Mandaty dla grzybiarzy 500 zł?! Zanim pójdziesz na grzyby, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują w lesie

OPRAC.:
Magda Weidner
Magda Weidner

Wideo

Udostępnij:
Grzybobranie 2020. W lubuskich lasach pojawili się grzybiarze. Niestety, okazuje się, że wiele osób nie zna, albo zapomniało, jakie zasady obowiązują w lasach. Łamiąc je, grożą mandaty. Wybierasz się w najbliższym czasie na grzyby? Sprawdź, jak uniknąć kary w wysokości nawet 500 zł.
 • Gdy w lasach pojawiają się grzyby, pojawia się też pewien problem. Nie wszyscy grzybiarze znają i przestrzegają zasady, jakie obowiązują.
 • Czytelnicy często zwracają uwagę m.in. na to, że miłośnicy grzybów źle parkują samochód, zostawiają auta nawet w środku lasu. Mało tego, niszczą wszystko, wyrywają grzyby, których nie zbierają, hałasują.
 • Straż leśna może wystawić mandat od 20 do 500 zł. Za co grożą kary?
Pełen kosz prawdziwków i kurek zebrała nasza Czytelniczka. To najlepszy dowód na to, że w lubuskich lasach są już grzyby. Nasza Czytelniczka swoje okazy zebrała w lasach w okolicy Cybinki.Kilka deszczowych dni i ciepłych dni zrobiły swoje. W Lubuskich lasach już pojawiły się grzyby. Pani Dorota przesłała nam zdjęcia swoich zbiorów z okolicy Cybinki. Gratulujemy!Byliście na grzybach? Prześlijcie nam zdjęcia. Czekamy na nie na facebooku lub pod adresem lubuska24@gazetalubuska.plPolecamy wideo: Gdzie zbierać grzyby? Jak rozpoznać jadalne od niejadalnych? Co robić w przypadku zatrucia?

Grzyby w Lubuskiem. Nasza Czytelniczka zebrała prawdziwki i kurki

Grzybobranie - jak zachować się w lesie?

Prawdą jest, że większość osób nie zna lub zapomina, jak powinno zachowywać się w lasach. Szczególnie brak wiedzy i lekceważenie przepisów widać podczas grzybobrania. Oczywiście zbieranie grzybów w Polsce nie jest zabronione, ale są pewne ważne sprawy, o których należy pamiętać. Unikniecie wtedy sporych mandatów.

 • Po pierwsze - zostawmy po sobie porządek. Śmieci w lasach to prawdziwa plaga, a za zaśmiecanie grożą mandaty.
 • Drugi przypadek, w którym narażeni jesteśmy na mandat, to wchodzenie do lasu pomimo zakazów.
 • Trzeci - niewłaściwe parkowanie. Straż leśna może nałożyć karę w wysokości od 20 do 500 zł. Należy również pamiętać, że nie w każdym lesie możemy bezkarnie zbierać grzyby. W Lasach Państwowych grzybobranie jest legalne, inaczej jest w przypadku Parków Narodowych.

Grzybobranie i mandaty w lesie. Za co można je dostać?

Strażnik leśny i pracownik Służby Leśnej mający uprawnienia strażnika np. leśniczy, ma prawo do nałożenia grzywny w formie mandatu karnego o wysokości od 20 do 500 złotych. Grzywny są nakładane za wykroczenia określone w kodeksie wykroczeń np.:

 • wjazd i parkowanie pojazdu w miejscu niedozwolonym
 • niszczenie grzybów i grzybni
 • płoszenie, zabijanie dzikich zwierząt
 • niszczenie lęgów ptasich mrowisk itd.,
 • wypalanie roślinności
 • uszkadzanie drzew i krzewów
 • za wykroczenia określone w prawie łowieckim

W sytuacji, gdy wyrządzona szkoda jest znaczna (np. skradziono drewno, zniszczono fragment lasu, budowlę lub urządzenie) i kwalifikuje się to do wyższej kary niż pięćsetzłotowy mandat, strażnik leśny występuje do sądu z wnioskiem o ukaranie i pełni rolę oskarżyciela publicznego. Wtedy grzywnę nakłada sąd, który dodatkowo może także orzec np. wypłacenie nawiązki za spowodowaną szkodę.

