Jak dużo w Kujawsko-Pomorskiem zapłacimy za wywóz śmieci, za nieruchomości, czy psa. Sprawdzamy!

Marek Weckwerth
Marek Weckwerth
Od 1 stycznia w górę poszły podatki lokalne, w tym od nieruchomości.
Od 1 stycznia w górę poszły podatki lokalne, w tym od nieruchomości. Marek Weckwerth
Udostępnij:
Sprawdzamy jak dużo zapłacimy w tym roku w regionie za pozbycie się z domów śmieci, jakie podatki przyjdzie nam płacić za nieruchomości i za naszego czworonożnego pupila. Generalnie wszystko idzie w górę, choć na przykład bydgoszczanie za odpady więcej nie zapłacą, a za psa nie płacą od lat.

Zobacz wideo: Smaki Kujaw i Pomorza 3 - odcinek 33.

Na celownik wzięliśmy zaledwie kilka gmin: wspomnianą Bydgoszcz, Świecie nad Wisłą, Inowrocław, Grudziądz, Włocławek i Sępólno Krajeńskie.

Bydgoszczanie zapłacą za odpady po staremu

- Miasto Bydgoszcz nie planuje zwiększenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych dla mieszkańców w 2022 roku, co jest ewenementem w skali kraju. Obecna stawka to 21 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość i jest to jedna z najniższych stawek wśród okolicznych gmin, czy większych miast w Polsce. Podatku od psa nie ma w Bydgoszczy od lat - wyjaśnia Marta Stachowiak, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Bydgoszczy.

Podobnie jak w większość miast Unii Metropolii Polskich, kwestie podatków od nieruchomości w Bydgoszczy są zgodnie z wartościami ogłoszonymi przez ministra finansów. I tak za prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego opłata wynosi 8,68 zł od 1m kwadratowego powierzchni użytkowej. Taka sama opłata pobierana jest z budynków gospodarczych nie związanych z działalnością gospodarczą oraz z garaży nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Natomiast od budowli należy się 2 proc. ich wartości określonej w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

W Świeciu stawki w górę

Każdy mieszkaniec gminy Świecie nad Wisłą zapłaci za odbiór odpadów o 48 zł rocznie więcej niż w 2021. Radni przyjęli na ostatniej sesji uchwałę w tej sprawie.

Do tej pory każdy mieszkaniec musiał zapłacić za śmieci 13,5 zł, a teraz opłata została podniesiona do 17,5 zł. Na ulgi mogą liczyć posiadacze Karty Dużej Rodziny. O złotówkę mniej zapłacą właściciele kompostowników.

To też może Cię zainteresować

Urzędnicy tłumaczą podwyżkę rosnącymi kosztami odbioru i składowiska odpadów. Podwyżka ma przynieść dodatkowe 500 tys. zł do gminnego budżetu. Aleksandra Arczyńska - Lisek, kierownik Referatu Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Świeciu, wymieniała kwoty jakie za wywóz nieczystości obowiązują w ościennych gminach powiatu świeckiego i nie tylko - od 19 do 28 zł.

Od nowego roku w gminie Świecie w górę idą też podatki, rolny o 3 procent.

- To i tak jeden z najniższych podatków rolnych w regionie. Jednak koszty rosną. Choćby dowóz dzieci do szkół z terenów wiejskich kosztować nas będzie nie jak do tej pory 400 tys. zł, a 800 tys. - podkreślał burmistrz Kułakowski.

Także o średnio 3 proc. w gminie Świecie wzrasta podatek od nieruchomości.

W zeszłym roku świecianin mieszkający w 50 - metrowym lokalu zapłacił złotówkę więcej podatku od nieruchomości. W 2022 r. jego podatek znów wzrośnie o złotówkę.

Więcej w Inowrocławiu

W Inowrocławiu stawki podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków, ustalono na - 1,03 zł od 1 m kwadratowego (0,99 zł w 2021 r.).
Stawka za prowadzenie odpłatnej statutowej działalności przez organizacje pożytku publicznego wynosi 0,54 zł od 1 m kw. (0,51 zł),

Podatek od gruntów niezabudowanych, objętych obszarem rewitalizacji (zgodnie z ustawą o rewitalizacji) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynęły 4 lata, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 3,40 zł od 1 m kw. (3,26 zł w 2021 r.)

Wzrósł także podatek od budynków lub ich części. W przypadku budynków mieszkalnych z 0,83 zł do 0,88 zł od 1 m kw. powierzchni użytkowej. W przypadku budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej z 24,83 zł do 25,74. Od budowli pobiera się podatek w wysokości 2 proc. ich wartości.

Obecna stawka za odpady komunalne obowiązuje od 1 czerwca 2021 i wynosi miesięcznie 28 zł od osoby (przy segregacji odpadów) i 84 zł (gdy nie jest prowadzona segregacja). Sygnalizowana jest konieczność podniesienia opłaty. Podatek od psa wynosi 66 zł za rok.

Nie inaczej w Grudziądzu

W ostatnich dwóch latach mieszkańcom Grudziądza co rusz fundowane są podwyżki. Raz tłumaczone katastrofalną sytuacją finansową miasta, innym razem pandemią. W górę poszły m.in. opłaty za parkingi, czynsz w GTBS-ie, stawki za wywóz i gospodarowanie odpadami, kwoty podatków. Od 2022 roku mieszkańcy więcej zapłacą za podatek od nieruchomości: za dom, zakład pracy, działkę, garaż, czy komórkę na drewno. Większość ze stawek została ustalona na najwyższym dopuszczalnym poziomie.

Maciej Glamowski, prezydent Grudziądza, tłumaczy to głównie tym, że wpływy do budżetu miasta będą wyższe o ok. 4 mln zł w porównaniu z 2021 rokiem, kiedy wyniosły w sumie 64,8 mln zł.

I tak w górę poszły roczne stawki podatku od nieruchomości i gruntów. Podajemy tylko kilka przykładów: podatek związany z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,95 zł za 1 m kw. do 1,03 zł, od gruntów pozostałych, czyli za działkę, na której stoi dom jednorodzinny albo teren przypisany do mieszkania z gruntem z 0,48 zł do 0,51 zł, od domków jednorodzinnych i mieszkań w blokach z 0,77 zł do 0,85 zł (maksymalna stawka regulowana przepisami wynosi na 2022 r. 0,89 zł), od budynków lub ich części pozostałych, czyli np. za garaże z 8,05 zł do 8,68, od budynków gospodarczych lub ich części, np. komórki na drewno z 4 zł do 8,25 zł (maksymalna stawka to 8,68 zł).

Włocławek

We Włocławku zmianie uległy stawki podatku od nieruchomości. Z uzasadnienia uchwały z 30 listopada 2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości wynika, że stawki na 2022 rok są niższe od górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez ministra finansów, np. stawka za budynki mieszkalne wynosi 88,76 proc. stawki maksymalnej; za budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 96,66 proc.; a stawka za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 96,12 proc.

To też może Cię zainteresować

„Biorąc pod uwagę rosnące znacząco koszty realizowanych zadań, w tym skutki podwyższania minimalnego wynagrodzenia w jednostkach organizacyjnych miasta Włocławek oraz ubytki w dochodach wynikające z reformy podatkowej - koniecznym z punktu widzenia rachunku ekonomicznego gminy, prawidłowego funkcjonowania i wykonywania zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego jest ustalenie stawek na wskazanym poziomie. Podatek od nieruchomości stanowi źródło pokrycia wielu zadań. Wobec powyższego szacuje się, że proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości zapewni wzrost dochodów budżetu gminy w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 1.865.538,00 zł” – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Stawki pozostałych opłat lokalnych - opłaty za parkowanie, ceny biletów MPK, stawki odbioru śmieci oraz opłata za psa – nie uległy zmianie.

Sępólno więcej zapłaci za śmieci

Opłata za śmieci w gminie Sępólno Krajeńskie wynosi od nowego roku 31 zł miesięcznie. Dotychczas mieszkańcy płacili za śmieci 26 zł. Jak tłumaczy Urząd Miasta - system odbioru i zagospodarowania odpadów przy takim poziomie opłat i tak się nie bilansował. Gmina musiała dopłacać do niego z własnego budżetu. Tymczasem ceny wciąż rosną.

- Widzimy dosyć dużą inflację, wzrost kosztów paliwa, koszty płacowe rosną wyjaśnił Waldemar Stupałkowski, burmistrz Sępólna Krajeńskiego.

Z wyliczeń ratusza wynika, że aby gmina nie musiała dopłacać do odpadów komunalnych, podatek śmieciowy musiałby być ustalony na poziomie 34 zł.

W ciągu roku gmina będzie szukała nowych rozwiązań zmierzających do zmniejszenia ilości produkowanych odpadów. Przykładem może być namawianie do szerszego stosowania kompostowników. Już teraz osoby, które kompostowniki na swoich posesjach posiadają, płacić będą 28 zł.

Chełmno

Jak wyjaśnia Klaudia Peplińska, specjalistka ds. promocji i komunikacji społecznej Urzędu Miasta Chełmna, opłata za psa w Chełmnie w roku 2022 nie zmienia się, wynosi 45 zł - w przypadku nieruchomości posiadającej ogrodzenie i 60 zł przy pozostałej zabudowie. Ulga 50 proc. od stawki 60 zł przysługuje emerytowi i renciście prowadzącemu samodzielne gospodarstwo domowe.

Wysokość stawki za odpady "na ten moment" nie uległa zmianie, to: 19 zł od osoby miesięcznie. Ulga za gromadzenie odpadów BIO w przydomowym kompostowniku 1,5 zł/ osobę (dotyczy tylko zabudowy jednorodzinnej), opłata podwyższona w przypadku stwierdzenia braku segregacji odpadów - 40 zł od osoby. W przypadku zmiany stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy zostaną poinformowani.

Podatek od nieruchomości w Chełmnie na 2022 rok:

1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania; w ewidencji gruntów i budynków - 0,99 zł od 1 m2 powierzchni, 2021 - 0,94 zł;
b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 5,17 zł od 1 ha, 2021 - 4,99 zł;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,47 zł od 1 m2 powierzchni, 2021 - 0,42 zł;
d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,40 zł od 1 m2 powierzchni; 2021 - 3,21 zł

2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych - 0,82 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2021 - 0,78 zł;
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 24,09 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2021 - 23,22 zł;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 12,04 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2021 - 11,62 zł;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 5,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, 2021 - 5,06 zł;
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 8,68 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej; 2021 - 8,37;
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 - ustawy o podatkach
i opłatach lokalnych (dla celów amortyzacji).

Współpraca: Jakub Keller, Świecie
Dominik Fijałkowski, Inowrocław
Aleksandra Pasis, Grudziądz
Joanna Maciejewska, Włocławek
Monika Smól, Chełmno

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Dołącz do nas na Twitterze!

Codziennie informujemy o ciekawostkach i aktualnych wydarzeniach.

Obserwuj nas na Twiterze!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!

Wideo

Komentarze 1

Komentowanie zostało tymczasowo wyłączone.

Podaj powód zgłoszenia

G
Gość
w inowrocławiu pRezydent powinien ludziom płacic za to, że muszą na niego płacic podatki od byle czego.
Przejdź na stronę główną Gazeta Pomorska
Dodaj ogłoszenie