Toruński producent zbiorników z polietylenu otrzymał dwa istotne certyfikaty potwierdzające standardy zarządzania w obszarach jakości oraz bezpieczeństwa informacji w firmie.

Punktualnie o godz. 14 w siedzibie firmy SWIMER z Torunia przedstawiciele Polskiego Rejestru Statków oraz firmy Censor.org.pl złożyli podpisy pod certyfikatami: ISO/IEC 27001:2013 i ISO 9001:2015.

Firma SWIMER z Torunia to nowoczesne przedsiębiorstwo założone przez Łukasza Otrembę, zajmujące się produkcją i sprzedażą zbiorników z polietylenu do magazynowania i wewnętrznej dystrybucji wszelkiego rodzaju płynów, m.in.

oleju napędowego, AdBlue, wody, nawozów płynnych czy środków chemicznych. Toruńska firma to także laureat wielu nagród. W 2018 r. zdobyła tytuł Gazeli Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się przedsiębiorstw. W tym samym roku założyciel firmy Łukasz Otremba uzyskał tytuł Wzorowego Agro Przedsiębiorcy RP w konkursie organizowanym przez Agro Biznes Klub. Z kolei podczas ostatnich targów Agro-Tech Kielce SWIMER otrzymał Puchar Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za 10-letnie doświadczenie i wysoką jakość produkowanych dla rolnictwa wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wyróżnienie targowe „Dobrosław” KRUS za „Wyrób zwiększający bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym” dla dwupłaszczowego zbiornika typu Swimer Tank do magazynowania paliw płynnych klasy III - oleju napędowego.

Przyznana firmie SWIMER norma ISO 9001:2015 jest fundamentem każdego systemu zarządzania. Firma posiadająca taki certyfikat potwierdza na zewnątrz, że wdrożyła standaryzację swojego postępowania oraz zachowuje ciągłość działania co daje gwarancję bezpieczeństwa dla potencjalnych partnerów. Z kolei norma ISO/IEC 27001:2013 stawia duży nacisk na aspekty związane z zarządzaniem ryzykiem i bezpieczeństwem informacji, w którego skład wchodzą zarówno wszystkie systemy informatyczne firmy, ale też wszystkie informacje, którymi posługuje się w ramach prowadzonej działalności. Oznacza to, że każdy aktualny oraz potencjalny kontrahent może mieć pewność, że w firmie SWIMER zastosowano procedury oraz systemy bezpieczeństwa odpowiednio chroniące dane i wartości niematerialne kooperantów. Certyfikat ISO/IEC 27001 został nadany firmie SWIMER przez Polski Rejestr Statków S.A., prestiżową, jedną z najistotniejszych na świecie, niezależną instytucję rzeczoznawczą, która działa na rynku międzynarodowym od ponad 80 lat.

- Certyfikaty ISO pokazują naszemu otoczeniu transparentność i bezpieczeństwo naszego działania. Potwierdzają, że działamy według określonych standardów – mówi Przemysław Bochat, Dyrektor ds. Relacji z Klientami z firmy SWIMER. – Firmę zobowiązuje to przede wszystkim identyfikacji wymagań prawnych, a później – wdrożenia odpowiednich działań, by te wymagania spełnić. To rygor, który firma narzuca sama sobie. Dzięki certyfikacji nie tylko spełniamy wymagania, ale także rozwijamy się wewnętrznie: identyfikujemy i opisujemy procesy, poprawiamy jakość przebiegu informacji, ustalamy zasady komunikacji z środowiskiem zewnętrznym, dokumentujemy i analizujemy kontekst naszego działania na rynku, szacujemy ryzyka, wdrażamy i monitorujemy zabezpieczenia.

Na codzienne funkcjonowanie firmy przekłada się to na wiele obszarów. - Osoba, która uczestniczy w procesie rekrutacji do firmy, może mieć pewność, że informacje o niej nie będą dalej

przetwarzane, zostaną zniszczone, a ich właściciel zostanie o tym poinformowany – tłumaczy Przemysław Bochat. - Z drugiej strony, proces certyfikacji wymaga wdrożenia określonych standardów działania przez każdego pracownika firmy. Wpływa to na jakość pracy i kwalifikacje naszych pracowników.

Certyfikaty potwierdzające sposób działania to ważny element budowania jakości marki, ale też potwierdzenie pozycji firmy SWIMER na rynku.

(sep)