Zbiera grzyby lub owoce leśne w miejscach, w których jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany

Grzybiarzu! Nie wchodź tam, gdzie są zakazy

Lasy Państwowe są dostępne dla wszystkich - gwarantuje to ustawa o lasach. Jednak w szczególnych przypadkach nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu na administrowanym przez nadleśnictwo terenie. Zawsze robi to, aby chronić przyrodę lub zapewnić bezpieczeństwo ludziom.

Kiedy nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu? Zgodnie z ustawą o lasach wprowadza go, jeśli:

 • drzewostany lub runo leśne zostały znacznie uszkodzone. Zakaz zapewnia wtedy bezpieczeństwo ludziom - np. w lesie, w którym przeszedł huragan, nadłamane drzewa stanowią dla ludzi duże zagrożenie;
 • występuje duże
 • zagrożenie pożarowe
 • aby człowiek nie wywołał w lesie pożaru;
 • wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna (np. opryski preparatami chemicznymi).

Jeśli jesteś w lesie, zwracaj uwagę na ostrzeżenia, oznakowania, tabliczki informacyjne. Pamięta, że za nieprzestrzeganie zakazu wstępu do lasu, możesz dostać mandat w wysokości 500 zł!

Art. 157. § 1. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, łąki lub grobli, podlega karze grzywny do 500 złotych lub karze nagany.

Grzybobranie: gdzie nie wolno zbierać grzybów?

Grzyby w polskich lasach można zbierać bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów i w zasadzie bez ograniczeń, ale są pewne wyjątki. Jak informują nadleśnictwo, nie wolno zbierać grzybów w niektórych częściach lasu, gdzie jest stały zakaz wstępu:
na uprawach do 4 m wysokości

 • w drzewostanach nasiennych i powierzchniach doświadczalnych
 • w ostojach zwierzyny
 • nie wolno ich także zbierać na obszarach chronionych: w rezerwatach i parkach narodowych
 • rygorystycznie należy przestrzegać zakazu wstępu na tereny wojskowe

GRZYBIARZU ZAPAMIĘTAJ!

Należy oszczędzać duże, stare owocniki grzybów, gdyż nie są atrakcyjne kulinarnie, a mają duże znaczenie dla rozwoju grzybów. Jeśli wiemy, że jakiś grzyb jest rzadki i ginący to także oszczędźmy go, nawet jeśli jest jadalny. Niezależnie od miejsca występowania część gatunków grzybów podlega całkowitej ochronie gatunkowej – poznaj dokładnie listę tych grzybów zanim wybierzesz się do lasu.

Idziesz na grzyby? Warto to wiedzieć! źródło: Lasy Państwowe
Idziesz na grzyby? Warto to wiedzieć!
źródło: Lasy Państwowe Lasy Państwowe

Sprawdź również:

Grzybobranie: czy mogę wjechać samochodem do lasu?

Zasady udostępniania lasów są precyzyjnie opisane w rozdziale 5. Ustawy o lasach. Wynika z niej, że ruch motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalny jest tylko drogami publicznymi. Każdym pojazdem można wjechać do lasu drogą leśną tylko wtedy, gdy jest wyraźnie ona oznaczona drogowskazami dopuszczającymi ruch ( np. wskazany jest kierunek i odległość dojazdu do miejscowości, ośrodka wypoczynkowego czy parkingu leśnego). Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.

Uwaga! Na drogach leśnych nie muszą być ustawione szlabany i znaki zakazujące poruszania się po nich, gdyż zakaz ten wynika wprost z zapisów ustawy o lasach. Obowiązuje on cały rok, nie tylko w okresie zagrożenia pożarowego.
Kogo nie obowiązują te przepisy?
Wszystkie te przepisy nie dotyczą pracowników nadleśnictw w czasie wykonywania obowiązków służbowych, właścicieli lasów w ich własnych lasach, osób wykonujących i kontrolujących gospodarkę leśną, służb ratujących zdrowie i mienie ludzkie (policja, straż pożarna, pogotowie ratunkowe), myśliwych wykonujących zadania gospodarcze oraz właścicieli pasiek zlokalizowanych w lasach.

Kiedy poznam, że droga jest publiczna czy leśna?

- Nie ma, niestety, jednolitego i czytelnego systemu oznakowania dróg publicznych biegnących przez lasy. Jest to obowiązek zarządcy drogi, który powinien oznakować drogę zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów ruchu drogowego oraz ustawy o lasach - czytamy w komunikacie Lasów Państwowych.

Najlepiej kierować się ogólną zasadą wjeżdżania samochodem do lasu tylko tam, gdzie wyraźnie pozwalają na to znaki drogowe. Zgodnie z ustawą o lasach nie ma obowiązku oznakowania znakami zakazu dróg, gdzie nie wolno wjeżdżać. Należy zatem stosować zasadę, że droga nieoznakowana nie jest dopuszczona do ruchu.

Nadleśnictwa ustawiają tablice informacyjne z drogami wyznaczonymi do ruchu i miejscami parkingowymi. Można także szukać takich informacji w urzędach gmin i punktach informacji turystycznej.

Gdzie zostawić samochód wybierając się do lasu?

Jedziesz do lasu i nie wiesz, gdzie bezpiecznie można zostawić samochód? Pamiętaj, że najlepszym miejscem będzie oznaczone miejsce (parking) lub specjalne miejsce postojowe. Zgodnie z art. 29 ustawy o lasach tylko tam można bezpiecznie parkować. Każde nadleśnictwo przygotowuje sieć parkingów leśnych oraz miejsc parkowania pojazdów. Informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej nadleśnictwa. Najłatwiej na nią trafić wpisując adres

www.lasy.gov.pl

, a potem wybierając odpowiednią dyrekcję regionalną i nadleśnictwo.

Gdzie nie wolno zostawiać auta w lesie?

Nie zostawiajcie nigdy samochodów przed szlabanami i na poboczach dróg, nawet jeśli są one dopuszczone do ruchu, ponieważ utrudnia to ich gospodarcze wykorzystanie. W Polsce jazda po lesie samochodem czy też motorem jest zabroniona. Osoby, które rozjeżdżają tereny leśne, łamią nie tylko ustawę o lasach, ale również kodeks wykroczeń (art. 161 „Kto, nie będąc do tego uprawniony albo bez zgody właściciela lub posiadacza lasu, wjeżdża pojazdem silnikowym, zaprzęgowym lub motorowerem do nienależącego do niego lasu w miejscu, w którym jest to niedozwolone, albo pozostawia taki pojazd w lesie w miejscu do tego nieprzeznaczonym, podlega karze grzywny”).

10 ZASAD GRZYBIARZA

10 zasad grzybiarzaźródło: Lasy Państwowe
10 zasad grzybiarza
źródło: Lasy Państwowe Lasy Państwowe
 1. zbieraj tylko te grzyby, co do których jesteś absolutnie pewien, że są jadalne
 2. nie rozpoznawaj trujących grzybów po smaku
 3. zbieraj grzyby w pełni wykształcone, dojrzałe
 4. grzyby wykręcaj lub delikatnie wycinaj
 5. nie niszcz grzybów, których nie zbierasz
 6. grzyby zbieraj do koszyka
 7. zachowaj w lesie ciszę
 8. swoje śmieci zabierz ze sobą
 9. korzystaj z atlasu do rozpoznawania grzybów
 10. przed wyprawą zainstaluj aplikację mapową i ściągnij mapę. Pomoże Ci, jeśli zgubisz się w lesie

źródło:Lasy Państwowe

Trwa głosowanie...

Jakie grzyby lubisz najbardziej?

Materiał oryginalny: Mandaty dla grzybiarzy 500 zł?! Zanim pójdziesz na grzyby, zapoznaj się z zasadami, które obowiązują w lesie - Gazeta Lubuska

Komentarze

Komentowanie artykułów jest możliwe wyłącznie dla zalogowanych Użytkowników. Cenimy wolność słowa i nieskrępowane dyskusje, ale serdecznie prosimy o przestrzeganie kultury osobistej, dobrych obyczajów i reguł prawa. Wszelkie wpisy, które nie są zgodne ze standardami, proszę zgłaszać do moderacji. Zaloguj się lub załóż konto

Nie hejtuj, pisz kulturalne i zgodne z prawem komentarze! Jeśli widzisz niestosowny wpis - kliknij „zgłoś nadużycie”.

Podaj powód zgłoszenia

Nikt jeszcze nie skomentował tego artykułu.
Dodaj ogłoszenie