Uczniowie Technikum Spożywczego w Bydgoszczy zdobywają doświadczenie zawodowe podczas staży w Hiszpanii. To ich szansa na lepszą przyszłość.

Program "Mobilność zawodowa - kluczem do sukcesu na europejskim rynku pracy" finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który umożliwia organizację zagranicznych praktyk zawodowych. Korzystają z nich m.in. uczniowie Technikum Spożywczego w Bydgoszczy.

- Jesteśmy szkołą z wieloletnią tradycją, która kształci w oparciu o autorskie programy nauczania i wprowadza do procesu nauczania innowacje pedagogiczne - mówi Barbara Morawska, koordynator projektu.

- Naszym celem jest ustawiczne podnoszenie poziomu kluczowych kompetencji i umiejętności. Zależy nam, by zawodu młodzież uczyła się na najwyższym poziomie, doskonaliła umiejętności językowe oraz poznawała kultury innych krajów Unii Europejskiej, w tym kulturę i organizację pracy. Chcemy ułatwić uczniom przejście z etapu nauki do etapu zatrudnienia, wejście na trudny, dynamiczny rynek. Nie bez znaczenia oczywiście jest wzbogacenie oferty naszej szkoły oraz podniesienie jej prestiżu w środowisku lokalnym.

Przeczytaj też: Zagraniczne staże dla bezrobotnych. Wyjazd za darmo

Poznaj zawód, poznaj kulturę
Wyjazd na praktyki to nie tylko zdobywanie doświadczenia zawodowego w realnym miejscu pracy, to także możliwość zwiedzania najciekawszych zabytków w Granadzie, Kordobie, Sewilli, oraz obcowanie z kulturą, tradycją, zwyczajami, językiem angielskim jak i hiszpańskim.

Na przełomie września i października 2016 uczestnicy projektu wrócili z pierwszej 3-tygodniowej mobilności z Kordoby. Byli bardzo zadowoleni z wyjazdu. Pracowali w firmach branży spożywczej: firmach cateringowych, cukierni, lokalnym browarze. Wszyscy zostali docenieni przez hiszpańskich pracodawców za sumienność, zaangażowanie i jakość wykonywanej pracy.

Niedługo wyjadą kolejne osoby
Aktualnie dobiega końca przygotowanie do drugiej mobilności, którą to młodzież odbędzie w terminie od 27 maja do 10 czerwca w Granadzie. Wyjeżdża 8 technologów żywności i 7 logistyków. Będą pracowali w cukierni, piekarni i dwóch centrach logistycznych. Kolejne wyjazdy na staż będą miały miejsce na przełomie wrzesień/październik 2017 oraz maj/czerwiec 2018.

W projekcie będzie uczestniczyć łącznie 60 uczniów uczących się w zawodzie technik technologii żywności i technik logistyk oraz 8 nauczycieli - opiekunów. Całkowity koszt projektu to ponad 500 000 zł. Udział w projekcie jest dla uczniów całkowicie bezpłatny.

Stażyści mają zapewnione zakwaterowanie, wyżywienie i transport. Otrzymują też wysokie kieszonkowe. Ze środków projektu finansowane jest również przygotowanie językowe (20 godzin języka angielskiego zawodowego oraz 20 godzin podstaw języka hiszpańskiego), wsparcie kulturowe i psychologiczno-pedagogiczne.

- Celem tych przygotowań jest doskonalenie umiejętności komunikacji interpersonalnej i radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku, kształcenie umiejętności nawiązywania kontaktów i porozumiewania się po angielsku i hiszpańsku oraz poznanie Andaluzji - jej kultury, obyczajów, mentalności - wyjaśnia pani Barbara. - Zagranicznym partnerem naszej szkoły jest Europroyectos Erasmus Plus S.L w Granadzie. - Nasz partner ma wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów tego typu, współpraca z nimi gwarantuje wysoką jakość praktyk i pozwala z sukcesem realizować cele projektu.

Uczestnicy na koniec otrzymują Europass Mobility, kartę oceny efektów kształcenia ECVET oraz certyfikaty potwierdzające odbytą praktykę.

Zdjęcia: nadesłane