Teresa Klonowska Honorowym Obywatelem Miasta Inowrocławia? KIK złożył taką propozycję

(dan)
W 2015 roku Teresa Klonowska z rąk prymasa Wojciecha Polaka odebrała nagrodę "Ku chwale"
W 2015 roku Teresa Klonowska z rąk prymasa Wojciecha Polaka odebrała nagrodę "Ku chwale" Dominik Fijałkowski
Członkowie inowrocławskiego Klubu Inteligencji Katolickiej podjęli jednomyślną decyzję o zgłoszeniu kandydatury Teresy Klonowskiej do tytułu Honorowego Obywatela Miasta Inowrocławia.

"Pani Teresa Klonowska, nestorka i duma naszego Klubu, związana przez całe życie z rodzinnym Inowrocławiem, oddała swemu miastu serce i nieprzeciętny talent, przybliżając inowrocławianom Kulturę w najlepszym wydaniu - Kulturę, bez której nie może egzystować żadna szanująca się społeczność. Swą poezją, jak również całą życiową postawą, ukazuje, na czym winno polegać prawdziwe człowieczeństwo - miłość do Boga, Ojczyzny i drugiego człowieka" - czytamy w piśmie podpisanym przez Elżbietę Posadzy i Jan Koziorowskiego z Klubu Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu. Pismo to przesłali do Tomasza Marcinkowskiego, przewodniczącego rady Miejskiej Inowrocławia.

"Jesteśmy w pełni przekonani, że długie oraz jakże piękne życie Pani Teresy, które przybliżamy w załączniku "Życie i dokonania", w pełni uzasadnia nasz wniosek o Jej uhonorowanie najwyższym miejskim wyróżnieniem. W dzisiejszych trudnych czasach ukazywanie, promowanie i docenianie takich osób jak Teresa Klonowska ma olbrzymie znaczenie wychowawcze, ważne dla naszego regionu i kraju na progu obchodów 100-lecia tak drogiej Jej i nam wszystkim Niepodległości" - piszą inicjatorzy.

Oto "Życie i dokonania Teresy Klonowskiej" - życiorys przygotowany przez KIK:

"Teresa Jolenta Klonowska, inowrocławska poetka, bibliotekarka, wychowawczyni dzieci i młodzieży, animatorka życia kulturalnego, urodziła się 19 grudnia 1925 r. w Inowrocławiu w domu przy ówczesnym Nowym Rynku (obecnie ul. 3 Maja 7), jako drugie dziecko kupca Antoniego Klonowskiego (1868-1945) i Rozalii z domu Welerowicz (1886-1946). Uczęszczała do 7-klasowej żeńskiej Publicznej Szkoły Powszechnej im. Panny Maryi, którą ukończyła w 1939 r. przed wybuchem wojny. W pierwszych dwóch latach niemieckiej okupacji, z powodu złego stanu zdrowia, uniknęła przymusowego nakazu pracy na miejscu, jak też wywózki na roboty do III Rzeszy. Wkrótce jednak rozpoczęła pracę w firmowym sklepie sprzętu rybackiego braci Meynas ("Gebrüder Meynas") przy ul. Farnej. We wrześniu 1944 r. została skierowana do kopania rowów przeciwczołgowych do Zbytkowa w okolice Włocławka, skąd powróciła do Inowrocławia 21 stycznia 1945 r., tuż przed wkroczeniem do miasta żołnierzy Armii Czerwonej.

W kwietniu 1945 r., pomimo trudnej sytuacji życiowej i materialnej, Teresa Klonowska podjęła w tzw. "przyspieszonym trybie" naukę w trzyletnim Gimnazjum Handlowym. W szkole poznała księdza prefekta Romana Siwę, który po powrocie z obozu w Dachau uczył religii i kierował miejscową "Caritas". Została pierwszą prezydentką założonej w Gimnazjum Handlowym przez ks. Siwę Sodalicji Mariańskiej, jak również sekretarzem "Caritasu", zarabiając symboliczne środki na opłatę czesnego w klasach licealnych. W sierpniu 1947 r. zdała eksternistycznie maturę handlową, po czym podjęła studia polonistyczne na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie także włączyła się w działalność uniwersyteckiej Sodalicji Mariańskiej. W tym czasie władze rozpoczęły prześladowania oraz inwigilację osób należących do stowarzyszeń religijnych. Funkcjonariusze służb bezpieczeństwa wyprowadzili panią Teresę z jej mieszkania przy ul. Kościuszki 7 i pod bronią, przez całe śródmieście, prowadzili na przesłuchanie do gmachu przy ul. Solankowej. W jej mieszkaniu dokonano kilkakrotnych przeszukań.

30 października 1952 r, Teresa Klonowska ukończyła studia z tytułem magistra filozofii w zakresie filologii polskiej i otrzymała nakaz pracy w Świnoujściu. Ostatecznie udało się jej pozostać w Inowrocławiu i z początkiem września 1953 r. rozpoczęła pracę w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Głównym jej zadaniem było zorganizowanie na terenie miasta czytelnictwa dziecięcego, a później też młodzieżowego. Tak powstała pierwsza specjalistyczna czytelnia, a potem, na bazie jej zbiorów Filia nr 1 dla Dzieci i Młodzieży, która funkcjonowała najpierw w centrali przy Placu Klasztornym, następnie od 1962 r. przy ul. Solankowej, a od 1965 r. w nowej siedzibie przy dzisiejszej ul. Armii Krajowej. Teresa Klonowska poszerzała swoje kompetencje zawodowe; ukończyła kursy I i II stopnia dla bibliotekarzy bibliotek dziecięcych, ogólny Państwowy Zaoczny Kurs Bibliotekarski oraz kilkutygodniowy kurs informacyjno-bibliograficzny w Poznaniu. Każdy z tych kursów, wraz z dyplomem magisterskim, dawał jej uprawnienia zawodowe na poziomie wyższym. Z takim wszechstronnym przygotowaniem pani Teresa przez co najmniej 10 lat prowadziła szkolenie zawodowe dla bibliotekarzy bibliotek publicznych, związkowych i przyzakładowych, a do połowy lat 60. była tzw. "mężem zaufania" w bibliotece. Włączała się w działalność społeczną oraz realizowała liczne zadania nie należące do jej bezpośrednich obowiązków. W 1955 r. była współzałożycielką oddziału Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Została też jednym z pierwszych członków inowrocławskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Historycznego, a w 1959 r. członkiem założycielem Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia, gdzie pełniła funkcje zastępcy skarbnika, a później zastępcy sekretarza. Jesienią 1957 r. uczestniczyła we wspólnej autokarowej sesji wyjazdowej Komisji Kultury i Oświaty Miejskiej Rady Narodowej i Polskiego Towarzystwa Historycznego, podczas której zrodziły się istotne postulaty dotyczące kultury.

W 1956 r. Teresa Klonowska aktywnie włączyła się w organizację Roku Kasprowiczowskiego, obchodzonego w Polsce pod patronatem Ministra Kultury i Sztuki. Weszła w skład komitetu założycielskiego jego obchodów oraz Komitetu Wykonawczego. W 1960 r. na większą jeszcze skalę odbyły się w Inowrocławiu uroczystości z okazji 100. rocznicy urodzin poety, zaś w 1966 r. odbudowano zniszczony przez Niemców jego pomnik. Pani Teresa wraz z innymi pracownikami Biblioteki Miejskiej współorganizowała okolicznościowe imprezy poprzez przygotowywanie ambitnych wystaw, po których pozostały m.in. unikalne już dziś zdjęcia nieistniejących inowrocławskich domów związanych z życiem Kasprowicza. Organizowała również wystawy z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy oraz większe wystawy okolicznościowe.

W swojej placówce przy ówczesnej ul. PPR 12 Teresa Klonowska stworzyła unikalne w tamtych czasach Koło Przyjaciół Biblioteki liczące ponad 200 członków (na 1500 stałych czytelników). Członkowie Koła działali w czterech sekcjach, których praca była na bieżąco dokumentowana, radośnie przeżywana i przez jej wychowanków jako już zawodowych bibliotekarzy opisywana w fachowych poradnikach. Ministerstwo Kultury m.in. z uwagi na tak zorganizowaną pracę z aktywem czytelniczym, nadało inowrocławskiej Filii nr 1 dla Dzieci i Młodzieży status "Biblioteki wzorcowej".

W 1980 r. Teresa Klonowska przeszła na emeryturę, ale po 3 latach zwiesiła ją i powróciła do Biblioteki Miejskiej z zadaniem zorganizowania filii dla osób niepełnosprawnych. Pracowała na pełnym etacie do 1986 r., a następnie jeszcze 2 lata w niepełnym wymiarze godzin. W tym okresie rozpoczął się także nowy rozdział w jej życiu działalność stricte społeczna. W 1981 r. została członkiem Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w bibliotece. W tymże roku wstąpiła do nowo założonego Klubu Inteligencji Katolickiej w Inowrocławiu. Gdy po stanie wojennym reaktywowano działalność Klubu (1983) pani Teresa stanęła na czele sekcji charytatywno-misjologicznej z Punktem Braterskiej Pomocy, który niósł pomoc wszystkim potrzebującym. W tym też czasie związała się również z duszpasterstwem osób niewidomych w Laskach pod Warszawą. W 1993 r. została członkiem założycielem koła Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Inowrocławiu. I wreszcie w tym samym roku, w siedzibie inowrocławskiego KIK-u, zorganizowała wielkie dzieło Bibliotekę Katolicką. Zgromadziła pokaźny specjalistyczny księgozbiór z cennymi regionaliami i unikalnym zbiorem czasopism katolickich. Wyszkoliła grono wolontariuszy. Po kilku latach ogólnie dostępna Biblioteka Katolicka im. Błogosławionej Jadwigi Królowej (obecnie "Świętej Jadwigi") w Inowrocławiu stała się jedną z największych bibliotek tego typu w diecezji gnieźnieńskiej. Warto wspomnieć o częstym przekazywaniu zbędnych książek bibliotekom szkolnym, publicznym i parafialnym oraz Polonii na Wschodzie.

W marcu 2001 r. podczas jednego z zebrań KIK-u, na skutek nagłego wyjazdu księdza kapelana, Teresa Klonowska zdecydowała się przeczytać swoje "Myśli rekolekcyjne" z 1961 r. Wtedy dopiero wielu spośród słuchaczy mogło doświadczyć miary talentu inowrocławskiej poetki, o której twórczości wiedzieli tylko najbliżsi. Jej poetyckie rozważania wywarły wielkie wrażenie i zaskoczenie. Na prośbę grona miłośników poezji postanowiła kontynuować swą twórczość. Ówczesny prezes KIK-u, śp. Piotr Milchert, stał się mecenasem kolejnych wydań jej poezji, do której wróciła w nowym Milenium. Do dzisiaj ukazało się 10 tomików: "Za krawędzią ciszy" (2006), "Wiersze 2002-2009" (2009), "Na gęśliczkach. Miniatury liryczne" (2009), Santo subito (3 wydania: 2010, 2011, 2014), "Modlitwy moje serdeczne" (2011), "Droga Krzyżowa" (2012), "W rozbłyskach dekalogu" (2013), "Rosarium. Zamyślenia nad tajemnicami różańcowymi" (2014), "Brzaski nad ciemną doliną" (2015), "Błękitem, bielą i czerwienią" (2016). Wiersze Teresy Klonowskiej wzbogaciły poświęcony Janowi Pawłowi II inowrocławski album wielkiej wdzięczności "Teraz my przychodzimy do Ciebie" (2006), ukazywały się też w prasie regionalnej ("Nasze Miasto", "Czas Inowrocławia") i ogólnopolskiej (np.: "Różaniec"). Kilkanaście utworów znalazło się w XXI tomie antologii poezji religijnej "A Duch wieje kędy chce" (2010). Wstępy lub posłowia do tomików jej poezji pisali m.in.: edytorka poezji ks. Jana Twardowskiego Aleksandra Iwanowska oraz biskupi Wojciech Polak i Józef Zawitkowski. Warto wspomnieć o zorganizowanych przez niektóre miasta i ośrodki spotkaniach autorskich z Teresą Klonowską, jak również o tym, że od trzech lat, dzięki pośrednictwu Archikonfraterni Literackiej Niepokalanego Poczęcia NMP z Warszawy, tomiki jej poezji zagościły na Targach Książki Religijnej w stolicy. W powszechnej opinii twórczość inowrocławskiej poetki zaskakuje głębią przemyśleń, oryginalnością i autentycznością.

Teresa Klonowska, "kulturalny ambasador" naszego miasta, za swoją twórczość oraz długoletnią pracę na różnych odcinkach życia kulturalnego i społecznego została odznaczona m.in.: Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1986), odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1975), Złotym Medalem "Zasłużonej w Posłudze dla Kościoła i Narodu" (2003). Otrzymała również, statuetkę "Ku chwale" Instytutu Prymasa Józefa Glempa w Inowrocławiu (2015), Honorową Odznakę Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich (2003), nagrodę Prezydenta Inowrocławia dla animatorów kultury (2003) oraz ostatnio honorowe członkostwo Towarzystwa Miłośników Miasta Inowrocławia".

Koronawirus fake news. Oto największe absurdy.

Wideo

Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych”i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Komentarze 1

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Podaj powód zgłoszenia

W
Wojciech Giczkowski

Znakomity pomysł. Należy przyklasnąć inicjatywie. Pamiętam jak w czytelni w Maciejce pani Klonowska pomagała mi w doborze lektur. zawsze zaangażowana, ale spokojna i oddana potrzebom młodych czytelników. Podoba mi się chęć nadania tytułu nie politykowi, ale osobie, która całe swoje życie oddała pracy na rzecz kultury.

Dodaj ogłoszenie

Wykryliśmy, że nadal blokujesz reklamy...

To dzięki reklamom możemy dostarczyć dla Ciebie wartościowe informacje. Jeśli cenisz naszą pracę, prosimy, odblokuj reklamy na naszej stronie.

Dziękujemy za Twoje wsparcie!

Jasne, chcę odblokować
Przycisk nie działa ?
1.
W prawym górnym rogu przegladarki znajdź i kliknij ikonkę AdBlock. Z otwartego menu wybierz opcję "Wstrzymaj blokowanie na stronach w tej domenie".
krok 1
2.
Pojawi się okienko AdBlock. Przesuń suwak maksymalnie w prawą stronę, a nastepnie kliknij "Wyklucz".
krok 2
3.
Gotowe! Zielona ikonka informuje, że reklamy na stronie zostały odblokowane.
krok 3