22 miliony z Urzędu Marszałkowskiego na Dzienne Domy Opieki...

  22 miliony z Urzędu Marszałkowskiego na Dzienne Domy Opieki Medycznej

  Materiał partnera zewnętrznego

  Aktualizacja:

  Gazeta Pomorska

  DZIĘKI ŚRODKOM RPO POWSTANIE ZUPEŁNIE NOWA FORMA OPIEKI – DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ

  DZIĘKI ŚRODKOM RPO POWSTANIE ZUPEŁNIE NOWA FORMA OPIEKI – DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ ©Sławomir Kowalski

  Środki finansowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 pomogą osobom niesamodzielnym ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność.
  DZIĘKI ŚRODKOM RPO POWSTANIE ZUPEŁNIE NOWA FORMA OPIEKI – DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ

  DZIĘKI ŚRODKOM RPO POWSTANIE ZUPEŁNIE NOWA FORMA OPIEKI – DZIENNE DOMY OPIEKI MEDYCZNEJ ©Sławomir Kowalski

  Fundusze unijne wsparły już m.in. rozbudowę, modernizację i doposażenie placówek medycznych w województwie, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy gminne ośrodki zdrowia. Teraz po raz pierwszy umożliwią stworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej, zupełnie nowego rodzaju placówek, których celem jest pomoc osobom niesamodzielnym i ich bliskim. Tego typu wsparcie jest z roku na rok coraz bardziej potrzebne.  Zadaniem Dziennych Domów Opieki Medycznej jest poprawa stanu zdrowia i usamodzielnienie osób zależnych, głównie seniorów oraz osób niepełnosprawnych, zapobieganie wczesnym powikłaniom poszpitalnym, a także przygotowanie pacjentów i ich rodzin do samoopieki i samodzielnej egzystencji.

  RPO


  Z oferty Dziennych Domów Opieki Medycznej mogą skorzystać osoby niesamodzielne, tj. osoby niepełnosprawne, pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji lub tacy, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie, a także ich rodziny i opiekunowie. Placówki zapewnią: opiekę pielęgniarską, doradztwo w doborze odpowiednich wyrobów medycznych, usprawnianie ruchowe, stymulację procesów poznawczych, terapię zajęciową, a także przygotują rodziny i opiekunów do zapewnienia osobie niesamodzielnej odpowiedniej opieki po powrocie do domu. Pacjentom zapewnione zostanie wyżywienie, zajęcia dodatkowe oraz w razie potrzeby bezpłatny transport. Czas pobytu w Dziennym Domu Opieki Medycznej będzie ustalany indywidualnie, w zależności od potrzeb pacjenta i oceny wykwalifikowanego zespołu terapeutycznego, z założenia jednak powinien być nie krótszy niż 30 i nie dłuższy niż 120 dni roboczych. Placówki będą funkcjonować przez cały rok, od poniedziałku do piątku, co najmniej osiem godzin dziennie.

  Wnioski na utworzenie Dziennych Domów Opieki Medycznej w Urzędzie Marszałkowskim mogą składać podmioty lecznicze, czyli np. szpitale, przychodnie, poradnie geriatryczne, poradnie opieki długoterminowej itp., które posiadają umowę zNFZ na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

  Dzienne domy opieki medycznej są odpowiedzią na potrzeby osób w starszym wieku, chorych i niepełnosprawnych, a także ich rodzin. Zapewnią profesjonalne usługi opiekuńcze i pomogą osobom niesamodzielnym w codziennym funkcjonowaniu.
  Piotr Całbecki
  marszałek województwa kujawsko-pomorskiego
  KONKURS „ROZWÓJ USŁUG ZDROWOTNYCH”
  PULA ŚRODKÓW: 22 644 530 zł

  Kto skorzysta?
  – osoby niesamodzielne, ich rodziny i opiekunowie
  Kto będzie mógł zostać objęty opieką?
  – osoby niepełnosprawne
  – pacjenci bezpośrednio po przebytej hospitalizacji, których stan zdrowia wymaga wzmożonej opieki
  – pacjenci, u których występuje ryzyko hospitalizowania w najbliższym czasie lub którym w okresie ostatnich 12 miesięcy udzielone zostały świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia szpitalnego

  Na co?

  – wsparcie i tworzenie nowych Dziennych Domów Opieki Medycznej
  – domową opiekę pielęgniarską dla osób niesamodzielnych
  – szkolenia oraz wsparcie psychologiczne dla opiekunów i rodzin osób niesamodzielnych
  – usługi zdrowotne, rehabilitacyjne i pielęgnacyjne

  Kto może składać wnioski o dofinansowanie?
  – podmioty wykonujące działalność leczniczą

  Wnioski można składać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w konkursie „Rozwój usług zdrowotnych” do 1 października 2018 r.

  PRZYDATNE DEFINICJE
  Dzienne Domy Opieki Medycznej – ośrodki wsparcia przeznaczone dla osób niesamodzielnych ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność, oferują opiekę medyczną w warunkach zbliżonych do domowych.
  Osoba niesamodzielna – osoba, która potrzebuje opieki i nie jest w stanie samodzielnie wykonywać podstawowych, codziennych czynności.

  PUNKTY INFORMACYJNE tam dowiesz się więcej o funduszach europejskich

  TORUŃ, PLAC TEATRALNY 2
  ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (56) 621 83 41, (56) 621 82 68, (56) 621 84 09

  BYDGOSZCZ, UL. JAGIELLOŃSKA 9
  ue.bydgoszcz@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (52) 327 68 84, (52) 321 33 42, 797 304 123, 660 691 644

  WŁOCŁAWEK, UL. BECHIEGO 2
  ue.wloclawek@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (54) 235 67 12, (54) 235 67 21, 797 304 126

  GRUDZIĄDZ, UL. WARYŃSKIEGO 4
  ue.grudziadz@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: (56) 621 58 83, (56) 621 58 20, 797 304 124

  INOWROCŁAW, ALEJA NIEPODLEGŁOŚCI 4
  budynek Ośrodka Sportu i Rekreacji, pokój nr 224
  ue.inowroclaw@kujawsko-pomorskie.pl
  tel.: 797 304 125, (56) 621 59 04, (56) 621 59 05

  SPRAWDŹ, jakie to proste!
  więcej na stronie: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Weź udział w największej konferencji marketingowej w regionie!

  Weź udział w największej konferencji marketingowej w regionie!

  Wielkie muzyczne show w Bydgoszczy! 12 znakomitych wokalistów i ponad 20 przebojów muzyki!

  Wielkie muzyczne show w Bydgoszczy! 12 znakomitych wokalistów i ponad 20 przebojów muzyki!

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  Hakerzy kradną dane ze smartfonów, zabezpiecz je.

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego

  100. rocznica wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego