Podatek rolny jest obliczany na podstawie średniej ceny żyta. Jakie stawki na 2019 rok uchwaliły gminy w Polsce? Sprawdzamy kilka z nich w różnych częściach kraju.

Stawka podatku rolnego jest obliczana na podstawie średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów przed kwartałem, który poprzedza rok podatkowy. Wysokość ceny skupu żyta ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego w „Monitorze Polskim” do 20 października roku, który poprzedza rok podatkowy. W 2018 roku cenę skupu żyta ogłoszono 18 października i wyniosła 54,36 zł za 1 dt. Gmina może wprowadzić ulgi w podatku.

Podatek rolny ma 2 stawki.

Pierwsza z nich - za grunty gospodarstwa rolnego - to równowartość 2,5 kwintala żyta – od 1 hektara przeliczeniowego. Druga jest określana za pozostałe grunty rolne, które podlegają podatkowi rolnemu, to równowartość 5 kwintali żyta – od 1 hektara.

Do kiedy zapłacić podatek rolny? W 4 terminach i w 4 ratach:

  • do 15 marca,
  • do 15 maja,
  • do 15 września,
  • do 15 listopada.

Stawki podatku rolnego - ile trzeba zapłacić? Przykłady gmin

W gminie Kowalewo Pomorskie (woj. kujawsko-pomorskie) średnią cenę skupu żyta obniżono do kwoty 51,61 zł za 1 dt. (q). Stawka podatku rolnego w 2019 roku za 1 ha przeliczeniowy będzie tu wynosić 129,03 zł. Stawka podatku leśnego w 2019 roku za 1 ha lasu wynosić będzie 42,24 zł. Przenosimy się do gminy Kobylnica (woj. pomorskie), gdzie nie zastosowano obniżki i wysokość podatku została określona dla osób prowadzących gospodarstwo rolne: 135,90 zł od jednego hektara przeliczeniowego, dla pozostałych osób: 271,80 zł od jednego hektara fizycznego. Tyle samo co w gminie Kobylnica, trzeba będzie zapłacić w gminie Kwidzyn (również woj. pomorskie)

Zobacz też: Dopłaty do paliwa rolniczego 2019. Kiedy złożyć wniosek o zwrot akcyzy, faktury, jaka stawka? [pobierz]

Stawkę podatku rolnego za 2019 rok na poziomie 135,90 zł/ha przeliczeniowy uchwaliły m.in. gminy Skoroszyce (woj. opolskie), gmina Marianowo (woj. zachodniopomorskie), gmina Tczew (woj. pomorskie), gmina Przemyśl (woj. podkarpackie), gmina Bolesławiec (woj. dolnośląskie), gmina Pruszcz Gdański. Dla pozostałych gruntów opłata wynosi 271,80 zł od 1 ha. Podatek leśny w gminie Pruszcz Gdański na rok 2019 od 1 ha wynosi 42,24 zł; dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku leśnego ulega obniżeniu o 50%.

Gmina Nowogrodziec (woj. dolnośląskie) wysokość podatku rolnego ustalono na 130 zł/ha dla gruntów gospodarstw rolnych, obniżając cenę żyta do 52 zł. Podatek dla gruntów nie stanowiących gospodarstwa rolnego wyniesie w tej gminie 260 zł. Rada Miejska w Wołowie (woj. dolnośląskie) uchwaliła obniżenie średniej ceny skupu żyta. Podatek na terenie gminy będzie obliczany na podstawie 52 zł za dt żyta, zatem stawka za hektar przeliczeniowy to 130 zł.

Gmina Blizanów (woj. wielkopolskie) uchwaliła na 2019 rok podatek rolny w wysokości 110 zł z ha przeliczeniowego. Radni cenę żyta obniżyli z 54,36 zł do 44 zł za kwintal. Rolnicy za hektar przeliczeniowy zapłacą tyle samo co w roku 2018, 2017, 2016.
__________________________

Agro Pomorska odcinek 44, premiera 2.01.2019