Pieniądze z funduszy unijnych dla młodych rodzin

Materiał informacyjny RPO
Rodziny z regionu będą mogły korzystać z marszałkowskiego wsparcia na organizację opieki nad maluchami do trzeciego roku życia.

Można będzie otrzymać środki dzięki marszałkowskiemu wsparciu na pokrycie kosztów zatrudnienia niani lub pobytu dziecka w żłobku. Wsparcie z naszego Regionalnego Programu Operacyjnego trafi też na tworzenie nowych miejsc w żłobkach
i klubach dziecięcych oraz szkolenie niań i opiekunów.

Ponad 70 miejsc w żłobkach, gaj z alpakami, królikami, świnkami morskimi, labiryntami, ogródek sensoryczny, wykwalifikowana i przyjazna kadra, setki zadowolonych rodziców oraz dzieci - tak wygląda żłobek prowadzony przez Stowarzyszenie Dorośli-Dzieciom w Sępólnie Krajeńskim. Dzięki jego działalności setki rodziców mogły wrócić na rynek pracy otrzymując bezpłatnie miejsce w żłobku.

Wszystko zaczęło się od inicjatywy rodziców. - To było działanie oddolne. Rodzice napisali petycję z prośbą o utworzenie żłobka - wspomina Danuta Daszkiewicz. - Nasze stowarzyszenie napisało wtedy pierwszy projekt. Potem dwukrotnie otrzymaliśmy środki unijne, którymi dysponuje Urząd Marszałkowski. Udało nam się stworzyć wiele miejsc w żłobku i klubie dziecięcym, zatrudniliśmy opiekunów dziennych, kupiliśmy meble i wyposażenie sal. Dziś mamy wyjątkowy żłobek ze zwierzętami i specjalnym programem adaptacyjnym, do którego dzieci chętnie chodzą. Dzięki naszej działalności setki matek mogły wrócić do pracy.

RPO 2017


Warto to zrobić

Żłobek w Sępólnie Krajeńskim jest doskonałym dowodem na to, że w przypadku przyznawania środków unijnych ważną rolę pełnią inicjatywy oddolne. Funduszy na opiekę nad małymi dziećmi nie może otrzymać osoba prywatna, ale rodzice mogą np. zwrócić się do gminy lub organizacji pozarządowych w swojej okolicy z prośbą o złożenie wniosku w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowski. Warto to zrobić.

- Nasza oferta pomocy dla młodych rodzin to odpowiedź na oczekiwania i potrzeby rodziców - mówi Marszałek Piotr Całbecki. - Naszym celem jest, by dzięki realizacji tych projektów w województwie zwiększyła się dostępność do placówek opieki nad najmłodszymi dziećmi. Chodzi też o ułatwienie rodzicom powrotu na rynek pracy po przerwie w aktywności zawodowej.
Sięgnij po dotację

W jednym z aktualnych konkursów w ramach RPO przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, a także inne podmioty mogą ubiegać się o środki. Zgłaszane projekty mają pomóc rodzicom wrócić na rynek pracy. Organizacja, która zdobędzie środki, oprócz utworzenia nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi, będzie mogła również umożliwić rodzicom otrzymanie voucherów na wynagrodzenie niani lub opłacenie pobytu w żłobku: 600-800 zł miesięcznie przez cały rok. W skali roku to 7200-9600 zł.

W kolejnym konkursie - tym razem w ramach ZIT - także będzie można uzyskać wsparcie na tworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat trzech, finansowanie szkoleń zawodowych dla niań i dziennych opiekunów, pokrycie kosztów wynagrodzeń dziennych opiekunów, a także dostosowanie miejsc opieki nad dziećmi do potrzeb maluchów z niepełnosprawnościami.

**

Marszałkowskie fundusze unijne dla rodziców dzieci do lat 3**

Kto może skorzystać?

1. Rodziny z małymi dziećmi z całego województwa

2. Rodzice otrzymają środki w ramach projektów przygotowanych przez przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, samorządy lokalne, a także inne podmioty

Na co można otrzymać dotację?

1. Vouchery dla rodziców na pokrycie kosztów opieki nad dziećmi od 600 do 800 zł miesięcznie przez rok

2. Tworzenie nowych miejsc opieki nad małymi dziećmi (żłobki, kluby dziecięce i instytucjach dziennego opiekuna)

3.
Organizację szkoleń dla niań i dziennych opiekunów

4. Dostosowanie pomieszczeń do potrzeb maluchów, również niepełnosprawnych

5. Zakup i montaż niezbędnego wyposażenia (meble, zabawki, sprzęt sanitarny, pomoce edukacyjne)

Od czego zacząć?

Trwa nabór kolejnych wniosków o fundusze unijne. Sprawdź, jakie to proste.

Chcesz zdobyć dofinansowanie?

To proste. Oczywiście, podstawa to dobry pomysł i przemyślany plan. Masz to? Jeśli tak, to wejdź na stronę www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl lub odwiedź jeden z Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich. Tam znajdziesz wszystkie informacje
na temat naboru wniosków i rodzajów finansowania Twojego projektu.

Czekamy na Twój wniosek
Gotowy wniosek składa się w wersji papierowej i elektronicznej.

Formularz dostępny jest na stronie www.gwd.kujawsko-pomorskie.pl

RPO 2017