Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej zaprasza OSP do udziału w ogólnopolskim konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem strażaków ochotników i samorządów.

 

W całej Polsce działa ponad 16 tysięcy OSP. Związek chce, żeby jedne dla drugich były inspiracją, postawił sobie za cel prezentowanie i premiowanie "działań na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia, integracji oraz rozwoju lokalnych środowisk i przeciwdziałania wykluczeniu". Dlatego zaprasza do ogólnopolskiego konkursu Floriany. 

 

Kto może wziąć udział? Adresatami konkursu są przede wszystkim OSP, które wspólnie z samorządami, lokalnymi środowiskami, organizacjami, instytucjami oraz pracodawcami i przedsiębiorcami realizują rozmaite przedsięwzięcia oraz projekty służące mieszkańcom na terenie ich działania, podają organizatorzy.

 


Konkursowi będą towarzyszyć warsztaty, szkolenia, panele dyskusyjne i konferencje.

Konkurs obejmuje przedsięwzięcia oraz projekty dotyczące takich obszarów jak:


 • rozbudowa infrastruktury lokalnej,

 • poprawa bezpieczeństwa,

 • ochrona środowiska i ekologia,

 • poprawa estetyki przestrzeni publicznej,

 • edukacja,

 • rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki,

 • kultura i tradycja,

 • aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń,

 • integracja społeczna,

 • innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego,

 • współpraca zagraniczna,

 • najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca.

 

Formularz konkursowy, który jest dostępny na stronie floriany.pl można wypełniać i wysyłać do 31 stycznia 2017. Każdy może zgłosić jeden projekt w każdej kategorii. Praca konkursowa to opis zrealizowanego projektu. Szczegóły na stronie floriany.pl