Emerytura Plus - kiedy wypłata "trzynastki" 2019? Jako rolnik z KRUS też dostanę?

StrefaAGRO
pixabay
Trzynastka dla emerytów i rencistów coraz bliżej. Sejm przyjął 4 kwietnia projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym - Emerytura Plus. Emerytury - zwłaszcza z KRUS - nie należą do wysokich, więc szczególnie rolnicy cieszą się na dodatkową wypłatę tego świadczenia. Sprawdzamy, ile dostanie emeryt i rencista ZUS oraz KRUS oraz kiedy spodziewać się przelewu lub listonosza z pieniędzmi. Komu przysługuje takie świadczenie?

Emerytura Plus, czyli trzynastka dla emerytów i rencistów - kiedy i ile na rękę dostaniemy?

Projekt ustawy zakłada, że wypłata nastąpi w maju 2019 roku, w terminie, kiedy zazwyczaj jest wypłacana renta lub emerytura. Każdy emeryt i rencista (łącznie ok. 9,72 mln osób) dostanie Emeryturę Plus w wysokości minimalnej emerytury, która obecnie wynosi 1,1 tys. złotych brutto (po waloryzacji 1 marca 2019). W praktyce do rąk emerytów i rencistów (czyli netto) trafi 888,25 zł.

 • 4 kwietnia Sejm przyjął projekt ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r.
 • Senat RP przyjął ustawę 12 kwietnia (bez poprawek). **
 • 23 kwietnia ustawę podpisał prezydent.

Kiedy wypłata trzynastej emerytury w KRUS?

Pani Zofia, mieszkanka okolic Radziejowa, z niecierpliwością czeka na wypłatę dodatkowej emerytury. Swoją "trzynastkę" zamierza przeznaczyć na masaże kręgosłupa. Z kolei pani Emilia z gminy Tuchola planuje wymienić stare meble w pokoju. Emerytura Plus trafi na ich konta w dniu, kiedy dostają zwyczajowo swoją emeryturę, czyli np. w przypadku obu pań - jak przekazały - powinno to być 10 maja.

14 marca mieszkanka podbydgoskiej wsi pochwaliła się, że na koncie ma już dodatkową emeryturę, podobnie jej mąż.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przekazuje, że jednorazowe świadczenie pieniężne, czyli tzw. "trzynastkę" wypłaci w majowych terminach płatności emerytur i rent. "W przypadku emerytur i rent wypłacanych kwartalnie ww. świadczenie zostanie wypłacone w lipcowych terminach płatności".
________________________________________
"Jednorazowe świadczenia pieniężne czyli tzw. Emeryturę + otrzyma każdy emeryt pobierający emeryturę zarówno z ZUS, KRUS, jak i mundurową", zapowiadała Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które przygotowało taki projekt. To samo dotyczy rencistów.

Co z osobami pobierającymi emerytury pomostowe, świadczenia i zasiłki przedemerytalne, renty socjalne, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne oraz renty inwalidów wojennych i wojskowych? Im również obiecuje się Emeryturę Plus.

- Z radością mogę powiedzieć, że Rada Ministrów przyjęła projekt dotyczący programu - przekazał 26 marca podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki. - Emerytura Plus to wyraz ogromnej wdzięczności. To nie prezent, to jest coś co ma poprawić emerytów los. To oni odbudowywali Polskę, wychowali nas i to jest coś, co trzeba docenić, że kładli fundamenty pod wolną Polskę - przemawiał Morawiecki.

Ile osób otrzyma w 2019 roku Emeryturę Plus - wypłatę trzynastek dla emerytów i rencistów?

Emerytura Plus jednorazowo trafi w 2019 roku do ponad 9,72 mln osób. W tym gronie jest 6,94 mln emerytów i 2,62 mln rencistów. Łącznie na wypłatę "trzynastki" potrzeba 10,7 mld złotych. Skąd rząd zamierza wziąć te pieniądze? "Jednorazowe świadczenie pieniężne zostanie sfinansowane w ramach zwiększonych wpływów do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Funduszu Emerytur Pomostowych i Funduszu Pracy oraz w ramach środków pozostających w dyspozycji pozostałych dysponentów poszczególnych części budżetowych", czytamy na stronie resortu.

 • 8200 tys. - emerytury i renty z pozarolniczego systemu ubezpieczeń społecznych,
 • 101 tys. - zasiłki i świadczenia przedemerytalne,
 • 282 tys. - renty socjalne,
 • 1141 tys. - emerytury i renty z KRUS

Jest spore grono ludzi, którzy otrzymują emerytury zarówno z KRUS, jak i ZUS. Co w takim przypadku? Jeśli prawa do świadczeń zbiegają się i są wypłacane przez 2 organy, decyzję wyda i pieniądze wypłaci ZUS. "W takim przypadku osobie uprawnionej przysługiwać będzie jedno jednorazowe świadczenie pieniężne". Jedna Emerytura+ przysługiwać będzie również do renty rodzinnej, do której uprawniona jest więcej niż jedna osoba.

Przeczytaj też: Emerytura z KRUS i ZUS - czy można pobierać jednocześnie? Od czego zależy jej wysokość?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada jednak, że "ustawa wejdzie tak, aby móc wypłacić świadczenia, których termin wypłaty wypada 1 maja (w dzień wolny od pracy). Pierwsze wypłaty nastąpią więc 30 kwietnia".

Czy trzeba złożyć wniosek o dodatkową wypłatę emerytury?
Nie trzeba składać wniosku. Emerytura Plus zostanie wypłacona z urzędu, w formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Czyli jeśli przynosi nam ją listonosz, to tak będzie również z "trzynastką".

Emerytura+ nie będzie także wliczana do dochodu, o którym mowa w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, ustawie o pomocy społecznej i ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Oficjalnym celem wprowadzenia jednorazowego świadczenia pieniężnego, obok pomocy dla emerytów i rencistów, ma być w szczególności zmniejszenie różnic majątkowych w społeczeństwie, tak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy. "W planach mamy, by podobne świadczenie wypłacić również w 2020 roku" - zapowiada na swojej stronie ministerstwo.

Kto dostanie Emeryturę Plus?

Ustawa w art. 2.2 mówi o tym, że jednorazowe świadczenie pieniężne przysługuje osobom, które 30 kwietnia 2019 r. mają prawo do:

 1. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a i b ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2017 r. poz. 2193 oraz z 2019 r. poz. 39),
 2. świadczeń z ubezpieczenia emerytalno-rentowego, o których mowa w art. 18 pkt 1– 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2019 r. poz. 299 i 303),
 3. świadczeń, o których mowa w art. 12 i art. 16 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2018 r. poz. 276),
 4. świadczeń, o których mowa w art. 2 pkt 1 lit. a–c ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2019 r. poz. 289),
 5. świadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. a–c, oraz miesięcznych kwot, o których mowa w art. 15c ust. 3, art. 22a ust. 3 i art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2019 r. poz. 288),
 6. emerytur i rent, o których mowa w art. 3 pkt 1–3 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 39),
 7. rent, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6–8 oraz art. 49, art. 50 i art. 52 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1376 i 1669),
 8. rent, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 i 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. z 2013 r. poz. 737 oraz z 2018 r. poz. 2245),
 9. renty socjalnej, o której mowa w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1340 i 1669),
 10. świadczenia przedemerytalnego i zasiłku przedemerytalnego, o którym mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2148 oraz z 2019 r. poz. 39),
 11. świadczenia, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych (Dz. U. poz. 1824, z 2010 r. poz. 1465 oraz z 2011 r. poz. 696),
 12. okresowej emerytury kapitałowej, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 926),
 13. emerytury, o której mowa w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
 14. świadczenia, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 128),
 15. okresowej emerytury rolniczej, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 637 oraz z 2017 r. poz. 38),
 16. rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 2019 r. o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym (Dz. U. poz. 303)

Emerytura PLUS, czyli majowa "trzynastka" według eksperta:

Komentarz na ten temat przygotował w marcu Jeremi Mordasewicz, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan. Pisze on m.in. o tym, że "Jednorazowy zasiłek, choć tak kosztowny, nie rozwiązuje problemu najniższych świadczeń emerytalnych i rentowych. Pochłania natomiast środki, które przyniosłyby większe korzyści, gdyby zostały przeznaczone na ochronę zdrowia i opiekę nad osobami niesamodzielnymi. Dzięki poprawie jakości opieki zdrowotnej moglibyśmy dłużej i produktywniej pracować, dzięki czemu wzrosłyby dochody zarówno pracowników jak i emerytów (wysokość emerytury jest pochodną wysokości wynagrodzeń i długości pracy). Rozwój instytucji opieki nad osobami niesamodzielnymi przyniósłby korzyści emerytom, którzy takiej opieki potrzebują, a jednocześnie opiekunom, zazwyczaj kobietom, które często rezygnują przedwcześnie z pracy, nie mogąc pogodzić obowiązków zawodowych i rodzinnych.

Jeremi Mordasewicz jest zdania, że "jednorazowe zasiłki podważają wiarę w stabilność systemu ubezpieczeniowego i przewidywalność świadczeń. U jednych osób rozbudzają oczekiwania na podobne zasiłki w przyszłości, u drugich zaś obawy o bankructwo systemu i redukcję wypracowanych świadczeń w przyszłości. W obu przypadkach osłabiają motywację do pracy i rzetelnego opłacania składek emerytalnych i rentowych" [źródło" konfederacjalewiatan.pl].
___________________________________
Przypominamy: W środę 3 kwietnia pierwszym punktem w harmonogramie obraz Sejmu RP było pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów w 2019 r. Po pierwszym czytaniu i burzliwej dyskusji pojawił się wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Zdecydowana większość, bo aż 371 posłów było temu przeciwnych, 6 było za, 16 wstrzymało się od głosu. Po II czytaniu skierowano projekt ponownie do Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w celu przedstawienia sprawozdania. Komisja wnioskowała o odrzucenie poprawek.

_____________________________
Agro Pomorska odcinek 58

Wideo

Komentarze 29

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość

krzyki kto komu dał a kto powinien dać... Zwróćcie lepiej uwagę na przybyszów za wschodniej granicy, którzy wyciągają nasze polskie pieniądze, na dotacje za mieszkania, na dotacje do zatrudniania, na stypendia w szkołach, na stypendia na uczelniach, na 500 , na emerytury, nawet "mama ". Socjal im wypłacany czy pracodawcom, uczelniom, szkołom, jest wyższymi kwotami niż kwoty dla naszych rodaków!

G
Gość
, Wolski:

TO JEST KORUPCJA POLITYCZNA!!! DAJE MOJE, TWOJE, PIENIADZEKTORE CI SIE NALEZA! A CO JESZCZE MOWI? JAK WYGRAMY WYBORY TO CO ROKU BEDZIEMY PLACIC! Niedoczekanie karakanie, kurduplu twoje! Chociaz glodem bede przymieral ale na tego pajaca nigdy nie ZAGLOSUJE!

Ja tak samo

O
Ojciec 4 dzieci wychwanych

Ewil nie masz racji. Kobieta która wychowala 3_4 a moze i więcej dzieci to na pracowala się więcej niż nie który facet. Jedynie oni nie umieją tego docenić. Facet przyniesie do domu nędzne grosze a wymagania ma jak szlachta.

O
Opiekun

Chciałbym wiedzieć czy osoba pobierajaca świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym też otrzyma 13

A
Andy

W Grecji tez tak rozdawali na lewo i prawo.Dodatki do wszystkiego co się dało.No i Grecja ma teraz duży problem.Ale wszystko przed nami.Jak to mówi polskie przysłowie Polak mądry po szkodzie

k
kojo

Gość to durnen

j
jojo

I do dla gościa jesteś durniem

E
Emerytura

Co dzieje sie ze składkami osob zmarłych .Sola w oku nie ktorym renty rodzinne to 80 proc świdczenia dosłownie grosze i to opodatkowane do 25 roku Składki odprowadzane do ZUS to sa realne pieniadze ściagane każdego miesiaca przez państwo to 38 proc pensji a emerytura to moze jak dożyje Mam 40 lat pracy mąż zmarł mając 30 lat skladkowych ja dostałam 4 tys na pogrzeb i tyle pozostałe pieniadze poszły na 500 emerytury dla matek ja by godnie pochowac bliska mi osobe musiałam brać kredyt .Składki osób zmarłych powinny być dziedziczone przez ich najbliższych co stanie sie z moimi składkami jak umrę pójda na pałace zusowskie i płacę i nagrody tych u władzy a sierotom zostanie spłacać kredyt za pogrzeb

B
Bumerang

Napewno dostanie ją ŚWINIA.

E
Ewik

Ja pytam, kopieta ktora nie skalala sie praca a ma emeryture po mezu i nie miszkala z nim powinna otrzymywac po nim rente rodzinna DLA CZEGO.Ja pracowalam 41lat i mam mniej

W
Wolski

TO JEST KORUPCJA POLITYCZNA!!! DAJE MOJE, TWOJE, PIENIADZEKTORE CI SIE NALEZA! A CO JESZCZE MOWI? JAK WYGRAMY WYBORY TO CO ROKU BEDZIEMY PLACIC! Niedoczekanie karakanie, kurduplu twoje! Chociaz glodem bede przymieral ale na tego pajaca nigdy nie ZAGLOSUJE!

R
Renciści

Nie zabierajcie podatku od rencistów i emerytów....!!

A
Antoś

Ta dodatkowa emerytura to nie datek. Emeryci pracowali całe życie i zarobili te pieniądze. W końcu ktoś o nich pomyślał i zrobił tak że pieniądze do nich wracają.

G
Gość

To jest korupcja polityczna. ........... dam wam trochę grosza tylko wybierzcie mnie następna kadencję. No to barany przemyślcie to.

G
Gość

ludize opamiętajcie się tak głupich zagrywek wyborczych , to tylko w Eskobarze

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3