z emeryturą czy rentą nie może przekraczać 1772,08 zł brutto. Jeśli, jak pani mówi, mąż ma niecałe 2 tys. zł emerytury "na rękę" oznacza to, że przekracza próg dochodowy.

Czy ZUS wysyła już emerytom PIT-y? Zawsze dostawałem w lutym, teraz nie otrzymałem do tej pory.
Wszystkie druki zostały już wysłane , najprawdopodobniej lada dzień i pan otrzyma swój PIT. Jeśli nie chce pan czekać, może podejść do najbliższej placówki ZUS i poprosić o duplikat. Powinien go pan otrzymać od ręki.

Pobieram świadczenie 500 plus dla niesamodzielnych, czy od marca dostanę podwyżkę tego dodatku?
Świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji nie podlega waloryzacji, ale do od marca wzrasta próg dochodowy, który uprawnia do pobierania tego świadczenia, z 1700 zł brutto do 1772,08 zł brutto. Wysokość świadczenia 500 plus dla niesamodzielnych ustala się jako różnicę pomiędzy kwotą 1772,08 zł a łączną kwotą pobieranych świadczeń np. emerytury, renty, dodatku mieszkaniowego, przy czym świadczenie uzupełniające nie może być wyższe niż 500 zł.

Tyle na konta dostaną emeryci w 2021 roku. Zobacz, na jakie ...

Od stycznia dostaję emeryturę w kwocie 667 zł brutto. Przepracowałam 11 lat. Na jaką podwyżkę mogę liczyć? Czytałam, że minimalna gwarantowana emerytura od marca wynosi 1250,88 zł. Czy to oznacza, że moją emerytura wzrośnie do tej kwoty?
Pani emerytura wzrośnie o wskaźnik waloryzacji 104,24 proc., czyli do kwoty 695 zł brutto. Podwyższenie do minimalnej gwarantowanej emerytury tj. 1250,88 zł otrzymają kobiety, które udowodniły co najmniej 20-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz mężczyźni, którzy udowodnili co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy

Moja emerytura wynosi obecnie 4960 zł brutto. Słyszałem, że po waloryzacji otrzymam tylko 50 zł podwyżki. Czy to prawda?
Pana emerytura zostanie zwaloryzowana wskaźnikiem waloryzacji 104,24 proc. i wyniesie ponad 5170 zł brutto. W tym roku waloryzacja jest procentowa i nie ma ograniczenia wysokości podwyżki. Jeśli np. emeryt ma emeryturę 7000 zł brutto, to po waloryzacji emerytura wzrośnie do kwoty 7296 zł brutto.

Mam minimalną emeryturę. Czy teraz dostanę podwyżkę do 1250,88 zł?
Tak. Będzie 1250,88 brutto, czyli ok. 1066,30 zł "na rękę".

Ile w tym roku wyniesie kolejowy deputat węglowy po waloryzacji?
Kwota deputatu węglowego związana jest z przeciętną detaliczną ceną węgla w poprzednim roku, a nie z waloryzacją. Od 1 stycznia 2021 r. wysokość ekwiwalentu za kolejowy deputat węglowy wynosi 1631,88 zł za rok. Transze półroczne to 815,94 zł, a miesięczne - 135,99 zł.

Jestem emerytem kolejowym, emeryturę dostaję na pierwszy dzień miesiąca. Pieniądze już dostałem, a decyzji z ZUS jak nie mam, tak nie mam. Kiedy ją dostanę?
W tym roku - podobnie, jak w ubiegłym - wysyłka decyzji waloryzacyjnych będzie połączona z wysyłką informacji o przyznaniu dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego tzw. "trzynastki". List z ZUS-u powinien pan otrzymać w kwietniu.

Mam potrącenie komornicze przy emeryturze co miesiąc w wysokości 25 proc. brutto mojego świadczenia. Od jakiej kwoty ZUS zwaloryzuje mi emeryturę?
Waloryzacji dokonamy od pełnej kwoty brutto świadczenia przed dokonaniem potrąceń. Wraz z podwyżką emerytury wzrośnie rata potrącenia komorniczego. Ustawowa gwarantowana kwota do wypłaty wynosi 916,07 zł netto.

Pobieram świadczenie przedemerytalne, czy od marca przysługuje mi podwyżka?
Tak. Świadczenia przedemerytalne również objęte są waloryzacją. Od marca kwota wzrasta z 1210,99 zł do 1262,34 zł brutto.

Kwoty minimalnych świadczeń (brutto)

 • minimalne gwarantowane: emerytura, renta z powodu całkowitej niezdolności do pracy, renta rodzinną wynoszą 1250,88 zł
 • minimalna renta z powodu częściowej niezdolności do pracy - 938,16 zł
 • świadczenie przedemerytalne - 1262,34 zł

Dodatki do emerytur i rent po waloryzacji

Od 1 marca wzrosła wysokość dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich. Aktualnie wynoszą one:

 • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie - 239,66 zł
 • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i samodzielnej egzystencji - 359,49 zł
 • dodatek dla sieroty zupełnej - 450,44 zł
 • dodatek kombatancki - 239,66 zł
 • dodatek kompensacyjny - 35,95 zł
 • dodatek do renty inwalidy wojennego - 917,58 zł
 • świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi - 239,66 zł,
 • świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR - w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 12,02 zł do 227,71 zł
 • ryczałt energetyczny - 179,81 zł

Spis Powszechny 2021: są pierwsze kary za odmowę spisania się

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie