Wsparcie na aktywizację środowisk zagrożonych

Materiał informacyjny RPO
Można wnioskować o marszałkowskie środki unijne, które pomogą w aktywizacji, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu i powrocie na rynek pracy.

Ośrodki pomocy społecznej, fundacje, stowarzyszenia i gminy mogą wnioskować o środki na przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i długotrwałemu bezrobociu w całym regionie.

Doskonałym przykładem wykorzystania funduszy unijnych na włączenie społeczne jest projekt realizowany gminie Więcbork. - Wyjątkowość naszych działań polega na tym, że dotyczą nie tylko samego uczestnika, ale także jego rodziny czy bliskich przyjaciół - podkreśla Izabela Szmajdzińska z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku. - Dzięki temu, otoczenie bardzo wspiera uczestnika i zyskuje on większą szansę, by trwale zmienić swoje życie.

Na czym polega projekt? Spośród osób korzystających z pomocy MGOPS pracownicy wyłonili te najbardziej zmotywowane do zmiany. Uczestnicy wzięli udział w treningu umiejętności społecznych, a także indywidualnych spotkaniach z coachem. - Każdy pracując sam na sam z coachem poznał swoje mocne strony, wzmocnił swoje poczucie wartości - mówi Izabela Szmajdzińska. - Coache stali się mentorami dla naszych podopiecznych. Kolejnym etapem są spotkania z doradcami zawodowymi, warsztaty wizażu i kształtowania wizerunku. Część uczestników weźmie też udział w kursach zawodowych.

Dzięki pomocy coachów i doradców zawodowych udało się zdiagnozować indywidualne zasoby i potrzeby poszczególnych osób. W ten sposób zostały dobrane kursy. - Będziemy mieć fryzjerkę, opiekunkę osób starszych, sprzedawcę, operatora wózka widłowego - wymienia Izabela Szmajdzińska.

Dodatkiem do projektu są świetlicowe zajęcia otwarte

dla mieszkańców gminy oraz wycieczki, na które zostaną zaproszone także rodziny uczestników. - Nie bylibyśmy w stanie osiągnąć tak dobrych efektów bez wsparcia unijnego, a także fundacji, z którą podjęliśmy współpracę - podkreśla Izabela Szmajdzińska. - Warto znaleźć dobrego partnera i wnioskować o środki unijne. Bez dodatkowych funduszy, bardzo trudno jest zorganizować skuteczną pomoc społeczną i zaktywizować klientów ośrodków takich, jak nasz.

Projekt w Więcborku realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kobiet „Gineka”, gminę Więcbork oraz MGOPS. Organizacje pozarządowe, instytucje związane z rynkiem pracy i pomocą społeczną mogą postarać się o środki na podobne działania, bo Urząd Marszałkowski ogłosił właśnie konkursy, w których nabór zaczyna się w październiku. - Ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwałe bezrobocie, brak wykształcenia, czy otoczenie obciążone problemami nałogów i przemocy - to główne czynniki, które utrudniają normalne funkcjonowanie w społeczeństwie. W naszym Regionalnym Programie Operacyjnym zarezerwowaliśmy specjalne środki na wspieranie działań instytucji i organizacji pozarządowych wyspecjalizowanych w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem i ich rodzinami. Zachęcam do sięgania po to wsparcie - mówi marszałek Piotr Całbecki.

Marszałkowskie środki unijne na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem aktywne włączenie społeczne.

Kto może ubiegać się o dotację?
- jednostki samorządu terytorialnego
- ośrodki pomocy społecznej
- organizacje pozarządowe
- podmioty ekonomii społecznej
- spółdzielnie pracy

Na co można otrzymać dofinansowanie?
- działania ułatwiające powrót na rynek pracy
- działania umożliwiające aktywne włączenie społeczne
- programy reintegracji zawodowej
- programy na rzecz wsparcia zatrudnienia, rehabilitacji zawodowej i społecznej osób z niepełnosprawnościami

SPRAWDŹ, jakie to proste!

Więcej na stronie: www.rpo.kujawsko-pomorskie.pl

KONKURS - Napisz i wygraj!

Unia Europejska przekazuje fundusze na przedszkola i żłobki. Jakie zajęcia dodatkowe Twoim zdaniem warto zorganizować
dla najmłodszych? Uzasadnij w kilku zdaniach.

1 miejsce
- laptop,
2 miejsce - tablet,
3 miejsce - słuchawki bezprzewodowe

Wraz z odpowiedzią prosimy o podanie imienia i nazwiska autora pracy, adresu zamieszkania, telefonu kontaktowego, adresu e-mail oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Odpowiedzi z dopiskiem „Konkurs - sięgamy po więcej” można przesyłać pocztą lub dostarczyć osobiście (adres: Polska Press Sp. z o. o., Oddział w Bydgoszczy, ul Zamoyskiego 2, 85-063 Bydgoszcz) albo wysłać e-mailem (e-mail: [email protected])

Na Twoją odpowiedź pisemną o objętości 500-1000 znaków ze spacjami czekamy do 30 września 2017 roku.
Praca może zawierać jedno zdjęcie.

Regulamin konkursu - Sprawdź>>