Projekt zapewnia m.in. doradztwo, szkolenia i kursy, płatne staże, oferty pracy i ubezpieczenie.

Jesteście w wieku 15-29 lat? Mieszkacie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego? Jesteście bierni zawodowo (dotyczy to również osób niepełnosprawnych), które jednocześnie nie pracują, nie kształcą się, ani nie szkolą (nie są zarejestrowane w Urzędzie Pracy)? A może jesteście studentami studiów niestacjonarnych - wieczorowych, zaocznych (ale tylko wtedy, gdy nie jesteście zarejestrowani jako osoby bezrobotne)? Możecie wziąć udział w projekcie „Szansa na lepszy start - wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Realizuje go Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - Oddział w Bydgoszczy. Trwa on już od 1 lutego tego roku i zakończy się 30 czerwca przyszłego roku.

Zobacz też: 50-tka Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Bydgoszczy [zdjęcia]

Co umożliwiają

Co jest oferowane w ramach projektu? Indywidualne doradztwo zawodowe i psychologiczne. Certyfikowane szkolenia i kursy. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Stypendium szkoleniowe z tytułu uczestnictwa w szkoleniu. 
4-miesięczne płatne staże zawodowe. Oferty pracy. Ubezpieczenie NNW. Pośrednictwo pracy. Zwrot kosztów dojazdu z tytułu uczestnictwa w szkoleniu, a także wstępne badania lekarskie.

Czy można się jeszcze zgłaszać? - Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły - wyjaśnia cały czas poszukujemy osób chętnych do uczestnictwa w nim - wyjaśnia Magdalena Podlas z Ośrodka Wspierania Przedsiębiorczości w Inowrocławiu, która pracuje przy tymże projekcie. - W przypadku jakichkolwiek pytań, proszę o kontakt na adres e-mail owp-frp@pte.bydgoszcz.pl.

Uwaga są wyjątki

W projekcie nie mogą wziąć udziału osoby z grup: młodzież z pieczy zastępczej opuszczająca pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), matki opuszczające pieczę (do roku po opuszczeniu instytucji pieczy), absolwenci młodzieżowych ośrodków wychowawczych i młodzieżowych ośrodków socjoterapii (do roku po opuszczeniu), absolwenci specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i specjalnych ośrodków wychowawczych (do roku po opuszczeniu), matki przebywające w domach samotnej matki, osoby młode opuszczające zakłady karne lub areszty śledcze (do roku po opuszczeniu), osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Czytaj również: Zagraniczne staże dla bezrobotnych. Wyjedź za darmo!

Dla niepełnosprawnych

W naszym regionie trwają też inne projekty. Na przykład „Aktywni – szansa na rozwój i pracę” skierowany jest do osób niepełnosprawnych (15-64 lata), które mieszkają na terenie gmin Sadki i Mrocza.

Co jest realizowane? Utworzenie grupy samopomocy i wsparcie animatora lokalnego, wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, aktywizacja poprzez udział w kulturze i wsparcie w sferze motywacji oraz treningu umiejętności życiowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, kursy i szkolenia zawodowe, warsztaty językowe i z zakresu kompetencji ICT, wsparcie terapeutyczne w tym socjoterapia, a także turnusy rehabilitacyjne.

Ostatni nabór rozpocznie się w styczniu 2018 r. Więcej informacji na stronie http://pte.bydgoszcz.pl (zakładka projekty).