Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA,...

  Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA, 11. stycznia 2019]

  JJ

  Gazeta Pomorska

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA]

  Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA] ©Przemyslaw Swiderski

  Egzamin zawodowy 2019. Już 10 stycznia rozpoczynają się egzaminy zawodowe 2019 w sesji zimowej. Zaliczenie go oznacza potwierdzenie kwalifikacji zawodowych. Arkusz pytań i odpowiedzi z egzaminu zawodowego 2019.
  Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA]

  Egzamin zawodowy CKE 2019 [ARKUSZE, ODPOWIEDZI i PYTANIA] ©Przemyslaw Swiderski

  Egzamin zawodowy ma za zadanie potwierdzić kwalifikacje zawodowe. Ocenia poziom opanowania przez zdającego wiadomości i umiejętności potrzebnych do wykonywania określonego zawodu.


  TUTAJ ODPOWIEDZI Z EGZAMINU ZAWODOWEGO 2019  Egzamin zawodowy 2019 [terminy]


  Harmonogram egzaminu zawodowego 2019 - sesja zimowa
  • 10 stycznia 2019 - część pisemna
  • 9 stycznia - model d
  • od 11 stycznia do 16 lutego 2019 model „w”, „wk” i „dk”


  Egzamin zawodowy 2019 [ARKUSZE]


  Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎
  • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎


  Egzaminy zawodowe 2019 [ROZWIĄZANIA, PYTANIA, ODPOWIEDZI Z 10 STYCZNIA 2019]


  Zdający na egzaminie z części pisemnej może korzystać z kalkulatora prostego.

  Osoba:
  • który nie przystąpił do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub odpowiedniej części tego egzaminu w wyznaczonym terminie,
  • którego część pisemna lub część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie została unieważniona,
  • który nie uzyskał wymaganej do zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie liczby punktów z danej części tego egzaminu


  Część praktyczna egzaminu zawodowego 2019 trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut (czas trwania części praktycznej egzaminu jest określony w informatorze o egzaminie z każdej kwalifikacji).

  Część praktyczna egzaminu jest przeprowadzana według modelu (formy):
  • w – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa,
  • wk – gdy rezultatem końcowym jest wyrób lub usługa uzyskana z wykorzystaniem komputera,
  • d – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja,
  • dk – gdy jedynym rezultatem końcowym jest dokumentacja uzyskana z wykorzystaniem komputera.


  Egzamin zawodowy 2019 [sesja letnia]


  Część pisemna - 18.06.2019
  Część praktyczna: MODEL d - 17.06.2019
  Część praktyczna: MODEL w, wk i dk - od 21.06.2019 do 4.07.2019
  Sesja wyłącznie dla kwalifikacji: Z.22, MS.20 oraz Z.23, MS.21 (technik pożarnictwa; 2019 Maj)

  Część pisemna egzaminu zawodowego 2019 przeprowadzana jest w formie testu pisemnego, z wykorzystaniem elektronicznego systemu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub z wykorzystaniem arkuszy egzaminacyjnych i kart odpowiedzi. Test pisemny składa się z 40 zadań testowych wielokrotnego wyboru z jedną poprawną odpowiedzią.

  Część praktyczna egzaminu zawodowego 2019 potwierdzającego kwalifikacje zawodowe trwa pomiędzy 120 a 240 minut. Nie może być ani krótsza, ani dłuższa. Polega na wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym. Czas trwania egzaminu dla konkretnej specjalizacji jest szczegółowo omówiony na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Na zapoznanie się z arkuszem egzaminacyjnym oraz wyposażeniem stanowiska egzaminacyjnego zdający ma 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu zawodowego.


  Matura 2018 z polskiego w 6 LO w Bydgoszczy.

  Czytaj treści premium w Gazecie Pomorskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze (3)

  Dodaj komentarz
  Wszystkie komentarze (3) forum.pomorska.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej
  12 Tenorów i wielkie przeboje tysiąclecia w Bydgoszczy!

  12 Tenorów i wielkie przeboje tysiąclecia w Bydgoszczy!

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego