Nagrody Marszałka 2017 rozdane [zdjęcia]

online
Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w poniedziałek (19 czerwca) w CKK Jordanki w Toruniu.
Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w poniedziałek (19 czerwca) w CKK Jordanki w Toruniu. Grzegorz Olkowski
Gala Nagród Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyła się w poniedziałek (19 czerwca) w CKK Jordanki w Toruniu.

Nagrody i wyróżnienia przyznano w 13 kategoriach. Wśród laureatów są w sumie 23 zasłużone osoby, zespoły i instytucje, wręczono również 46 wyróżnień, a także wyróżnienie specjalne dla Portu Lotniczego Bydgoszcz za wprowadzenie oraz rozwój połączeń do węzła transportowego we Frankfurcie. Nagrodę za całokształt działalności otrzymała Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej Capella Bydgostiensis.

Wśród nagrodzonych znaleźli się także między innymi: Firma Damix z Rypina, Przedsiębiorstwo „Chemirol” z Mogilna, Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku, profesor Andrzej Kola, Anna i Adam Filipscy z orkiestrą „Campanella” z Cekcyna, Sławomir Wierzcholski, liderzy zespołów personelu medycznego w Szpitalu Miejskim w Toruniu, Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia, Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia oraz Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska.

Pełna lista nagrodzonych:

KATEGORIA: GOSPODARKA

 • Damix Sp. z o.o. – za stworzenie opracowań konstrukcji nowoczesnych wózków sklepowych oraz wdrożenie innowacyjnych technologii w ich produkcji.
 • Adam Marszałek, prezes Towarzystwa Azji i Pacyfiku – za rozwijanie kontaktów gospodarczych z Chinami.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Sejmik Gospodarczy Województwa Kujawsko-Pomorskiego – za udział w kształtowaniu polityki gospodarczej regionu i działania na rzecz wzrostu konkurencyjności gospodarczej województwa.
 • Jacek Rutkowski, prezes zarządu komplementariusza (Mat-Bud Sp. z o. o.) w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Mat Bud sp. z o.o. Spółka Komandytowa (Rozgarty, powiat toruński) – za podejmowanie nowych inwestycji, realizację przedsięwzięć zwiększających poziom innowacyjności i konkurencyjności regionu oraz sprzyjających generowaniu nowych miejsc pracy, a także za działalność prospołeczną.
 • Klinika Uzdrowiskowa „Pod Tężniami” im. Jana Pawła II, Spółdzielnia Usług Medycznych w Ciechocinku – za całokształt działalności w branży lecznictwa uzdrowiskowego.
 • Vivid Games S.A. (Bydgoszcz) – za sukces w branży produkcji i dystrybucji gier na urządzenia mobilne.

KATEGORIA: FUNDUSZE UNIJNE

 • Zespół Opieki Zdrowotnej Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brodnicy im. Rafała Czerwiakowskiego – za modernizację i rozbudowę Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy.
 • Powiat Włocławski – za budowę Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych „Jaś” i „Małgosia” w Brzeziu i stworzenie przyjaznych warunków do wychowywania i usamodzielniania się mieszkających tam dzieci.

KATEGORIA: ROLNICTWO I ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe ,,Chemirol” Sp. z o.o. z Mogilna – za 20–letnią działalność na rzecz organizacji obsługi rolnictwa nie tylko w regionie ale także w kraju i za granicą.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Franciszek Złotnikiewicz, dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku – za działania instytucji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej i retencji wodnej w regionie, w tym inwestycje związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych.
 • Lidia i Andrzej Galikowscy, właściciele Gospodarstwa Agroturystycznego i Stajni Nadolnik (powiat tucholski) – za wykorzystanie funduszy unijnych i poszerzenie profilu prowadzonego gospodarstwa rolnego o bogatą ofertę agroturystyczną.
 • Ewa i Marek Mieruszewscy, właściciele gospodarstwa Agroturystycznego Gacanek w Wielkich Budziskach (powiat tucholski) – za rozwój alternatywnych źródeł dochodu na obszarach wiejskich i prowadzenie docenianego przez turystów gospodarstwa agroturystycznego oraz Regionalnej Galerii Sztuki, promującej prace gospodarzy i twórców z Borów Tucholskich.

KATEGORIA: DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA I ZAANGAŻOWANIE NA RZECZ DRUGIEGO CZŁOWIEKA

 • Fundacja Ducha na Rzecz Rehabilitacji Naturalnej Ludzi Niepełnosprawnych z Torunia – za realizację projektu rewitalizacyjnego i stworzenie nowoczesnego ośrodka rehabilitacyjnego dla blisko 300 niepełnosprawnych podopiecznych.
 • Ewa i Ryszard Kruzińscy – za organizację corocznych ,,Letnich Pikników Integracyjnych dla Osób Niepełnosprawnych” z powiatu rypińskiego.
 • Grzegorz Kaczmarek – za organizację Inowrocławskiego Koncertu Charytatywnego Serca Granie

Wyróżnienia otrzymują:

 • Wioletta Krzysztoforska, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Tłuchowie (powiat lipnowski) – za szeroką działalność społeczną na rzecz osób w różnym wieku i z rozmaitych środowisk, organizację życia kulturalnego oraz angażowanie dzieci i młodzieży w życie społeczne Tłuchowa.
 • Bożena Sałacińska, przewodnicząca Rady Słuchaczy Kazimierzowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz przewodnicząca Kujawsko-Pomorskiej Delegatury Obywatelskiego Parlamentu Seniorów – za działalność na rzecz społeczności senioralnej i jej integrację, dzięki której Uniwersytetu Trzeciego Wieku, działający w strukturach bydgoskiego UKW należy do wiodących w regionie.
 • Artur Krajewski – za wyjątkowe zaangażowanie w działalność społeczną na rzecz mieszkańców powiatu nakielskiego, podejmowanie wielu cennych inicjatyw na rzecz środowiska lokalnego oraz skuteczne zachęcanie innych do działań prospołecznych.
 • Fundacja DW#43 – za działalność charytatywną na rzecz żużlowców, którzy ulegli wypadkom podczas zawodów.

KATEGORIA: INNOWACYJNE METODY STOSOWANE W ZAKRESIE ROZWOJU I PROMOCJI MIAST I OBSZARÓW WIEJSKICH

 • Fundacja Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku – za stworzenie multimedialnego muzeum poświęconego błogosławionemu księdzu Jerzemu Popiełuszce
 • Andrzej Klonecki, prezes Fundacji Hodowców Polskiej Białej Gęsi – za realizację kampanii społecznej „Gęsina nie tylko na św. Marcina”.

Wyróżnienie otrzymuje:
Lucyna Talaśka-Klich (Bydgoszcz) – za organizację Forum Rolniczego Gazety Pomorskiej, największej tego typu imprezy w regionie, podczas której rozstrzygane są plebiscyty na Sołtysa Roku oraz Rolnika Roku.

KATEGORIA: NAUKA, BADANIA NAUKOWE, POSTĘP TECHNICZNY
Prof. Andrzej Kola, emerytowany profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za całokształt działalności naukowej w zakresie archeologii.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Zespół Badawczy Instytutu Geografii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego: dr Maria Dombrowicz (koordynator zespołu), dr hab. Zbigniew Śnieszko, prof. UKW, dr Mirosław Rurek, mgr Paweł Twaróg – za dokumentację przyrodniczą wąwozu Goły Jon dla potrzeb utworzenia obiektu geoturystycznego w sąsiedztwie gmin Śliwice i Cekcyn w powiecie tucholskim.
 • Zespół Badawczy Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: dr hab. Włodzimierz Karaszewski, prof. UMK (kierownik zespołu), prof. dr hab. Ewa Siemińska, dr hab. inż. Małgorzata Jaworek, prof. UMK, dr Leszek Czaplewski, dr Marcin Kuzel, mgr Magdalena Kuczmarska – za opracowanie naukowe pt. „Bezpośrednie inwestycje zagraniczne
 • w wybranych województwach Polski – analiza porównawcza” oraz raport dotyczący bezpośrednich inwestycji zagranicznych w województwie kujawsko-pomorskim.
 • Zespół Fotoniki i Inżynierii Kwantowej Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy: dr hab. Sylwia Zielińska-Raczyńska, prof. nadzw. UTP (kierownik), mgr inż. David Ziemkiewicz, prof. dr hab. Gerard Czajkowski – za działalność publikacyjną i wydawniczą w badaniach podstawowych w dziedzinie spintroniki i fizyki ciała stałego, wyprzedzających wdrożenie nanotechnologicznych elementów optoelektronicznych.
 • Dr hab. Elżbieta Szczurko, adiunkt na Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy – za projekt badawczy „Pasja w twórczości polskich kompozytorów XX i początku XXI wieku na tle historii gatunku”.
 • Dr n. med. Mariusz Kowalewski, adiunkt na Wydziale Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika – za cykl 33 anglojęzycznych publikacji naukowych z dziedziny kardiologii interwencyjnej, kardiochirurgii i chirurgii klatki piersiowej, które zmieniły światowe wytyczne postępowania w chorobie wieńcowej i wadach serca.

