Według najnowszych danych w Polsce mamy 23 375 producentów ekologicznych, w tym 22 435 producentów rolnych. To więcej niż rok wcześniej, ale powierzchnia upraw eko jednak spadła.

Po ostatnich dwóch latach spadków, teraz mamy delikatny wzrost (o 1,6%) w stosunku do 2015 roku. Najwięcej jest ich w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim i zachodniopomorskim. Najrzadziej na taką produkcję decydują się mieszkańcy Kujawsko-Pomorskiego, Śląskiego i Opolskiego. To dane z „Raportu o stanie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2015 – 2016” przygotowanego przez Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Mimo wzrostu liczby producentów eko, powierzchnia ekologicznych użytków rolnych jest najmniejsza od 6 lat. W 2016 r. wyniosła prawie 536,6 tys. ha, w 2015 r. - 580,7 tys. ha. Najwięcej miejsca do tej pory uprawy ekologiczne zajmowały w 2013 roku, wówczas było to blisko 670 tys. ha.

  • W przedziale czasowych 2015-2016 istotnie zwiększyła się liczba producentów ekologicznych w województwach: kujawsko-pomorskim (o 28,8%), mazowieckim (o 14,5%) i lubelskim (o 8,7%). W województwie zachodniopomorskim stwierdzono natomiast istotne zmniejszenie liczby producentów ekologicznych (o 15,2%).
  • W przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania stwierdzono tendencję rosnącą. We wszystkich województwach w analizowanym okresie odnotowano zwiększenie liczby podmiotów zajmujących się przygotowaniem, przy czym najwięcej podmiotów w tej kategorii działalności przybyło w województwach: lubuskim (o 77,8%), śląskim (o 65,0%), wielkopolskim (o 37,9%) i mazowieckim (o 35,9%).
  • W 2015 r. powierzchnia użytków rolnych, na których prowadzona była produkcja ekologiczna, stanowiła około 4,0% wszystkich użytków rolnych w Polsce, a w 2016 r. udział ten wynosił około 3,7%.

Źródło: Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych