Umowy na 18 inwestycji na terenach wiejskich w Kujawsko-Pomorskiem podpisane. W regionie powstaną siłownie na powietrzu, zrewitalizowane będą parki, boiska sportowe, a także między innymi miasteczko rowerowe.

W Kujawsko-Pomorskiem powstaną kolejne miejsca rekreacji dla mieszkańców wsi i niewielkich miast. Uroczyste podpisanie umów na dofinansowanie działań ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich odbyło się 20 grudnia w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu.

- Są to głównie umowy dotyczące zagospodarowania przestrzeni, ładu i harmonii na obszarach wiejskich - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Wśród nich budowy małych boisk sportowych, często na osiedlach popegeerowskich, gdzie dotąd nie było żadnej infrastruktury rekreacyjnej ani sportowej oraz takie projekty jak miasteczko rowerowe w gminie Chełmża – to ciekawa inwestycja, która poprawi bezpieczeństwo w ruchu rowerowym dzieci i młodzieży - uważa marszałek.

Wnioski o wsparcie były przyjmowane w czerwcu i lipcu. Wsparcie wynosi 63% wartości inwestycji, otrzyma je tym razem 18 gmin. Kwota pomocy wynosi od około 50 tys. do ponad 0,5 miliona złotych. Suma dofinansowania z PROW to 4,6 miliona złotych.

Dokąd i na jakie cele trafi wsparcie?

Przykładem z listy inwestycji, którym przyzwano dofinansowanie, jest Głuchowo w gminie Chełmża (pow. toruński), gdzie powstanie miasteczko rowerowe ze strefą rekreacyjną dla seniora. W Brzeźnie w gminie Pruszcz (pow. świecki) zostanie dobudowana altana przy swietlicy wiejskiej. Przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu w gminie Lipno zaplanowano budowę wielofunkcyjnego boiska, a w gminie Kęsowo (pow. tucholski).

Największy kawałek tego pieniężnego tortu (blisko 550 tys. zł) przypadnie gminie Brzuze w powiecie rypińskim. W Ostrowitem powstaną alejki spacerowo-dydaktyczne, pojawią się też ławki, fontanna i amfiteatr, a w Kleszczynie wykonane zostaną miejsce na ognisko i do grillowania oraz kryta strzechą altana. Prawie 0,5 mln zł trafi do gminy Rypin, która w Kowalkach planuje rewitalizację zbiornika wodnego, budowę kładki nad ciekiem wodnym, pojawią się też fontanna, miejsce na ognisko, ścieżki i trasa nordic walking.

- To kolejne środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które trafiają do mieszkańców regionu. Wierzę, że uda się zrealizować wszystkie zamierzenia, które są zapisane tych umowach – powiedział przewodniczący sejmiku Ryszard Bober.

Dotychczas ze środków PROW 2014-2020 podpisano 820 umów o dofinansowanie na kwotę 226 mln zł na realizację zadań o wartości ponad 350 mln zł. Wspierane projekty dotyczą budowy dróg lokalnych, gospodarki wodno-ściekowej, tworzenia targowisk oraz działań podejmowanych przy udziale Lokalnych Grup Działania.

Lista inwestycji, które dostaną dofinansowanie w ramach operacji typu ,,Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach działania ,,Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskch na lata 2014-2020

 • Gmina Skrwilno pow. rypiński - Zagospodarowanie terenu na cele publiczne w centrum miejscowości Skrwilno
 • Gmina Stolno pow. chełmiński - Budowa miejsca rekreacji i budynku użyteczności publicznej w miejscowości Rybieniec
 • Gmina Zbójno pow. golubsko- dobrzyński - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w miejscowości Sitno
 • Gmina Cekcyn pow. tucholski - Zagospodarowanie terenu przy ulicy Parkowej w Cekcynie
 • Gmina Golub - Dobrzyń pow. golubsko- dobrzyński - Kształtowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Skępsk
 • Gmina Łubianka pow. toruński - Budowa miejsca rekreacji i aktywności fizycznej w miejscowości Leszcz
 • Gmina Chełmża pow. toruński - Miasteczko rowerowe - plac edukacyjny ze strefą rekreacyjną dla seniora w Głuchowie
 • Gmina Rypin pow. rypiński - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kowalki
 • Gmina Pruszcz pow. świecki - Dobudowa altany do istniejącej świetlicy wiejskiej w Brzeźnie oraz jej wyposażenie
 • Gmina Dąbrowa pow. mogileński - Rekreacja pod chmurką w Gminie Dąbrowa
 • Gmina Lipno pow. lipnowski - Budowa boiska wielofunkcyjnego z infrastrukturą techniczną przy Szkole Podstawowej w Jastrzębiu
 • Gmina Baruchowo pow. włocławski - Budowa wielofunkcyjnego placu rekreacyjnego z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych na terenie Zielonej Szkoły w Goreniu Dużym
 • Gmina Kęsowo pow. tucholski - Montaż urządzenia placu zabaw w Grochowie, Obrowie, Tuchółce wraz z elementami siłowni zewnętrznych oraz montaż urządzenia placu zabaw i przebudowa boiska w Bralewnicy
 • Gmina Brzuze pow. rypiński - Zagospodarowanie terenu w miejscowości Ostrowite i Kleszczyn
 • Gmina Mrocza nakielski - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, Drążno, gm. Mrocza, dz. ewid. 32/5 - etap II
 • Gmina Choceń pow. włocławski - Dostawa i montaż siłowni zewnętrznych i elementów placów zabaw w Choceniu
 • Gmina Gostycyn pow. tucholski - Utworzenie miejsca rekreacji, aktywności kulturalnej i fizycznej poprzez budowę ogólnodostępnych obiektów i urządzeń budowlanych w m. Gostycyn
 • Gmina Dobrzyń nad Wisłą pow. lipnowski - Rewitalizacja Parku Miejskiego w Dobrzyniu nad Wisłą

Źródło: informacja prasowa