KATEGORIA: EDUKACJA
Anna i Adam Filipscy wraz z orkiestrą „Campanella” z Cekcyna (powiat tucholski) – za utworzenie muzycznego centrum Borów Tucholskich oraz wieloletnią konsekwentną i zaangażowaną pracę z dziećmi i młodzieżą.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Malwina Rouba, naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Toruniu – za opracowanie i wydanie książki „Bajki i legendy powiatu toruńskiego, czyli powiatowe czary-mary”.
 • Technikum Elektroniczne im. Wojska Polskiego w Bydgoszczy – za zajęcie I miejsca w XIX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2017 w kategorii Ranking Techników 2017.
 • Anna Maćkowska, dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 w Nakle nad Notecią – za aktywną działalność edukacyjną i organizacyjną na rzecz szkoły, w tym zawiązanie współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie i Fundacją Potulicką oraz utworzenie przy szkole Stowarzyszenia „Razem Raźniej”.
 • Ks. Jacek Kędzierski, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza we Włocławku – za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 • Bogusław Rafał Ziółkowski, artysta-malarz – za dydaktyczno-wychowawcze oddziaływanie poprzez sztukę na dzieci, młodzież i dorosłych w Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku w powiecie toruńskim.
 • Anna Stawikowska, nauczyciel oligofrenopedagog w Zespole Szkół nr 26 w Toruniu – za nowatorskie metody pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
 • Robert Feter, Anna Kaniewska-Kwiatkowska, Monika Lamka-Czerwińska, nauczyciele Zespołu Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku – za projekt edukacyjny „Włocławska zapomniana ulica”.

KATEGORIA: KULTURA

 • Sławomir Wierzcholski, muzyk (Toruń) – za trzydziestopięcioletnie aktywne współtworzenie i kreowanie polskiego pejzażu muzycznego.
 • Marian Dorawa, muzyk, organista, muzykolog (Toruń) – za prowadzenie działalności dokumentacyjnej zabytkowych instrumentów oraz zainicjowanie Świętojańskiego Festiwalu Organowego.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Tymon Markowski, fotoreporter (Bydgoszcz) – za wykonanie projektu fotograficznego pt. „Flow” oraz wydanie książki fotograficznej o takim samym tytule, promującej region, dzięki oryginalnej wizji artystycznej autora.
 • Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy – za stworzenie Szlaku Wody Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy.
 • Marian Przybylski, regionalista, prezes Towarzystwa Miłośników Miasta Strzelna – za 40-letnią pracę twórczą i społeczną na rzecz Ziemi Mogileńskiej, Kujaw Zachodnich i pogranicza kujawsko-wielkopolskiego oraz promocji dziedzictwa kulturowego tego regionu.
 • Magdalena Cynk-Mikołajewska, kompozytorka, prezes Pomorskiego Towarzystwa Muzycznego (Toruń) – za organizację wydarzeń muzycznych oraz artystycznych projektów edukacyjnych tj.: „Pięciolinia dla Papieża”, Koncerty in memoriam, Ogólnopolski Konkurs Kompozytorski im. Piotra Perkowskiego i wiele innych.
 • Rafał Gorzycki, muzyk jazzowy, kompozytor (Bydgoszcz) – za wydanie trzech znakomicie przyjętych albumów: „Syriusz”, „Playing” oraz „Nothing”.

KATEGORIA: OCHRONA ZDROWIA

 • dr n. med. Małgorzata Całbecka, dr n. med. Grzegorz Charliński, Aleksandra Urban (liderzy zespołów personelu medycznego Specjalistycznego Szpitala Miejskiego im. M. Kopernika w Toruniu) – za stworzenie Banku Macierzystych Komórek Krwiotwórczych i ośrodka przeszczepowego szpiku oraz pierwszy w Kujawsko-Pomorskiem autologiczny przeszczep szpiku
 • dr hab. Maciej Słupski, kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy – za stworzenie i uruchomienie w Szpitalu Jurasza programu transplantacji wątroby.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Mieczysław Kwiatkowski, prezes Koła Miejskiego Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków w Inowrocławiu – za działania profilaktyczne i edukację dotyczącą cukrzycy oraz wsparcie chorych na cukrzycę.
 • prof. dr hab. Zbigniew Włodarczyk, kierownik Kliniki Transplantologii Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy (kierownik zespołu); dr hab. Maciej Słupski, kierownik Kliniki Chirurgii Wątroby i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dra A. Jurasza w Bydgoszczy;
 • dr Piotr Jarzemski, ordynator Oddziału Urologicznego Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 im. dra J. Biziela w Bydgoszczy; dr Aleksandra Woderska, regionalny koordynator pobierania i przeszczepiania narządów Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantologii Poltransplant – za przeszczepienie krzyżowe nerek.

KATEGORIA: SPORT
Regionalne Towarzystwo Wioślarskie LOTTO-Bydgostia Bydgoszcz – za całokształt działalności.
Team Le Soleil MKS AXEl Toruń, grupa łyżwiarstwa synchronicznego – za sukcesy podopiecznych w zawodach rangi krajowej i międzynarodowej.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Aneta Szczepańska, trenerka kadry narodowej seniorek i zespołu MKS „Olimpijczyk” Włocławek w judo – za doprowadzenie drużyny judoczek do mistrzostwa Europy w 2016 roku w Kazaniu i wicemistrzostwa świata w 2015 roku w Astanie.
 • Wojciech Kaczmarek, promotor i animator piłki siatkowej - za organizację turnieju siatkówki plażowej „Plaża Gotyku” rozgrywanego co roku na toruńskim Rynku Nowomiejskim.
 • Jarosław Gryckiewicz, działacz sportowy oraz założyciel i prezes Fundacji Pomocy Społecznej „Okruszek Szczęścia” – za całokształt działalności organizacyjnej w dziedzinie piłki nożnej, futsalu i piłki nożnej plażowej w Toruniu.

KATEGORIA: OCHRONA ŚRODOWISKA
Dr hab. Adam Adamski, kierownik Muzeum Przyrodniczego Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu – za organizację Międzynarodowego Festiwalu Fotografii i Filmu Przyrodniczego „Sztuka Natury”.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Ogród Zoobotaniczny w Toruniu – za upowszechnianie edukacji przyrodniczoekologicznej na rzecz ochrony środowiska naturalnego, poprzez organizację praktycznych zajęć edukacyjnych.
 • Leśny Park Kultury i Wypoczynku Sp. z o. o. w Myślęcinku – za prowadzenie działań na rzecz rozwoju aktywności kulturalnej i sportowej na obszarach przyrodniczych.

KATEGORIA: BUDOWA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
Wiesława Alichniewicz – za aktywizowanie społeczności seniorów w powiecie tucholskim i kreowanie inicjatyw lokalnych zarówno na rzecz seniorów, jak i realizowanych przez tę grupę wiekową w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tucholi.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Andrzej Dargacz, prezes zarządu Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, oddział w Inowrocławiu im. Karola Kopcia – za inicjatywę reaktywowania w szkołach inowrocławskich Szkolnych Kół Turystyczno-Krajoznawczych oraz działania promujące walory turystyczne i historyczne regionu.
 • Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych – za aktywne działania na polu budowy społeczeństwa obywatelskiego m.in. poprzez realizację działań zmierzających do aktywnego udziału obywateli w życiu swojego środowiska poprzez udział w: konsultacjach, tworzenie środowiskowych modeli wsparcia, umacnianie partnerskich relacji z samorządami itp.
 • Społeczne Ognisko Artystyczne ,,Wrzosy” w Toruniu – za szczególny wpływ na integrację mieszkańców nie tylko toruńskiej dzielnicy ,,Wrzosy”, ale i całego miasta – w ciągu 26 lat działalności z zajęć artystycznych ogniska skorzystało ponad 4 tysiące osób, wielu mieszkańców uczestniczyło także w imprezach otwartych.

KATEGORIA: PROMOCJA WOJEWÓDZTWA

 • Firma HiFly – za promocję województwa i organizację Regionalnej Fiesty Balonowej podczas Święta Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 • Zespół Pieśni i Tańca Ziemia Bydgoska – za działalność promującą województwo i Miasto Bydgoszcz w kraju i za granicą.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Henryk Miłoszewski, prezes Oddziału Miejskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego im. Mariana Sydowa w Toruniu – za działania na rzecz upowszechniania krajoznawstwa oraz budowy tożsamości regionalnej województwa kujawsko-pomorskiego.
 • Tadeusz Kreps, prezes Ogólnopolskiego Społecznego Stowarzyszenia „Misja Pojednania” z siedzibą w Ciechocinku – za promocję województwa w kraju i za granicą w oparciu o działalność Stowarzyszenia „Misja Pojednania”, wyrosłego na gruncie społeczno-kombatanckiej organizacji „Rodzina Wsterplatczyków Hubalczyków” działającej przy Sanatorium „Gracja” w Ciechocinku.
 • Piotr Majewski, popularyzator astronomii (Toruń) – za upowszechnianie astronomii jako dziedziny nierozłącznie związanej z województwem kujawsko-pomorskim, poprzez prowadzenie kanału Radio-teleskop.pl na portalu YouTube.
 • Michał Gronowski, założyciel grupy The Runners Świecie – za organizację imprez biegowych z cyklu „Bieg Rycerski” i budowę wizerunku miasta, powiatu i regionu jako miejsc rozwijających sport.
 • Dr Krzysztof Osiński, pracownik Instytutu Pamięci Narodowej (Bydgoszczy) – za upowszechnianie w kraju i w regionie własnych, wieloaspektowych badań naukowych nad historią najnowszą Kujaw i Pomorza, budowanie lokalnego patriotyzmu i tożsamości regionalnej oraz przyczynianie się do integracji województwa i jego mieszkańców.

KATEGORIA: CAŁOKSZTAŁT DZIAŁALNOŚCI
Orkiestra Kameralna Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy Capella Bydgostiensis – za całokształt 55-letniej twórczej działalności w dziedzinie kultury i sztuki promującej województwo kujawsko-pomorskie w kraju i za granicą.

Wyróżnienia otrzymują:

 • Dr Monika Dąbkowska i dr inż. Paweł Grzegorz Dąbkowski – za realizację szeregu działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych w powiecie toruńskim.
 • Edward Ossowski, prezes Zarządu Żegluga Bydgoska Sp. z o.o. – za działania na rzecz rewitalizacji dróg wodnych w województwie kujawsko-pomorskim oraz upowszechnianie wiedzy na temat gospodarki wodnej.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE OTRZYMUJE:
Port Lotniczy Bydgoszcz S.A. – za wprowadzenie oraz systematyczny rozwój połączeń do ważnego europejskiego węzła transportowego we Frankfurcie, które zwiększają dostępność komunikacyjną regionu, przynoszą korzyści gospodarcze oraz wspomagają rozwój turystyki.

Pośpieszny do Kultury - odcinek 2.

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie