Biały Miś - prezentacja szkół

Redakcja
Szkoły biorące udział w turnieju Biały Miś.

SZKOŁA PODSTAWOWA 13
SZKOŁA PODSTAWOWA 16
SZKOŁA PODSTAWOWA 32
SZKOŁA PODSTAWOWA 36
SZKOŁA PODSTAWOWA 37
SZKOŁA PODSTAWOWA 40
SZKOŁA PODSTAWOWA 64

SZKOŁA PODSTAWOWA 31

Sponsorzy turnieju.

Sponsor główny turnieju.

wchodząca w skład Zespołu Szkół nr 10
Adres szkoły:
ul.Karłowicza 2
82-092 Bydgoszcz
Społeczność szkolna:
dyrektor - Marek Sinkowski
wicedyrektor - Jolanta Nadolna
wicedyrektor - Anna Pol
wicedyrektor - Aleksandra Droż
liczba nauczycieli - 88
liczba uczniów SP - 548, GM - 320

Największe osiągnięcia szkoły:
W Zespole Szkół nr 10 w Bydgoszczy realizowany jest cykl szkolenia w 5 dyscyplinach sportu: tenis ziemny, judo, wioślarstwo, piłka siatkowa, taekwondo. Poza tym uczniowie w ramach dodatkowych godzin wych. fizycznego doskonalą swoje umiejętności w unihokeju i tenisie stołowym. Nasi młodzi sportowcy osiągają sukcesy w tych dyscyplinach na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i miejskim, a nawet międzynarodowym, np. III miejsce w Młodzieżowych Mistrzostwach Świata w 8-ce wioślarskiej, Mistrzostwa Polski w 4-ce podwójnej dziewcząt, II miejsce w Mistrzostwach Polski w 8-ce chłopców, I i III miejsce w Mistrzostwach Polski Juniorów w taekwondo, I miejsce w Halowych Mistrzostwach Woj. Kadetów w tenisie ziemnym, II miejsce w Międzynarodowym Turnieju Judo, I miejsce w Międzynaradowym Turnieju Piłki Siatkowej w Łebie, III miejsce w finale woj. kuj.-pom. w lidze LA, I, II, III miejsce w Biegu Prezydenta Miasta Bydgoszczy.

W turnieju Białego Misia startowaliśmy wielokrotnie z dużymi sukcesami. W ostatnich pięciu latach 3 razy staliśmy na podium zajmując drugie i dwa razy III miejsce.

W innych dziedzinach wiedzy także zdobywamy laury, np. Wojewódzki Konkurs Języka Polskeigo, Międzynarodowy Konkurs "Kangur Matematyczny", Wojewódzki Konkurs interdyscyplinarny "Młody Borges" i inne.

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 41

im. Romualda Traugutta
Adres szkoły:
ul. Traugutta 12
85-122 Bydgoszcz
Społeczność szkolna
dyrektor - Wojciech Konarski
wicedyrektor - Hanna Matuszewska
nauczycieli - 39
liczba uczniów szkoły podstawowej - 427
liczba dzieci w oddziale przedszkolnym - 48
Największe osiągnięcia szkoły
Szkoła istnieje już 50 lat! Przez ten czas bardzo wiele się w niej działo, wiele zmieniało Jest jednak coś, co łączy każdy rok szkolny - coś, co się powtarza: SUKCESY. bieżącym roku szkolnym w SP 41 realizowanych jest 14 innowacji pedagogicznych i granty "Muzyczny świetlik - przegląd zespołów wokalno - tanecznych i instrumentalnych - integracja świetlic szkół podstawowych w Bydgoszczy" oraz "Od przedszkola do ucznia - cykl imprez i spotkań integracyjnych dla najstarszych grup z przedszkoli dzielnic Szwederowo i Śródmieście".

W naszej placówce pracujemy nad licznymi projektami. "Sprzątanie Ziemi", "Święto drzewa" oraz zbiórki makulatury, baterii i puszek kształtują postawy proekologiczne naszych uczniów. Jesteśmy także organizatorami projektów i konkursów o charakterze interdyscyplinarnym i zasięgu miejskim, takich jak: "Święty Franciszek - przyjaciel ludzi i natury", "Mój szkolny kolega z misji" czy "Bydgoski Konkurs Ekologiczny", które umożliwiają dzieciom wszechstronny rozwój swoich zdolności i zainteresowań. Mając na uwadze bezpieczeństwo naszych uczniów, uczestniczymy w projekcie "Serce na start", czyli uczymy się udzielania pierwszej pomocy. Chcemy wychowywać nie tylko mądrych i światłych, ale też wrażliwych ludzi, dlatego bierzemy udział w różnych akcjach charytatywnych, na przykład "Góra grosza". Ponadto nasza szkoła jest zaangażowana w projekty ogólnopolskie - "Śpiewająca Polska", a nawet międzynarodowe - "eTwinning".

Jak co roku nasi uczniowie odnoszą sukcesy w licznych konkursach międzyszkolnych. Zdobyli I miejsce w "Jesiennych spotkaniach z przyrodą", III - "Ojczyzna to ziemia i groby", I - "Od Westerplatte do Kocka". Bitwy i przywódcy Kampanii Wrześniowej., II - "Rekreacje z kulturą", I - "Szopka Betlejemska", I - Mikołajkowy Konkurs Matematyczny, I - "Mój Anioł Stróż". Są finalistami "Superdatownika" oraz "O Bydgoszczy na teatralnej scenie". Awansowali też do kolejnych etapów konkursów kuratoryjnych z języka polskiego, matematyki i przyrody - w minionym roku szkolnym uczennica naszej szkoły zdobyła II miejsce w województwie w Kuratoryjnym Konkursie Języka Polskiego.
Nasi podopieczni mogą też pochwalić się osiągnięciami sportowymi. Zdobyli III miejsce w Mistrzostwach Bydgoszczy w piłce nożnej chłopców, IV - w piłce siatkowej dziewcząt i V - piłce siatkowej chłopców, a nawet są finalistami Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego.
To tylko wybrane osiągnięcia i tylko z I semestru 2009/2010, a uczniowie i nauczyciele nadal pracują

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 58

Adres szkoły:
Ul. Gdańska 53a
85- 005 Bydgoszcz
Społeczność szkolna:
dyrektor - Ewa Żmijewska
liczba nauczycieli - 39 osób,
liczba uczniów - 395 dzieci.

Największe osiągnięcia szkoły:
Szkoła Podstawowa nr 58 jest placówką przyjazną, przytulną i bezpieczną. Daje dobre podstawy wiedzy i otwiera uczniom drogę do dalszej nauki. Szkoła zapewnia dzieciom wszechstronny rozwój poprzez: zajęcia z komputerem, gimnastykę korekcyjną, naukę pływania, terapię logopedyczną, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia socjoterapeutyczne, arteterapię, opiekę pedagoga i psychologa.
Pracują tu nauczyciele z powołania, którzy opracowują i wdrażają w życie ciekawe programy innowacyjne, np. "Rozśpiewana klasa", "Po zielonym świecie", "Jesteśmy Europejczykami", "Poprzez wycieczki poznaję świat" i wiele innych.

Szkoła, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom dzieci, proponuje uczniom szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych: koła matematyczne, polonistyczne, przyrodnicze, taneczne, krasomówcze, teatralne, "Miłośników książek", "Miłośników sztuki", historyczne, j. angielskiego, wokalne, orgiami, kulinarne oraz różnorodne zajęcia sportowe. SP 58 jest też organizatorem interesujących konkursów międzyszkolnych, np. "As 5 klas", "Moja ulubiona postać literacka", akcji, np. "Międzyszkolnego Sympozjum na temat przeciwdziałania agresji w szkołach", wystaw, spotkań z ciekawymi ludźmi.
Szkoła w roku szkolnym 2009/2010r. pozyskała 4 Granty Oświatowe na realizację innowacji pedagogicznych.

Uczniowie SP 58 osiągają sukcesy w konkursach na różnych szczeblach. Są finalistami wojewódzkich konkursów matematycznych i przyrodniczych. Dzieci z zespołu "Małgośki" co rok zdobywają laury w Wojewódzkich Przeglądach Zespołów Tanecznych.

Od wielu lat uczniowie zajmują też czołowe miejsca w zawodach sportowych. Nasza absolwentka jest obecnie mistrzynią Polski młodziczek w biegach średnich! Dzieci z powodzeniem reprezentują szkołę w turniejach miejskich: Bydgoskiej Olimpiadzie Młodzieży (I m. w skoku w dal oraz I m. w biegu na 60m w roku 06/07), Czwartkach LA (w roku szkolnym 06/07 dwie uczennice zostały reprezentantkami Bydgoszczy w finale Centralnych Czwartków LA; w bieżącym roku szkolnym nasi uczniowie czterokrotnie zajmowali I m. w skoku w dal, trzykrotnie I m. w biegu na 600 m, trzykrotnie II m. w biegu na 100 m, trzykrotnie III m. w biegu na 1000 m), Miejskich Indywidualnych Biegach Przełajowych (finalistka w roku szkolnym 06/07), Wiosennych Biegach Przełajowych (I m., 2x III m. i V m. w roku szkolnym 08/09), Międzyszkolnym Turnieju Piłki Nożnej Drużyn Mieszanych (I m. w roku szkolnym 09/10).
Lista tych sukcesów jest naprawdę imponująca! SP 58 ma powody do dumy!

SZKOŁA PODSTAWOWA 62

Sponsorzy turnieju.

wchodząca w skład Zespołu Szkół i Placówek nr 1
Adres szkoły
ul. Stawowa 53
85-323 Bydgoszcz
Społeczność szkolna
dyrektor - Czesława Feddek
liczba nauczycieli - 54
liczba uczniów - 449
Największe osiągnięcia szkoły:
Szkoła posiada wiele certyfikatów m.in.:
- europejski Certyfikat "European Label - 2002"
- certyfikat "Szkoły z klasą" 2003
- certyfikaty Lego, Cogito, Ago 2004/2005
- Medal "Pro Memoria" 2006
- certyfikat "Szkoły Myślenia" 2009
- "Profilaktyka Roku" 2006,2007,2008
- specjalne wyróżnienie w konkursie na najlepiej przeprowadzoną kampanię społeczną "Cała Polska czyta Dzieciom" 2007
- certyfikat "Szkoła bez przemocy" 2009

SZKOŁA PODSTAWOWA 63

Adres:
ul.Goszczyńskiego 3
85-134 Bydgoszcz
Społeczność szkolna:
dyrektor - Rafał Rachubiński
Liczba nauczycieli - 97
Liczba uczniów - 925
Największe osiągnięcia szkoły:
I miejsce w klasyfikacji końcowej Współzawodnictwa Sportowego Szkół (Miejski Szkolny Związek Sportowy) w r. szk. 2008/2009 (dwukrotnie)
- I miejsce w VII edycji Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Powszechnej "Młody Borges" (Zespół Szkół nr 32)
- I miejsce w Wojewódzkim Konkursie "Piękny Umysł" (Zespół Szkół
nr 32)
- II miejsce w Wojewódzkim Konkursie Matematycznym dla uczniów szkół podstawowych (KP CEN, Kuratorium Oświaty)
- udział w finale krajowym Ogólnopolskiego Konkursu "Ratujemy życie" (Fundacja Świat Dzieciom, Zespół Szkół nr 22 w Opławcu)
- I oraz IV miejsce w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym "Listy św. Pawła" (Zespól Szkół nr 16)
- I , V oraz VI miejsce w Okręgowym Konkursie Zwierzęta chronione w Polsce (Zarząd Okręgowy Ligi Ochrony Przyrody)
- XIV, XXII i XXIII miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Języka Angielskiego "Mix" (Cen.Eduk.Szkol.)
- III miejsce w województwie Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego KRĄG (Uniwersytet Stefana Wyszyńskiego Warszawa)
- X miejsce oraz wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Historycznym "Klio" (Centrum Edukacji Historycznej "Klio" Wałbrzych)
- udział w całorocznym Wojewódzkim Konkursie Matematycznym "Liga Zadaniowa" (UMK Toruń)
- 2 wyniki bdb oraz 17 wyróżnień Międzynarodowego Konkursu Matematycznego "Kangur 2009" (TUW i NM)
- udział w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Olimpus z języka polskiego oraz języka angielskiego (Olimpus)
- dwa wyróżnienia (jedyne w kategorii szkół podstawowych) w III edycji Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "Zaczarowana planeta -zaczarowany kraj" (LO Innowacji Pedagogicznej w Bydgoszczy)
- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Wiosna w kujawsko-pomorskim" (wyniki później) (Urząd Marszałkowski woj. kuj.-pom.)
- Wojewódzki Konkurs Fotograficzny "Zielona Architektura Bydgoszczy" (wyniki jesienią) (Prezydent Miasta Bydgoszczy)
- udział w finale Wojewódzkiego Konkursu Fotograficznego "Bydgoszcz moje miasto" (Społ. LO i Gimn.)
- Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka" (wyniki jesienią) (ogólnopolski miesięcznik Biblioteka w szkole)
- udział w Mistrzostwach Województwa Kujawsko - Pomorskiego w szachach (MSZS, MDK nr 2)
- IV miejsce w Mistrzostwach województwa kujawsko-pomorskiego w koszykówce dziewcząt (Woj. Zw. Sp.)
- III miejsce w Ogólnopolskim Turnieju koszykówki dziewcząt (MKS Tęcza Leszno)
- I , II oraz III miejsca (w sumie ok. 30 medali) w Andrzejkowych Wojewódzkich zawodach pływackich (OZP Brodnica)
- I , II oraz III miejsca (w sumie 23 medale) w Wojewódzkich zawodach pływackich "Mali Mistrzowie" w Grudziądzu (Orka Grudziądz)
- III miejsce drużynowo w Ogólnopolskich Mistrzostwach Polski o Puchar Burmistrza Śremu (K S Śrem)
- II miejsce drużynowo (dwa I m-ca, trzy II m-ca, sześć III m-c)
w Ogólnopolskich zawodach pływackich Norda Swim we Władysławowie Władysławowo)
- I miejsce w Drużynowych Mistrzostwach Województwa w pływaniu (OZP, MKS SP 63)
- 33 medale w Korespondencyjnych Mistrzostwach Polski dzieci 10 - 11 letnich w pływaniu (MKS SP 63)

Wideo

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie