Wygraj laptopa!

Akcja specjalna RPO
Weź udział w konkursie „Sięgamy po więcej”. Do wygrania laptop, tablet i słuchawki.

Wystarczy, że odpowiesz na pytanie: „Co warto zmienić na lepsze w Twoim otoczeniu dzięki środkom unijnym”? Krótko uzasadnij swój wybór. Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 31 października 2017 r. Praca może zawierać jedno zdjęcie.

Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Sp. z o. o., Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać e-mailem (e-mail: [email protected]).