Rzecznik dyscyplinarny przesłuchał sędziów. Dzisiaj...

  Rzecznik dyscyplinarny przesłuchał sędziów. Dzisiaj Maciejewską i Przymusińskiego, jutro Markiewicza i Tuleyę

  Maciej Czerniak

  Gazeta Pomorska

  Gazeta Pomorska

  Rozpoczęły się przesłuchania sędziów przez rzecznika dyscyplinarnego. W siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa przesłuchana została Ewa Maciejewska, która wcześniej skierowała pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz Bartłomiej Przymusiński ze stowarzyszenia "Iustitia", który wypowiadał się krytycznie na temat reformy KRS.
  Bartłomiej Przymusiński: - Muszę powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, wywołało wśród sędziów duże poruszenie. Wielu się z nami kontaktuje mówią, że

  Bartłomiej Przymusiński: - Muszę powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, wywołało wśród sędziów duże poruszenie. Wielu się z nami kontaktuje mówią, że są zszokowani faktem, iż tego rodzaju postępowanie jest prowadzone. A sam członek KRS-u nawet na jednym z forów internetowych sugeruje, że to dopiero czubek góry lodowej. Możemy się spodziewać większej liczby takich spraw. ©dziennikbaltycki.pl

  Dzisiaj w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa odbyły się przesłuchania sędziów przez rzecznika dyscyplinarnego.

  W rozmowie z "Gazetą Pomorską" sędzia Bartłomiej Przymusiński mówił: - Tak jak informowaliśmy wcześniej, treść wezwania wskazywała na to, że chodzi o wypowiedzi medialne dotyczące innych sędziów. Natomiast, jeżeli chodzi o to, co dokładnie działo się, jak przebiegało samo przesłuchanie, jestem zobowiązany do zachowania tajemnicy pod rygorem odpowiedzialności karnej. Niestety nie mogę udzielić tej informacji.

  Na pytanie, o to jak ocenia sam tryb i okoliczności wezwania pana przez rzecznika dyscyplinarnego, odpowiedział: - Zostałem wezwany w charakterze świadka.
  Uważam, że nie ma podstaw do prowadzenia tego rodzaju postępowania. Rzecznik jest innego zdania, dlatego czynność została przeprowadzona. Ale w moim głębokim przeświadczeniu uważam, że to przesłuchanie było bezpodstawne. Nie było do niego przesłanek.

  Wcześniej przesłuchana została sędzia Ewa Maciejewska, autorka pytania wysłanego do Trybunału Sprawiedliwości UE. Zapytaliśmy Przymusińskiego, czy według niego przesłuchania takie, jak te mają zniechęcić sędziów do wyrażania opinii na forum publicznym. - W piątek zeznawać będą sędziowie Krystian Markiewicz i Igor Tuleya. Muszę powiedzieć, że to, co się teraz dzieje, wywołało wśród sędziów duże poruszenie. Wielu się z nami kontaktuje mówią, że są zszokowani faktem, iż tego rodzaju postępowanie jest prowadzone. A sam członek KRS-u nawet na jednym z forów internetowych sugeruje, że to dopiero czubek góry lodowej. Możemy się spodziewać większej liczby takich spraw.

  Tymczasem w Zgromadzenie Sędziów Sądu Okręgowego w Warszawie podjęło w czwartek uchwałę w sprawie przesłuchiwania sędziów przez rzecznika dyscyplinarnego.

  Oto treść uchwały (w całości):

  "Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wyraża stanowczy sprzeciw wobec działań podejmowanych przez zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, a także Zastępcę Rzecznika Dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym w Poznaniu.

  Działania takie jak:

  1) Wzywanie do składania wyjaśnień w trybie przepisów o postępowaniu dyscyplinarnym sędziów Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego i Moniki Frąckowiak;
  2) Wzywanie w charakterze świadków sędziów: Igora Tulei, Bartłomieja Przymusińskiego, Krystiana Markiewicza i Ewy Maciejewskiej w związku z ich udziałem w debacie publicznej bądź w związku z treścią wydawanych orzeczeń;
  3) Żądanie nadesłania akt spraw rozpoznawanych przez sędziów: Olimpię Barańską, Ewę Maciejewską i Arkadiusza Krupę

  odbieramy jako szykanowanie w/w sędziów za ich udział w debacie publicznej, za zabierane głosu w obronie Konstytucji RP i zapisanych w niej takich wartości jak: trójpodział władzy, niezależność sądów i niezawisłość sędziów. W przypadku sędziów Ewy Maciejewskiej i Igora Tulei podjęte wobec nich kroki mają ponadto niewątpliwy związek z ich działalnością orzeczniczą. Opisane wyżej czynności zastępców rzecznika dyscyplinarnego są niedopuszczalną próbą zastraszenia środowiska sędziów i zmierzają do podporządkowania sądów i sędziów władzy polityków, a w szczególności Ministra Sprawiedliwości.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie wzywa zastępców Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziów: Michała Lasotę i Przemysława Radzika do poniechania tego rodzaju działań godzących w niezależność sądów i niezawisłość sędziów.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie apeluje również do pełniącego funkcję Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie Piotra Schaba o powstrzymanie się od tego rodzaju działań w przyszłości zarówno przez niego osobiście jak i przez podległych mu zastępców.

  Żadna z pełnionych w wymiarze sprawiedliwości funkcji nie zwalnia sędziego z osobistej odpowiedzialności za podejmowane działania.

  Stosowanie szykan wobec sędziów za ich aktywną postawę w obronie najważniejszych wartości i za ich orzecznictwo jest nie do pogodzenia z wymaganiami etycznymi jakim sprostać powinien każdy sędzia.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie przypomina, że Deklaracja Sofijska dotycząca niezawisłości i odpowiedzialności sędziowskiej, przyjęta przez Europejską Sieć Rad Sądownictwa (ENCJ) w 2013r. w pkt VII stanowi: „Powszechny zwyczaj niewypowiadania się sędziów na temat kontrowersji politycznych nie powinien obowiązywać w przypadku zagrożenia integralności i niezawisłości sądownictwa. Sędziowie w całej Europie mają dzisiaj wspólny obowiązek jednoznacznego i przekonującego wyrażania sprzeciwu wobec propozycji rządowych, które mogą naruszać niezawisłość sędziów bądź Rad Sądownictwa”.

  Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie zobowiązuje Prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie do:
  - opublikowania niniejszej uchwały na stronie internetowej Sądu, gdyż zapoznanie opinii publicznej ze stanowiskiem samorządu sędziów okręgu Sądu Okręgowego w Warszawie leży w interesie publicznym oraz służy potrzebom obywateli, którzy zgodnie z art. 45 Konstytucji RP mają prawo do bezstronnego i niezawisłego sądu;
  – przedstawienia uchwały do wiadomości następującym organom: Prezydentowi RP, Marszałkom Sejmu i Senatu RP, Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Sprawiedliwości, I Prezesowi Sądu Najwyższego, Rzecznikowi Praw Obywatelskich, Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego, Przewodniczącemu Krajowej Rady Sądownictwa, Prezesom Sądów Apelacyjnych i Okręgowych, Przewodniczącemu Krajowej Rady Prokuratorów, Prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej, Prezesowi Krajowej Rady Radców Prawnych, Prezesowi Krajowej Rady Notarialnej, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych sędziemu Sądu Okręgowego w Warszawie Piotrowi Schabowi, zastępcom Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych sędziom: Michałowi Lasocie i Przemysławowi Radzikowi, Przewodniczącemu Zespołu do spraw czynności Ministra Sprawiedliwości podejmowanych w sprawach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych.

  Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie zarządziła głosowanie nad uchwałą.

  Prezes Sądu Okręgowego w Warszawie poinformowała o wynikach głosowania Zgromadzenia:
  ZA: 56
  PRZECIW: 0"

  Czytaj treści premium w Gazecie Pomorskiej Plus

  Nielimitowany dostęp do wszystkich treści, bez inwazyjnych reklam.

  Komentarze

  Na razie brak komentarzy, Twój może być pierwszy.

  Najnowsze wiadomości

  Zobacz więcej

  Najczęściej czytane

  Wideo