Z myślą o pacjentach

Materiał informacyjny RPO
Nowy sprzęt okulistyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Nowy sprzęt okulistyczny w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Jeszcze w wakacje rozpoczną się nabory wniosków w kolejnych trzech konkursach RPO dedykowanych służbie zdrowia. Tym razem o środki na inwestycje, w tym zakupy, mogą się ubiegać szpitale wojewódzkie, ośrodki opieki paliatywnej i długoterminowej oraz działające na ich rzecz samorządowe spółki celowe, a także wiejskie przychodnie.

O tym, jak wpływa RPO na poprawę warunków leczenia i diagnostyki, dobrze wiedzą pacjenci Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy. Za unijne środki zmodernizowano budynek lecznicy oraz sfinansowano zakupy sprzętu i aparatury medycznej, m. in. tomografu komputerowego i cyfrowego aparatu rentgenowskiego. - To daje zupełnie nowe możliwości i przynosi efekty. Przyjmujemy średnio o 20 proc. pacjentów więcej niż poprzednio - mówi dyrektor Dariusz Szczepański. Wsparcie inwestycyjne otrzymały też inne szpitale powiatowe, a także wszystkie najważniejsze lecznice województwa.

W trzech kolejnych ogłoszonych przez Urząd Marszałkowski konkursach RPO jest do rozdysponowania blisko 40 milionów złotych. - To kolejny znaczący zastrzyk finansowy dla służby zdrowia w naszym regionie. Kontynuujemy proces, dzięki któremu już dziś możemy stwierdzić, że mieszkańcy województwa mogą się leczyć i diagnozować w godnych warunkach - podkreśla marszałek Piotr Całbecki.

Dla pacjenta

Szpitale wojewódzkie mogą się ubiegać o pieniądze na przedsięwzięcia inwestycyjne, których efektem będzie poprawa dostępności leczenia i zaawansowanej diagnostyki chorób układu krążenia, układu oddechowego i narządu ruchu oraz nowotworów i chorób psychicznych, a także ginekologii, położnictwa, neonatologii i pediatrii. Po raz pierwszy ze środków RPO nowej perspektywy skorzystają ośrodki opieki paliatywnej i długoterminowej. Będą mogły sfinansować w ten sposób niezbędne prace modernizacyjne i adaptacyjne, a także kupić sprzęt medyczny. Nabory wniosków rozpoczną się 31 lipca i zakończą w połowie września, planowany termin rozstrzygnięcia w styczniu przyszłego roku.

Od ostatniego dnia sierpnia natomiast wnioski o dofinansowanie zakupów sprzętu medycznego będą mogły składać wiejskie przychodnie, w tym praktykujący indywidualnie lekarze i pielęgniarki (pod warunkiem posiadania kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia). Zakończenie naboru w połowie października, rozstrzygnięcie w lutym 2018.

SPRAWDŹ, jakie to proste!

Kto może składać wnioski:

  • Szpitale wojewódzkie
  • Przychodnie na obszarach wiejskich
  • Ośrodki opieki paliatywnej i długoterminowej


Na co można otrzymać dotacje:

  • Modernizacja i adaptacja budynków
  • Zakup sprzętu medycznego
  • Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób starszych i z niepełnosprawnościami

KONKURS

Napisz i wygraj!

Którą z inwestycji zrealizowanych ze środków unijnych uważasz za najciekawszą i dlaczego?

1 miejsce - laptop
2 miejsce - tablet
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe

Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Grupa Sp. z o. o. , Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać mailem (e-mail: [email protected])

Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 31 lipca 2017 roku. Praca może zawierać jedno zdjęcie.

Regulamin konkursu >> Kliknij