17 stycznia w Toruniu odbędzie się konferencja dla młodych. Udział w niej jest bezpłatny. Mowa będzie m.in. o: projektach i pomocy dla młodych, ofertach z urzędu pracy, szkoleniach finansowanych z Unii Europejskiej - językowych, komputerowych i zawodowych. Odbędą się także indywidualne konsultacje.

Spotkanie „Czas na młodych!” organizuje Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Toruniu. Odbędzie się ono 17 stycznia (w godz. 10-14) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Toruń, Plac Teatralny 2, sala 215).

Program konferencji:
- 10.00-10.05 - Rejestracja uczestników,

- 10.05-11.00 - Omówienie założeń projektu „Mobilni na rynku pracy – program aktywizacji zawodowej osób młodych z województwa kujawsko-pomorskiego”. Będzie możliwość wypełnienia i złożenia dokumentów rekrutacyjnych,

- 11.00-11.30 - Oferta Powiatowego Urzędu Pracy,

- 11.30-11.45 - Przerwa,

- 11.45-12.30 - Wsparcie Wojewódzkiego Urzędu Pracy dla ludzi młodych,

- 12.30-13.00 - Szkolenia finansowane z funduszy europejskich:

  • językowe,
  • komputerowe,
  • zawodowe.

- 13.00-13.15 - Źródła informacji o Funduszach Europejskich,

- 13.15-14.00 - Konsultacje indywidualne.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.

Przeczytaj też: Staże. Doświadczenie łapią w Polsce i za granicą. Ile można zarobić