Radni powiatowi chcą wspomóc Społeczny komitet obrony żnińskiego szpitala. Trwa zbieranie podpisów

Iwona GóralczykZaktualizowano 
- Skoro powstał komitet obrony szpitala, możemy go w działaniach wesprzeć, choćby w kwestii zbierania podpisów - zauważył radny Jacek Superczyński, a poparli go inni, m.in. Wojciech Szczęsny. Inicjatywa i powołanie społecznego komitetu to reakcja żninian na głosy o zamiarze likwidacji ortopedii oraz ginekologii i położnictwa w PCZ.
- Skoro powstał komitet obrony szpitala, możemy go w działaniach wesprzeć, choćby w kwestii zbierania podpisów - zauważył radny Jacek Superczyński, a poparli go inni, m.in. Wojciech Szczęsny. Inicjatywa i powołanie społecznego komitetu to reakcja żninian na głosy o zamiarze likwidacji ortopedii oraz ginekologii i położnictwa w PCZ. Iwona Góralczyk - Woźniak
Podczas ostatniej sesji Rada Powiatu w Żninie zajęła stanowisko w sprawie projektowanych zmian systemu ochrony zdrowia w Polsce.

Przed podjęciem stanowiska zarówno starosta Zbigniew Jaszczuk jak i wicestarosta Andrzej Hłond przekazali, jakie działania w temacie dotychczas podjęto.

- Było zagrożenie związane z ortopedią, sytuacja zmieniła się o tyle, że ortopedia tak, ma zostać, ale jest problem z endoprotezami. Powód jest taki, że szpitale wyższego szczebla zabiegają o wysoko płatne procedury, do których endoprotezy się zaliczają. Tymczasem nasi pacjenci też na to czekają - skomentował Zbigniew Jaszczuk, dodając: - Generalnie te opracowania, które się pojawiły, dotyczące planowanych zmian w służbie zdrowia, ja bym tego nie nazwał mapowaniem, tylko inaczej, bo to niepoważne, co w tych dokumentach się znajduje. U nas obecnie jest 4-5 letnia kolejka. Kto tych naszych pacjentów na endoprotezy przyjmie, jak nie my? Wcześniej chyba poumierają.

- Po ortopedii pojawił się temat ginekologii i położnictwa. Byliśmy rozmawiać o tym w urzędzie wojewódzkim. Na szczęście usłyszeliśmy od pani dyrektor wydziału, że sobie nie wyobraża, aby ten oddział został zlikwidowany. Uważam podobnie: jest prodemograficzny program 500+, poza tym usłyszałem o programie ochrony dla kobiet w ciąży, nie widzę więc sensu likwidacji położnictwa i ginekologii. Logiki by się to nie trzymało. To jakby dwie lokomotywy miały na siebie jechać z naprzeciwka.

- Postanowiliśmy jednak przygotować kolejne stanowisko Rady Powiatu w Żninie poszerząjace kwestię o ginekologię i położnictwo.

-Od 1 lipca br. ma wejść ustawa, do 27 marca mają być rozstrzygnięcia. Lepiej być czujnym.

- Spotkałem się też z paniami ze Społecznego komitetu obrony żnińskiego szpitala. Była sugestia, żeby nie podgrzewać atmosfery, ale też z drugiej strony żebyśmy się nie znaleźli z ręką w pewnym mebelku, bo czasem decyzje w Warszawie zapadają w środku nocy. Komitet będzie zbierał podpisy. Uważam, że jeśli sobie życzą, niech zbierają, jeśli zaistnieje potrzeba, będziemy ostrzej reagować - dodał Jaszczuk.

Wicestarosta Andrzej Hłond przypomniał o wizycie przedstawicieli powiatu w Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu, gdzie omawiane były planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia.
- To nie jest tylko zadanie dla nas, ale i lekarzy ginekologów. Gdzie specjalista poleci bądź gdzie pracuje, tam pacjentka pojedzie rodzić.
- Trzeba się zastanowić, jak tę sytuację poprawić z korzyścią dla Żnina. Więc to nie jest kwestia pisania stanowisk, ale i określonych działań szpitala. Na ponad 600 porodów u nas jest 400. Pozostałe panie rodzą więc poza Żninem. Musimy wspólnie popracować, aby te kwestie poprawić, ale pacjentek do rodzenia u nas nie zmusimy.

