Wraz z końcem listopada upłynął czas na wypłaty zaliczek płatności bezpośredniech za 2018 rok. Rolnicy dopytują, kiedy na ich konta agencja przeleje pozostałą część dopłat.

Wypłata zaliczek dopłat rozpoczęła się 16 października i trwała do 30 listopada 2018. Jak podaje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - do 30 listopada przekazała na konta rolników 9,23 mld zł.

Kiedy reszta dopłat bezpośrednich za 2018 rok?

Od poniedziałku 3 grudnia ARiMR rozpoczyna przekazywanie pozostałej części przyznanych rolnikom płatności. Do 30 listopada 70-procentowe zaliczki otrzymało ok. 1,29 mln gospodarzy w całej Polsce. W pierwszej kolejności agencja wypłacała środki poszkodowanym przez tegoroczną suszę czy ASF.

ARiMR ma czas na wypłatę płatności bezpośrednich za 2018 rok do czerwca 2019 roku. W całym kraju wnioski o dopłaty złożyło w tym sezonie 1 340 121 rolników.

Agencja wypłaciła do tej pory z tytułu ONW, płatności rolnośrodowiskowych i rolno-środowiskowo-klimatycznych oraz zalesieniowych łącznie blisko 883 mln zł.