Na rynku pracy coraz ważniejsza staje się praktyczna nauka zawodu, zdobycie niezbędnych kwalifikacji i umiejętności.

Jedną ze szkół w naszym regionie, która przyjęła charakter dualnego kształcenia zawodowego, tzn. połączyła praktykę z wiedzą teoretyczną jest Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy.

Placówka realizuje aktualnie najnowszy projekt. - Jego celem jest podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego poprzez kompleksową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym w zakresie dostosowania oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy w terminie do 30 września 2018 roku - wyjaśnia Paweł Tura, autor projektu i nauczyciel z Zespołu Szkół Spożywczych w Bydgoszczy. - Wsparciem są objęci uczniowie, którzy zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie.

Przeczytaj: Szkoła branżowa ma uczyć praktycznie

- Szkoła doposaży pracownie, co przyczyni się do stworzenia w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do naturalnych warunków pracy i wpłynie znacząco na jakość kształcenia zawodowego i przygotowania do egzaminów zawodowych - podaje pan Paweł. - Dodatkowo zostanie utworzony i doposażony Szkolny Punkt Informacji i Kariery (SPiNKa). Uczniowie uczestniczyć będą w specjalistycznych kursach i szkoleniach, zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminów zawodowych, ukierunkowanych na podniesienie kompetencji i zdobycie kwalifikacji zawodowych, stażach i praktykach służących nabyciu umiejętności praktycznych na konkretnym stanowisku pracy i ułatwieniu wejścia na rynek pracy oraz doradztwie edukacyjno-zawodowym dostosowanym do indywidualnych potrzeb uczniów, zakończonym zaplanowaniem dalszej drogi edukacyjno-zawodowej.

nadesłane

Szkolenie, w ramach programu, z wózków widłowych (fot. nadesłane)

W ramach zadania zaplanowano kompleksowe wsparcie dla uczniów, służące podniesieniu ich kompetencji i umiejętności zawodowych, ułatwieniu wejścia na rynek pracy. Uczniowie będą mieli możliwość wzięcia udziału w zajęciach dodatkowych tj. pozalekcyjnych przygotowujące do zdobycia kwalifikacji w zawodzie: procesy produkcji wyrobów spożywczych, magazynowanie, warsztaty cukiernicze, rysunek techniczny, laboratorium logistyki miejskiej, organizacja imprez masowych, procesy produkcji, projektowanie opakowań, technologie informatyczne w spedycji i transporcie, reguły, incoterms, merchandising produktu.

Zobacz: Zagraniczne staże. Zobaczcie, jak uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe [zdjęcia]

Ważnym punktem wszystkich projektów są wizyty studyjne dla uczniów. Są doskonałym uzupełnieniem zajęć, wyjazdy studyjne (praktyki obserwacyjne) do zakładów pracy. Uczniowie będą mogli wziąć udział nieodpłatnie w następujących wycieczkach: do bazy wojskowej, do producenta pojazdów, do portu morskiego, do terminala intermodalnego. Będą również: w zakładach stoczniowych, u producenta żywności, w firmie transportowej.

Natomiast certyfikowane kursy i szkolenia pozwolą na zdobycie dodatkowych umiejętności i uprawnień zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem kwalifikacji poszukiwanych na lokalnym rynku pracy.

- Kurs dietetyki, projektowanie przestrzenne CAD, czas pracy kierowców, mocowanie ładunków, logistyka wojskowa, Excel dla młodego technika, certyfikat kompetencji zawodowych przewoźnika drogowego i spedytora, obsługa prowadzenie wózków widłowych, europejski certyfikat logistyka, kurs i certyfikat ECDL w zakresie pracy z arkuszami kalkulacyjnymi, kurs Sushi, kurs baristyczny, kurs barmański i kurs kuchni molekularnej - to tylko niektóre z nich - wymienia nauczyciel.

Zespół Szkół Spożywczych w Bydgoszczy nawiąże współpracę z przedsiębiorcami. Nauczyciele przedmiotów zawodowych z przedstawicielami firm opracują zindywidualizowane programy staży. Programy będą wykraczały poza zakres kształcenia zawodowego praktycznego organizowanego w szkole, umożliwiały zastosowanie i pogłębienie zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy, przyczynią się do zwiększenia wymiaru praktyk. A uczniowie odbędą wysokiej jakości płatne staże.