- Skoro powstał komitet obrony szpitala, możemy go w działaniach wesprzeć, choćby w kwestii zbierania podpisów - zauważył radny Jacek Superczyński. - Bo lecznica nie jest tylko żnińska, funkcjonuje i dla innych gmin.

- Czy komitet działa pod szyldem .Nowoczesnej? - dociekał radny Wojciech Szczęsny. Starosta, a także inni radni, zdecydowanie zareagowali: - Nie, komitet deklaruje, że jest apolityczny.

- W takim razie, jeśli to ma być społeczne wsparcie, to na terenie ośrodków zdrowia również można zbierać podpisy. Jeśli się jednoczymy, to wszystkie ręce na pokład. Poza tym zbierać poparcie w obronie oddziałów można także w aptekach.

- Powinniśmy zaaranżować spotkanie z posłem Latosem - zauważył radny Piotr Sadowski.

- Przegrywamy, bo nie mamy znaczącego polityka z naszego regionu w Warszawie - zauważył radny Stefan Firszt.

- To bardzo dobry moment, aby poseł Latos przybył na spotkanie z mieszkańcami - dodała Józefa Błajet.

- Kwestie zmian w służbie zdrowia są na etapie projektów. Trzymamy rękę na pulsie, komitet myślał także o zaproszeniu posła. Jest osobą wpływową - zauważył radny Robert Szafrański.

Akcja zbierania podpisów faktycznie ruszyła. Czy odbędzie się spotkanie z posłem Latosem? O tym na razie cisza.

Niżej treść stanowiska podjętego przez Radę Powiatu w Żninie 3 lutego br.

Rada Powiatu postuluje o umożliwienie wykonywania świadczeń zdrowotnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia, a także weryfikację prognozowanej dla województwa kujawsko-pomorskiego - w mapach potrzeb zdrowotnych w zakresie zapotrzebowania na placówki położnicze - liczby szpitali, w których w 2020 r. planowane jest funkcjonowanie tylko 15 oddziałów położniczych.

Uzasadnienie

Projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13.12.2016 r. w sprawie określenia profili charakteryzujących poziomy systemu zabezpieczenia oraz kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do tych poziomów uniemożliwi wykonywanie w ramach Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie świadczeń zdrowotnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego.

Aktualnie planowane zmiany w systemie ochrony zdrowia w Polsce przewidują, iż wśród profili określających I poziom zabezpieczenia znajduje się tylko pięć podstawowych profili z zakresu świadczeń: chirurgii ogólnej, chorób wewnętrznych, położnictwa i ginekologii, neonatologii oraz pediatrii. Powyższy katalog nie uwzględnia profilu z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu, a taki profil od kilku lat z powodzeniem i sukcesami funkcjonuje w naszym powiatowym szpitalu. Wprawdzie ww. projekt rozporządzenia Ministra Zdrowa w wersji z 13.12.2016 r. przewiduje dodatkowe profile w ramach których świadczeniodawcy będą mogli udzielać świadczeń opieki zdrowotnej dla naszego Szpitala jest to ortopedia i traumatologia narządu ruchu - jednakże z wyłączeniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego.

Od momentu powstania Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej rokrocznie zwiększa się zakres świadczonych usług zdrowotnych. Zespół Oddziału składający się aktualnie z 4 lekarzy tzw. etatowych, 2 lekarzy na dyżury, 2 rezydentów oraz 15 pielęgniarek i sanitariusza wykonuje m.in. zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu kolanowego. Wg stanu na 30.09.2016 r. czas oczekiwania na zabiegi to odpowiednio około 4 i 5 lat, a w kolejce oczekujących jest ok. 900 pacjentów. W Oddziale leczeni są nie tylko pacjenci Powiatu Żnińskiego, lecz także z Powiatu Nakielskiego, Mogileńskiego, Wągrowieckiego i Gnieźnieńskiego. Mamy również wielu pacjentów z Bydgoszczy i jej okolic. Pacjenci z tamtych rejonów bardzo chętnie poddają się operacjom w Żninie, bo czasy oczekiwania w klinikach i szpitalach wojewódzkich w Bydgoszczy i Toruniu są o wiele dłuższe. Najbliższe Oddziały z Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej znajdują się w Bydgoszczy i Inowrocławiu.

Opublikowane pod koniec 2016 r. mapy potrzeb zdrowotnych dla 30 grup chorób w zakresie lecznictwa zamkniętego nie rekomendują w prognozie na 2020 rok zasadności funkcjonowania w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego w zakresie porodów. Opracowana "Prognoza zapotrzebowania na placówki położnicze w województwie kujawsko-pomorskim" rekomenduje funkcjonowanie tylko 15 oddziałów z 23 obecnie funkcjonujących.

Pomimo faktu, iż Oddział Ginekologiczno-Położniczy PCZ Sp. z o.o. w Żninie spełnia podstawową przesłankę odbierania minimum 400 porodów rocznie to w ww. prognozie znalazł się na 16 pozycji zaraz za Powiatem Rypińskim, który to z kolei wymogu minimum 400 porodów rocznie nie spełnia. Zupełnie niezrozumiała jest taka kwalifikacja naszej placówki, w szczególności z uwagi na fakt, iż właściwa metodologia przyjęta do pozycjonowania szpitali w zależności od ilości porodów jest stosowana do pierwszych 14 placówek znajdujących się na liście, natomiast na dalszych pozycjach uplasowane są placówki z pominięciem podstawowego wskaźnika. Konsekwencją tego jest zajęcie pozycji 15-stej przez Powiat Rypiński z liczbą 362 porodów, przed Powiatem Chełmińskim (370 porodów), Mogileńskim (398 porodów), oraz przed nasza placówką w Żninie z liczbą 400 porodów.

Ponadto należy zauważyć, że odległość z Rypina do najbliższego oddziału ginekologiczno-położniczego znajdującego się w Brodnicy wynosi 24 km, natomiast oddział lipnowskiej placówki oddalony jest o 32 km od Rypina. W takiej sytuacji kryterium odległości przekraczającej 40 km wobec szpitala w Rypinie nie powinno mieć zastosowania. Pacjentki z Powiatu Żnińskiego, w przypadku likwidacji oddziału, musiałyby pokonać znacznie dłuższe odległości niż pacjentki z Rypina.

Z powyższych analiz jasno wynika, iż Oddział Ginekologiczno-Położniczy funkcjonujący w Pałuckim Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Żninie, zarówno z uwagi na osiągnięcie poziomu 400 porodów rocznie jak i ze względu na zagrożenie (po ewentualnej likwidacji oddziału) koniecznością pokonywania przez pacjentki odległości przekraczającej 40 km do najbliższego oddziału tego typu, powinien znaleźć się wśród placówek mających szansę na dalsze funkcjonowanie w regionie w celu świadczenia opieki zdrowotnej w przedmiotowym zakresie.

Po przekształceniu w 2004 r. Szpitala Powiatowego - SPZOZ w Żninie w spółkę prawa handlowego ze 100 % udziałem Powiatu Żnińskiego, Pałuckie Centrum Zdrowia sp. z o.o. nie przynosi strat, sukcesywnie się rozwija, inwestuje w sprzęt, infrastrukturę oraz podnosi jakość świadczonych usług, nie tylko mieszkańcom Powiatu Żnińskiego.
Zobowiązuje się Zarząd Powiatu w Żninie do przekazania niniejszego stanowiska Posłom i Senatorom z Województwa Kujawsko - Pomorskiego, Ministrowi Zdrowia, Wojewodzie Kujawsko Pomorskiemu, Marszałkowi Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Dyrektorowi Kujawsko Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy.

polecane: Flesz: otyłość zabija Polaków, problem rośnie i dotyczy nastolatków

Wideo

Materiał oryginalny: Radni powiatowi chcą wspomóc Społeczny komitet obrony żnińskiego szpitala. Trwa zbieranie podpisów - Gazeta Pomorska

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA i obowiązują na niej polityka prywatności oraz warunki korzystania z usługi firmy Google. Dodając komentarz, akceptujesz regulamin oraz Politykę Prywatności.
Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3