500 plus to droga inicjatywa. W ciągu trzech lat trwania programu wydaliśmy na niego aż 60 mld złotych. Oficjalne dane na konferencji „Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce” przedstawił wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed. Wydatki socjalne będą stale rosnąć. Stanisław Szwed zapowiedział kolejne prace nad programem Senior plus.

500 plus drogie, ale skuteczne? Dzietność w Polsce pomału rośnie

Trzy lata trwania programu 500 plus pozwalają na wyciągnięcie pierwszych wniosków. Stanisław Szwed na konferencji „Zasady prowadzenia polityki rozwoju w Polsce” podkreślił, że wskaźnik ubóstwa wśród dzieci znacznie spadł.

Te wskaźniki, które mówią o praktycznie zlikwidowaniu ubóstwa wśród dzieci, czy podniesieniu wskaźnika dzietności z 1,26 do 1,47 – są to owoce realizacji programu Rodzina 500 plus.

Nie tylko 500 plus. PiS chwali też program „Senior plus” i „Maluch plus”

Wiceminister Stanisław Szwed podkreślił, że rząd myśli także o seniorach. Z tego powodu spora część budżetu jest przeznaczana także dla najstarszych.

Program „Senior plus” opiera się na zapewnieniu wsparcia dla dziennych domów i klubów dla seniorów. W ramach programu samorządy mają możliwość ubiegać się o dotacje.

Innym programem pomagającym rodzinom jest program „Maluch plus” - to inicjatywa wspierająca rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat. Mowa tu przede wszystkim o dotowaniu klubów dziecięcych i żłobków. Jak podkreślił Stanisław Szwed:

Mieliśmy najniższe wskaźniki, jeśli chodzi o „użłobkowienie” jak zaczynaliśmy w 2015 r. to było na poziomie 12 %, teraz mamy na poziomie 20 %. To jest ewidentny sukces tez programu Maluch plus i wzrostu tych środków.

Gminy do 60 tys. mieszkańców mogą też korzystać z programu „Opieka 75 plus”. W jego ramach można skorzystać z 50% dofinansowania na świadczenie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

W tym roku to będą środki na poziomie 700 mln zł, w przyszłym roku to już będzie na poziomie prawie 2 mld zł. To będą środki, które z jednej strony będą wspierać cały pakiet wsparcia dla osób niepełnosprawnych, niesamodzielnych i warto z tego skorzystać. To będzie opieka wytchnieniowa, to będzie wsparcie na mieszkania chronione, to będzie również wsparcie na windy i inne możliwości, z których państwo jako samorząd będą mogli skorzystać.

Ponadto w tym roku rząd ma zamiar przeznaczyć 150 mln zł na wsparcie urzędów pracy dotyczące dofinansowania zatrudnienia, ale również na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy uzyska 230 mln zł w tym roku. Kwota będzie przeznaczona na szkolenia i przekwalifikowania.

"Mama 4 plus" już pewna!

W tym roku rząd rozda też „emerytury matczyne”. Ostatecznym terminem wprowadzenia programu „mama 4 plus” będzie 1 marca 2019 r. Na program przeznaczono 674 mln zł.
Kto będzie mógł się ubiegać o „emerytury dla matek”? Świadczenie jest przeznaczone dla matek, które:

  • urodziły i wychowały przynajmniej czworo dzieci;
  • osiągnęły wiek emerytalny 60 lat.

Emerytura może być także przyznana ojcu, który wychował co najmniej czworo dzieci (w przypadku, gdy ich matka zmarła lub opuściła rodzinę).

Czy znasz swoje prawa i wolności? [QUIZ]